21 czerwca 2018

List Podkarpackiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018

Rzeszów, 22 czerwca 2018 r.

Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie,
Szanowni Rodzice,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy oświaty,
Szanowny Panie Marszałku Województwa Podkarpackiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie!

Dobiega końca rok szkolny 2017/2018. Jeszcze chwilę, a na szkolnych zwykle gwarnych korytarzach zapanuje cisza. Nauczycieli, Dyrektorów szkół i placówek, Pracowników oświaty, Uczniów, Rodziców czeka zasłużony wakacyjny odpoczynek.

W codziennym biegu życia niewiele czasu mamy na refleksję i podsumowanie tego, co udało nam się dokonać. Jedną z okazji, która pozwala zatrzymać się i spojrzeć wstecz jest w edukacji zakończenie roku szkolnego.  Za nami czas wytężonej pracy i osiągniętych celów, szczególnie tych związanych z realizacją kolejnych zadań i etapów reformy edukacji. W roku szkolnym 2017/2018 wspólnie z Państwem wzmacnialiśmy wychowawczą rolę szkoły przy szczególnym udziale rodziców. W polityce oświatowej państwa mocno wybrzmiały potrzeby uczniów o specjalnych wymaganiach edukacyjnych, zadania związane z poszerzaniem problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz wprowadzaniem doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

Nauczycielom, Dyrektorom szkół i placówek, Przyjaciołom i Pracownikom oświaty dziękuję za trud, jaki wnosili w kończącym się roku szkolnym 2017/2018 w kształtowanie postaw kolejnych pokoleń absolwentów i uczniów polskiej szkoły. Mam nadzieję, że towarzyszy Państwu poczucie satysfakcji z dokonań całorocznej pracy.

Wam Uczniowie gratuluję osiągnięć szkolnych i osobistych. Jestem przekonana, że czas spędzony w szkole w minionym roku szkolnym wykorzystaliście jak najlepiej.

Wszystkim życzę, aby słoneczne lato wynagrodziło cały rok trudu, a wakacyjny czas relaksu przebiegał w bezpiecznych warunkach. Do zobaczenia za dwa miesiące.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch