Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Dla dyrektora i nauczyciela

2017-03-24 Wnioski do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych

2017-03-23 Program: Mamy kota na punkcie mleka
Program edukacyjny dla dzieci klas 1-3 SP

2017-03-23 Materiały z konferencji nt. opiniowania arkuszy
Prezentacja wraz z załącznikami, dokumenty umieszczone w spakowanym pliku *.zip

2017-03-22 List Rzecznika Praw Dziecka
List do dyrektorów, nauczycieli i opiekunów dzieci

2017-03-22 Darmowe kolorowanki dla najmłodszych dzieci
m.in. na temat bezpiecznych wakacji

2017-03-22 Internetowy Teatr TVP dla Szkół
Telewizja Rzeszów zaprasza do udziału w projekcie Internetowy Teatr TVP dla Szkół

2017-03-22 Bezpieczeństwo w Internecie - zadania szkoły

2017-03-21 Cyberbezpieczeństwo w szkołach
– list Minister Edukacji Narodowej

2017-03-21 Międzynarodowe Badania Przestępczości Nieletnich – ISRD-3

2017-03-17 Wsparcie niestandardowych sposobów nauczania matematyki
Rusza nabór wniosków do programu mPotega

2017-03-15 Projekt: Cyfrowobezpieczni.pl
Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego, konkurs, szkolenia, spotkania

2017-03-15 Zmiana terminu wystawienia sztuki: Gra
Przedstawienia zaplanowane na dzień 19 i 20 kwietnia 2017 r. wystawienie sztuki przenosi się na ...

2017-03-13 Regionalne spotkanie informacyjne dot. programu ERASMUS+
sektor edukacja szkolna w woj. podkarpackim

2017-03-09 Wytyczne GIODO - monitoring wizyjny w szkołach
Informacje od Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

2017-03-09 Finansoaktywni. Misja: uczciwie płacę podatki.
Program edukacyjny, materiały edukacyjne

2017-03-08 Program edukacyjny: Żyj smacznie i zdrowo
Program edukacyjny, materiały edukacyjne, konkurs

2017-03-06 Zapisy rodziców - Podkarpackia Debata Rad Rodziców
pt. „Rodzice i szkoła”

2017-03-03 Informacja dla pedagogów szkolnych
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - Libertia - poprosił o informacji

2017-03-03 Projekt edukacyjny - Cybernauci
kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci: materiały, konkurs, gry edukacyjne

2017-03-02 Informacje na temat naboru wniosków o dofinansowanie
działanie 9.4 poprawa jakości kształcenia zawodowego

2017-03-01 Wypłata II raty stypendium Prezesa Rady Ministrów
uprzejmie proszę o informację dotyczącą zaistnienia zmiany miejsca kontynuowania nauki stypendysty

2017-03-01 Ankieta: Szkoła dla innowatora
Projekt badawczy realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju RP

2017-02-28 XXIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w ...

2017-02-28 Wykaz konkursów itp. które mogą być wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

2017-02-28 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe

2017-02-28 Ogólnopolska diagnoza zachowań ryzykownych
projekt zwiększenia skuteczności i efektywności działań profilaktycznych w Polsce

2017-02-27 Words matter - Ambasada RP przeciw wadliwym kodom pamięci
Ambasada RP w Waszyngtonie prezentuje film edukacyjny w ramach kampanii przeciw: "polskim obozom"

2017-02-24 Podręczne kompendium wiedzy o edukacji polonijnej za granicą
Informacja o najbardziej znanych rodzajach polskiej edukacji poza granicami kraju

2017-02-21 Umieszczenie lub podniesienie flagi państwowej na budynku
lista świąt państwowych

2017-02-20 Zawody sportowo - obronne: Sprawni jak żołnierze
40 edycja ogólnopolskich zawodów sportowo-obronnych: Sprawni jak żołnierze

2017-02-20 Oferta edukacyjna Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
program edukacyjny skierowany do rodzin z dziećmi, uczniów i nauczycieli, studentów

2017-02-17 17-18.03.2017 r. - "Rozwojowy kontekst wczesnoszkolnej
edukacji informatycznej" - Konferencja wojewódzka

2017-02-17 Ogólnopolski projekt: Akademia prawa
Informacja dla szkół z Tarnobrzega, Stalowej Woli i Niska

2017-02-17 "Nauka programowania Baltie z lekcją pokazową"
Dodatkowy termin seminarium - 22.02.2017 r.

