25 sierpnia 2017

Program grantowy “Enea Akademia Talentów”

1 września wystartuje program grantowy Fundacji Enea i Enei o nazwie „Enea Akademia Talentów”. 

Publiczne szkoły podstawowe i gimnazja (zlokalizowane na terenie działania spółek z Grupy Enea), które chcą realizować projekty edukacyjne, wspierające rozwój zainteresowań swoich uczniów, mają szansę pozyskać grant w wysokości 10 000 zł.

Celem Akcji jest popularyzacja nauki, sztuki i sportu wśród młodych ludzi, w szczególności poprzez:

  • stworzenie ciekawych, innowacyjnych, metod i narzędzi edukacji;
  • zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą do sięgnięcia po nowe metody przekazywania wiedzy, rozwijania talentów uzdolnionych uczniów;
  • zainteresowanie dzieci i młodzieży nauką, sztuką i sportem oraz wciągnięcie ich w aktywny sposób przekazywania tej wiedzy.

O grant mogą ubiegać się szkoły, które przedstawią ciekawe projekty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, rozwijające ich talenty i zdolności w jednej z kategorii: nauka, sztuka, sport. Projekty mogą obejmować między innymi: przeprowadzenie cyklu warsztatów, pokazów dla uczniów, stworzenie i organizację gier i zabaw rozwijających uczniów lub organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, wykraczających poza standardową edukacyjną ofertę szkoły.

„Enea Akademia Talentów” została objęta Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej,  Rzecznika Praw Dziecka oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Do akcji zapraszamy również uzdolnionych uczniów, którzy mają udokumentowane osiągnięcia
i rozwijają swoje talenty w nauce, sztuce oraz sporcie. Finaliści mają szansę zdobyć stypendium w wysokości 3000 zł.

Więcej informacji oraz regulaminy konkursu znajdują się na stronie www.enea.pl/pl/akademiatalentow.

Załączniki: