Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w
tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-19-54
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
W CENTRUM UWAGI
Dobra szkoła kodowanie Konferencja Regionalna Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Cyberbezpieczeństwo

Ważne informacje:

Ostatnio dodano:

2017-03-24 Wnioski do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych

2017-03-23 Informacje o programach stypendialnych
wyszukiwarka, baza ofert dla uczniów

2017-03-23 Materiały z konferencji nt. opiniowania arkuszy
Prezentacja wraz z załącznikami, dokumenty umieszczone w spakowanym pliku *.zip

2017-03-23 Zaproszenie do komisji konkursowej dla organizacji
pozarządowych

2017-03-22 Internetowy Teatr TVP dla Szkół
Telewizja Rzeszów zaprasza do udziału w projekcie Internetowy Teatr TVP dla Szkół

2017-03-22 List Rzecznika Praw Dziecka
List do dyrektorów, nauczycieli i opiekunów dzieci

2017-03-22 3 Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych
Informuję, że Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wspólnie z Zespołem Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy

2017-03-22 Bezpieczeństwo w Internecie - zadania szkoły

2017-03-21 Etap wojewódzki Olimpiady: „Myśli Jana Pawła II”
– termin, miejsce i lista uczestników

2017-03-21 Szkolenia dla nauczycieli „Nowa podstawa programowa 2017”

2017-03-21 Międzynarodowe Badania Przestępczości Nieletnich – ISRD-3

2017-03-21 Cyberbezpieczeństwo w szkołach
– list Minister Edukacji Narodowej

2017-03-20 Biblioteki w szkołach – informacja MEN
... Podkreślamy, że ministerstwo nie prowadzi żadnych prac dotyczących likwidacji bibliotek szkolnych. ...

2017-03-17 Szkolenie: profilaktyka uzależnień
Temat: wczesne rozpoznawanie i interwencja wobec osób eksperymentujących i uzależnionych od środków psychoaktywnych

2017-03-17 Wsparcie niestandardowych sposobów nauczania matematyki
Rusza nabór wniosków do programu mPotega

2017-03-16 Przekazywanie danych SIO
Scalone zbiory z całej JST (po eksporcie), proszę przesłać do 20 kwietnia 2017r.

2017-03-15 Sprawni jak żołnierze - 40 edycja zawodów
kolejna edycja ogólnopolskich zawodów sportowo-obronnych

Z działów:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie