11 października 2018

Przekazanie informacji o podjętych działaniach na rzecz upowszechniania edukacji włączającej.

Rzeszów, 2018-10-11

WiJ.5751.64.2018 

Dyrektorzy szkół ogólnodostępnych

W nawiązaniu do prośby przekazanej przez Panią Joannę Wilewską Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, uprzejmie proszę o przekazanie informacji o podjętych przez Państwa działaniach na rzecz upowszechniania edukacji włączającej.

Bardzo proszę o dane dotyczące zorganizowanych przez Państwa spotkań mających na celu przedstawienie rodzicom możliwości organizacji kształcenia ich dzieci niepełnosprawnych w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny za okres 01-30.09.2018 r.

Powyższe informacje proszę przekazać w terminie do 16 października br. za pomocą elektronicznego formularza