10 września 2018

Nabory wniosków o przyznanie stypendium ze środków unijnych ogłoszone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

W terminie od 10 do 21 września 2018 r. prowadzone będą nabory wniosków stypendialnych w ramach projektów:

  1. Wsparcie stypendialne urzniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019” (nabór dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących),
  2. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019“.

Dodatkowe informacje na temat projektów znajdują się na stronie internetowej podkarpackie.edu.pl

  • w zakładce 2018/2019 Szkolnictwo ogólne – projekt pn. “Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne”,
  • w zakładce 2018/2019 Szkolnictwo zawodowe – projekt pn. “Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych”.

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie stypendium.