11 kwietnia 2018

Wojewódzka konferencja „EDUKACJA DLA ZDROWIA”

WiJ.585.18.2018

Rzeszów, 2018-04-05

Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących przedszkola, szkoły i placówki,
Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek,
Rejonowi i szkolni koordynatorzy Szkół Promujących Zdrowie
– z terenu województwa podkarpackiego.

Warunki i organizacja pracy ucznia są określone przepisami prawa . Nadzór  w tym zakresie prowadzą kuratorzy oświaty  oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna . Przeprowadzone w ramach nadzoru kontrole wskazują na złożone problemy, które wymagają współdziałania różnych podmiotów. Mając na uwadze wspólne cele i zbieżne zadania, Ministerstwo Edukacji Narodowej zawarło z Głównym Inspektorem Sanitarnym porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym.

MEN 2018

Serdecznie zapraszam przedstawicieli organów prowadzących, dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, nauczycieli, rejonowych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, bezpieczeństwa, pedagogów szkolnych do udziału w wojewódzkiej konferencji „EDUKACJA DLA ZDROWIA”.

Honorowym gościem konferencji będzie Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej.

Konferencja odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. w budynku Instytutu Teologiczno – Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a.

Cele:

  1. Uświadomienie konieczności współpracy szkoły z instytucjami w zakresie planowania działalności dotyczącej edukacji zdrowotnej, realizacji programów edukacyjnych przeciwdziałających chorobom cywilizacyjnym o uzależnieniu od tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy.
  2. Zapoznanie z przedsięwzięciami i programami rekomendowanymi przez MEN odnoszącymi się do profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny w środowisku szkolnym.
  3. Uroczyste przyjęcie kolejnych przedszkoli, szkół i placówek z terenu województwa podkarpackiego do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – wręczenie Wojewódzkich Certyfikatów Wojewódzkich SzPZ.

HARMONOGRAM KONFERENCJI:

08.30-09.30    Rejestracja uczestników

09.30-09.40    Przywitanie gości

Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty

09.40-10.15    Wystąpienie zaproszonych gości

Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej

Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego

Pana Adama Sidora Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

10.15-10.30    Upowszechnianie idei programu Szkoła Promująca Zdrowie

Wręczenie Wojewódzkich Certyfikatów SzPZ

Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

Mariola Kiełboń starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,

Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie na Podkarpaciu

10.30-10.45  Programy edukacyjne realizowane w szkołach

– przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie

10.45-11.00     Przerwa kawowa

11.00-11.30     Upowszechnianie programu „Ruch i zdrowe żywienie”

dr Barbara Wolny – Katolicki Uniwersytet Lubelski, PCEN w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu

11.30-11.45   „Bezpieczna szkoła +”

Mariola Kiełboń  starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

11.45-12.00    Promujemy zdrowy styl życia – w kontekście przepisów prawa

dr Barbara Wolny – Katolicki Uniwersytet Lubelski, PCEN w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu

12.00-12.20    Prawidłowe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna

– przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie

12.20-12.40    Wytyczne dotyczące problemu „ciężkich tornistrów”

– przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie

12.40 –    Zakończenie konferencji

12.40-13.00 Lunch

 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROCES REKRUTACJI NA KONFERENCJĘ.

Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w szkoleniu.
Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Dodatkowych informacji udziela:
Pani Mariola Kiełboń , st. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,   tel. 17 867 11 19.