24 lipca 2017

Projekt: Lekcje z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie oraz Oddział w Jaśle, serdecznie zapraszają szkoły ponadgimnazjalne z województwa podkarpackiego, do udziału w roku szkolnym 2017/2018 IV edycji Projektu Edukacyjnego

Efektem finalnym Projektu jest olimpiada: “Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Warunkiem startu w olimpiadzie jest realizacja programu edukacyjnego “Lekcje z ZUS” i zgłoszenie szkoły do olimpiady w terminie do 13 listopada 2017 r.

Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorami ds. komunikacji społecznej i edukacji:

Alicja Kochanowicz-Grabuś (Oddział ZUS w Rzeszowie)
17 867 52 22
alicja.kochanowicz-grabus@zus.pl

lub

Agnieszka Prajsnar (Oddział ZUS w Jaśle)
13 446 40 01 wew. 416
agnieszka.prajsnar@zus.pl

Więcej informacji na stronie: www.zus.pl/edukacja

Zapraszamy do uczestnictwa!