2017-02-13 Program stypendialny: Marzenie o Nauce
Program stypendialny skierowany do zdolnej młodzieży kończącej gimnazjum, pochodzącej z małych miejscowości

2017-02-09 Konkurs: Nauczyciel wychowujący do wartości
Organizatorem konkursu Nauczyciel wychowującydo wartości zwany dalej konkursem jest Podkarpacki Kurator Oświaty

2017-02-09 Złoty Prym - Nagroda Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Regulamin, karta zgłoszeniowa

2017-02-09 Narady z dyrektorami szkół
w sprawie arkuszy organizacyjnych - harmonogram

2017-02-08 Nagrody Ministra Edukacji Narodowej
Uzasadnienie wniosku powinno prezentować konkretne ...

2017-02-08 Informacje o reformie edukacji na stronach szkół i placówek
Na Państwa stronach internetowych powinny być odnośniki ...

2017-02-08 Nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Do nagrody mogą być zgłaszani nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata ...

2017-02-07 Politechnika Dziecięca - zapisy na semestr letni
8.II br. o godzinie 10.00 rozpocznie się rejestracja na letni semestr zajęć Politechniki Dziecięcej

2017-02-03 Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych – informacja

2017-01-31 Prośba o przekazanie informacji na temat awansu zawodowego

2017-01-26 Zmiany w ustalaniu przez kuratora oświaty terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

2017-01-24 Ogólnopolski projekt pn. - Wychować człowieka mądrego ...
Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego

2017-01-17 Ankieta z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego
bardzo prosimy o wypełnienie ankiety

2017-01-04 Konkurs historyczny dla gimnazjów
nowy termin etapu wojewódzkiego

2016-12-29 Kultura chrześcijańska w dziejach narodu - materiały
Materiały edukacyjne dla szkół

2016-12-27 Cybernauci - kształtowanie bezpiecznych zachowań w sieci
Projekt skierowany do osób pracujących w szkołach, uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów

2016-12-14 Informacja dotycząca dokonywania ocen pracy dyrektorów
szkół i placówek oświatowych od dnia 1 stycznia 2017 r.

2016-12-14 Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

2016-12-02 PILNE - Ankieta dla uczniów gimnazjum
Ministerstwo Zdrowia w związku z nasilającym się problemem braku pielęgniarek na rynku pracy ...

2016-12-02 Reforma edukacji - List Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Przed nami kolejny krok na drodze wdrażania zmian w systemie oświaty ...

2016-11-29 Badanie PISA 2017
Uprzejmie informuję, że w marcu 2017 r. odbędzie się w Polsce siódma edycja ...

2016-11-17 Projekt edukacyjny: Postaw na słońce
Projekt edukacyjny, konkurs filmowy i badawczy

2016-11-17 Lekcje z klasą
Zestawy edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych

2016-11-10 Wyjazd studyjny na Litwę - lista zakwalifikowanych
Lista zakwalifikowanych dyrektorów i nauczycieli (dostępna po zalogowaniu)

2016-10-26 Projekt edukacyjny IPN: Kamienie pamięci
Projekt służy upamiętnianiu osób – zwyczajnych ludzi, których poświęceniu zawdzięczamy niezawisłość naszego kraju

2016-10-24 Wyniki konkursów przedmiotowych
w roku szkolnym 2016/2017

2016-10-21 Wolontariat - dobre praktyki - ankieta
bardzo prosimy o przesyłanie przykładów działalności wolontarystycznej ...

2016-10-14 Nagroda im. Jana Rodowicza - Anody
konkurs dla osób wyróżniających się zaangażowaniem w działaniach społecznych

2016-10-13 Wypłata nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Uprzejmie informuję, że środki na wypłatę nagród PKO zarezerwowane są w budżecie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

2016-10-11 Wolontariat
Wolontariat, działalność wolontariuszy, dobre praktyki

2016-09-30 Informacje o olimpiadach ogólnopolskich
znajdują się w dziele Konkursy/zawody

2016-09-26 Regionalne konferencje informacyjno-konsultacyjne
Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty ...

2016-09-26 Spotkania konsultacyjne dotyczące zmian w edukacji
harmonogram

2016-09-22 Terminy egzaminów DSD
Stała konferencja Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec informuje

2016-09-16 Program badań przesiewowych słuchu u dzieci
Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich w r. szk. 2016/17

2016-09-13 Wnioski i rekomendacje, czyli co warto zmienić w szkole
oraz uwagi i spostrzeżenia wynikające z błędów w dokumentach przesyłanych przez dyrektorów szkół i placówek

2016-09-06 Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej
w sprawie organizacji pracy świetlicy oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2016-09-05 Informacja o olimpiadach przedmiotowych dla gimnazjalistów
organizowanych w roku szkolnym 2016/2017

2016-08-30 Prezentacje z narad Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dyrektorami szkół i placówek oświatowych

2016-08-24 Program Rządowy - Bezpieczna i przyjazna szkoła - wnioski
Wnioski rekomendowane do dofinansowania w roku 2016

2016-08-05 „Wyprawka szkolna”
Informacja dotycząca wejścia w życie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.

2016-08-04 Wnioski o nagrody UNESCO
w dziedzinie zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji

2016-07-29 Nabór wniosków: Rozwój edukacji przedszkolnej
Uprzejmie informuję, że w dniu 27 lipca br. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił kolejny nabór wniosków ...

2016-07-27 Dystrybucja adaptacji podręczników i książek pomocniczych
dla uczniów uczęszczających do klas VI szkół podstawowych, III gimnazjum i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2016-07-22 Sukces uczniów Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek
im. Jana Pawła II w Rzeszowie na 57. Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej

2016-06-30 Informacja z Biura Rzecznika Praw Dziecka
Ograniczanie rodzicowi dostępu do informacji o dziecku

2016-06-21 Zamiast kwiatka Niosę pomoc
Akcja PAH

2016-06-17 Konferencja dotycząca cyfryzacji w szkołach
z udziałem Ministrów Edukacji i Cyfryzacji

2016-05-16 Informacja dla organizatorów kursów
na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku

2016-05-13 Nauka programowania w szkole - pilotaż
Od 13.05 zachęcamy szkoły do udziału w pilotażowym wdrożeniu nauczania programowania, które rozpocznie się 1.09.2016r.

2016-05-13 Pilotażowe wdrożenie nauczania programowania
do edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych w szkołach.

2016-05-05 Informacja dla organizatorów wypoczynku i kursów
dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizatorów kursów przygotowawczych dla kierowników ...

2016-04-21 Aktualności prawne
Przypominamy o nadchodzących zmianach w prawie

2016-04-13 Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata
konkursu przedmiotowego

2016-04-13 Podkarpackie Targi Edukacyjne: Orientation Day
Celem wydarzenia jest prezentacja uczniom gimnazjów oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych z województwa

2016-04-13 Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile
Już po raz czwarty w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim Muzeum POLIN organizuje akcję społeczno-edukacyjną Żonkile

2016-04-12 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
W dniach 21 – 23.03 2016 r. dokonano oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego ...

2016-03-30 Akcja: Przyznaj się… nie zgadłbyś
Materiał edukacyjne m.in. nt problemów osób chorych na mukowiscydozę

2016-01-01 Kontakt
Dane teleadresowa

2015-04-30 Materiały z konferencji
Uczeń ze specjalnymi potrzebami, pomoc psychologiczno - pedagogiczna

2015-03-01 Misja Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 

Archiwum działu >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie