13 lutego 2018

Podział dotacji na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej

KURATORIUM OŚWIATY
W RZESZOWIE

Rzeszów, 2018-02-13

ZBF.3122.5.2.2018

Starostwa Powiatowe
Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W związku z koniecznością uruchomienia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne przekazanie informacji dotyczącej podziału dotacji na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej, tj.:
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
80104 – Przedszkola
80105 – Przedszkola specjalne
80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Dane, przygotowane zgodnie z załączoną tabelą proszę przesłać w terminie do dnia 16 lutego 2018 roku (data wpływu do Kuratorium).

Wydruk powinien zawierać jedynie dane dotyczące Państwa Gminy oraz właściwe podpisy osób upoważnionych do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego waz z danymi kontaktowymi osób mogących udzielić informacji nt. przedłożonych danych.

Plik MS Excel – szablon >>