Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w
tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Reforma edukacji - serwis MEN
Ważne informacje:
Ostatnio dodano:

2016-12-02 Reforma edukacji - List Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Przed nami kolejny krok na drodze wdrażania zmian w systemie oświaty ...

2016-12-02 Szkoła po zmianie

2016-12-02 Ankieta dla uczniów gimnazjum
Ministerstwo Zdrowia w związku z nasilającym się problemem braku pielęgniarek na rynku pracy ...

2016-12-02 Kongres Mediatorów Szkolnych
7 - 8 grudnia 2016

2016-12-01 II Kongres Mediatorów Szkolnych
7-9 grudnia 2016 r. w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie

2016-12-01 Konferencja: WOLONTARIAT przestrzeń czynienia dobra
Lista zakwalifikowanych uczestników

2016-11-30 Tornistry szkolne - zalecenia GIS
Główny Inspektor Sanitarny opierając się na wynikach międzynarodowych badań

2016-11-30 Szkolenie: Jak uczyć o Polskim Październiku
Wykorzystanie materiałów audiowizualnych i wystawy w edukacji historycznej

2016-11-29 Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe

2016-11-29 Programowanie z eTwinning-seminarium szkoleniowo-kontaktowe
Zapraszamy serdecznie nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w seminarium

2016-11-29 Errata do projektu ustawy - Przepisy wprowadzające

2016-11-29 Do JST - weryfikacja danych SIO
z 30 września 2016 r.

2016-11-29 Projekt ustawy - Prawo oświatowe

2016-11-29 Badanie PISA 2017
Uprzejmie informuję, że w marcu 2017 r. odbędzie się w Polsce siódma edycja ...

2016-11-25 Program edukacyjny: Porcja pozytywnej energii
skierowany do przedszkoli i szkół podstawowych

2016-11-25 „Edukacja przedszkolna i szkolna wobec wyzwań migracyjnych”
kurs realizowany jest jako zadanie zlecone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

2016-11-25 MEN poszukuje kandydatów na stanowisko
dyrektora Szkoły Europejskiej Luksemburg I oraz zastępcy dyrektora w Szkole Europejskiej we Frankfurcie

Z działów:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie