7 listopada 2018

Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy w szkole. Wojewódzka Konferencja Szkoła na językach – uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole

Rzeszów, 2018-10-25

WiJ.585.70.2018                                                                        

Szanowni Państwo,
zainteresowani tematem konferencji
Dyrektorzy szkół i placówek, Nauczyciele,
Przedstawiciele organów prowadzących
w województwie  podkarpackim 

Serdecznie zapraszam Państwa na

                                              Wojewódzką Konferencję

Szkoła na językach – uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole

Konferencja odbędzie się 15 listopada 2018 r. w siedzibie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, w godzinach 9.30 – 14.00

Podczas konferencji poruszymy m. in. następujące problemy i zagadnienia:

  • Jakie warunki pomocy i wsparcia stwarza system edukacji w Polsce dla dzieci i młodzieży z  doświadczeniem migracyjnym?
  • Dzieci z doświadczeniem migracyjnym na Podkarpaciu.
  • Jak przebiega proces adaptacji dziecka przybywającego z innego systemu edukacji?
  • Jak szkoła może się przygotować, aby skutecznie wesprzeć dziecko migracyjne?
  • Jak pracować z dziećmi migracyjnymi w szkole?
  • Co to jest język edukacji szkolnej?
  • Jak przygotować tekst podręcznikowy dla ucznia z doświadczeniem migracyjnym?
  • Jak wykorzystać lekcję do budowania pozycji ucznia z doświadczeniem migracji w klasie?
  • Jakie miejsce zajmuje gramatyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego?
  • Oddział przygotowawczy – szansą na zmniejszenie stresu adaptacyjnego dla dzieci, które nie znają języka polskiego.

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ:

Prosimy Państwa Dyrektorów szkół i placówek o zgłaszanie uczestnictwa max. 2 osób, np. dyrektor + nauczyciel lub 2 nauczycieli,  w terminie do 9 listopada 2018 r. za pomocą elektronicznego formularza. W przypadku Przedstawicieli organów prowadzących (loginy i hasła takie jak w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa) i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych (logowanie za pomocą RSIO) przyjmujemy zgłoszenie jednego uczestnika (poniżej link do formularza).

FORMULARZ ONLINE DLA SZKÓŁ/PLACÓWEK/PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

FORMULARZ ONLINE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Wypełnienie i wysłanie formularza drogą elektroniczną jest jednoznaczne z potwierdzeniem obecności na konferencji.

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Dodatkowych informacji nt. konferencji udzielają wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:

Pani Iwona Bereś – tel. 17 867 11 18
Pani Małgorzata Lechowska – tel. 17 867 11 02 

Zapraszamy do udziału!

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Załączniki

Program Konferencji Szkoła na językach
Data: 2018-10-26, rozmiar: 13 KB