Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 017 867-11-42, fax. 017 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Dla dyrektora i nauczyciela

2016-02-04 Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
Projekt Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

2016-02-01 Program edukacyjny - Finansoaktywni. Misja: Budżet
Konkurs, program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli gimnazjów

2016-02-01 Politechnika Dziecięca
Rejestracja na semestr letni 2016

2016-01-29 Konkurs recytatorski i plastyczny
dla szkół noszących imię ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2016-01-29 Informacja o konkursie "SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI"

2016-01-29 Zarządzenie Nr 3/2016
w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

2016-01-29 V edycja konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć
podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016"

2016-01-28 IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Eksperyment Łańcuchowy

2016-01-28 Udział w badaniach IBE
kompetencje trzecioklasistów i piątoklasistów

2016-01-28 Rusza II edycja "Finansoaktywni. Misja: Budżet"
- ogólnopolski program Ministerstwa Finansów

2016-01-21 Kampania #2gether4more
z okazji 25-lecia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

2016-01-20 Bezpieczne ferie - materiały informacyjne
Przydatne informacje na stronach internetowych

2016-01-20 Pakiet edukacyjny: Dopalacze, odsłona piekła
pakiety dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

2016-01-19 Polska w XX wieku - program edukacyjny
program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli przedmiotów humanistycznych

2016-01-11 Programy CEO - rekrutacja
Trwa rekrutacja do programów Centrum Edukacji Obywatelskiej

2016-01-04 Program Erasmus+. Spotkanie informacyjne dla sektorów:
Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe oraz Młodzież

2015-12-31 Badanie PIRLS w 2016 r.
Międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu

2015-12-30 Projekt - Bohaterowie w cieniu Tatr
Projekt przybliża sylwetki i dokonania kurierów tatrzańskich oraz emisariuszy Polskiego Państwa Podziemnego

2015-12-23 Cyfrowa Wyprawka w każdej szkole i bibliotece
Wszyscy uczestnicy akcji otrzymają najnowszą publikację Panoptykonu, a osoby, które prześlą nam najciekawsze relacje ...

2015-12-23 Przekazywanie danych do nowego SIO w styczniu 2016
Uprzejmie przypominamy o potrzebie przekazywania danych do nowego SIO

2015-12-22 Turniej piłkarski nauczycieli i pracowników
Relacja z X Halowego Turnieju Piłkarskiego Nauczycieli i Pracowników Oświaty

2015-12-17 e-podręczniki
dla uczniów i nauczycieli

2015-12-16 Bezpieczny pobyt za granicą
Informuję o niektórych sposobach zapewnienia polskim obywatelom bezpiecznego pobytu za granicą ...

2015-12-14 Finansoaktywni. Misja: podatki
program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli gimnazjów

2015-12-04 X Turniej Halowej Piłki Nożnej
Nauczycieli i Pracowników Oświaty

2015-11-16 Ważne! Konkurs historyczny dla uczniów gimnazjum
Unieważnienie zadania w arkuszu i kluczu odpowiedzi

2015-11-11 Maraton Pisania Listów Amnesty International
Maraton odbywa się co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

2015-11-04 Obowiązkowe szkolenia dla dyrektorów i pracowników szkół
odbędą się szkolenia dotyczące zdarzeń o charakterze terrorystycznym związanych z wtargnięciem napastnika do szkoły

2015-11-02 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
termin złożenia wniosków do organów prowadzących

2015-10-26 Wiedza o społeczeństwie
studia podyplomowe

2015-10-13 Serwis dyzurnet.pl
Zbieranie informacji o treściach niebezpiecznych w Internecie

2015-10-13 Projekt: Szkolna Internetowa Gra Giełdowa
Symulacyjna gra inwestycyjna, kurs e-learningowy

2015-10-13 Stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania
za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015

2015-10-12 Konkurs: Losy bliskich i losy Dalekich – życie Polaków ...
VII edycja ogólnopolskiego konkursu tematycznego

2015-10-12 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
zaprasza nauczycieli i pedagogów do udziału w szkoleniu “ARS czyli jak dbać o miłość”

2015-09-28 Informacja dotycząca
dostawy II transzy darmowych podręczników

2015-09-18 Informacja o wysokości przewidywanych kwot dotacji
na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od września do grudnia 2015 roku

2015-09-18 „Uczeń bezpieczny w sieci”
zaproszenie na ogólnopolską konferencję

2015-08-31 Promocja zdrowego stylu życia
Akcja: Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole w 2015r.

2015-08-27 Program: Dzieciństwo bez próchnicy
Akcja skierowana do przedszkoli i punktów przedszkolnych

2015-08-27 Zmiany przepisów prawa
Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłało zestawienie zmian przepisów prawa od roku szkolnego 2015/2016

2015-08-20 Stanowisko MEN - zakup podręczników i materiałów
dotyczące zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach dotacji celowej

2015-08-19 Program: Wyprawka szkolna
realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.

2015-08-14 Plan nadzoru pedagogicznego
na rok szkolny 2015/2016

2015-07-17 Szkoły zawodowe - Informacje nt. skierowania na badania
dla kandydatów do klas pierwszych.

2015-07-13 Program: Szkoła Tolerancji
rekrutacja do nowej edycji

2015-07-06 Studia podyplomowe
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wszesnoszkolnej

2015-07-03 XI Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
OMG 2015/2016

2015-06-29 "Nauczycielskie Przesłanie"
Konkurs dla nauczycieli

2015-06-26 Apel PKO w sprawie Bezpiecznego Wypoczynku
Dzieci i Młodzieży podczas Wakacji 2015.

2015-06-26 “Z Kujawskim pomagamy pszczołom”
zmiana postaw społeczeństwa i promocja pozytywnych działań związanych z ochroną przyrody

2015-06-25 "Nasza Edukacja" - portal
Porozmawiajmy o przyszłości polskiej szkoły

2015-06-23 „ Nie daj się sprzedać – pracuj bezpiecznie za granicą”
prośba o przekazanie uczniom informacji dotyczących zagrożeń związanych z handlem ludźmi.

2015-06-16 Uzupełnienie numerów RSPO
Pilna korekta bazy danych ("stare SIO")

2015-06-15 Podsumowanie konkursów przedmiotowych
prezentacja

2015-06-10 Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
organizowanych przez KO i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie

2015-06-09 Warsztaty: Prawa dzieci i młodzieży
zajęcia warsztatowe z Panem Markiem Michalakiem Rzecznikiem Praw Dziecka

2015-06-05 Komunikat ORE - Podnoszenie jakości nauczania języków obcych
na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli z gmin wiejskich i miast do 20 tyś. miesz.

2015-05-26 Wycieczki i imprezy szkolne - przepisy
informacja dotycząca przepisów obowiązujących wszystkich organizatorów wycieczek i imprez szkolnych

2015-05-19 Narzędzia diagnostyczne do wykorzystania przez PPP
Informacje przekazane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

2015-05-14 Nowy wzór legitymacji szkolnej
Informacja z Urzędu Transportu Kolejowego

2015-05-08 Program: Zaadoptuj rzekę
Klub Gaja zaprasza placówki oświatowe oraz samorządy, firmy, instytucje a także lokalne grupy ...

2015-05-06 Jak założyć Spółdzielnie uczniowską - szkolenia
Informacja Krajowej Rady Spółdzielczej

2015-04-23 Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…
wyniki etapu wojewódzkiego konkursu i olimpiady

2015-04-21 Erasmus+
Regionalne spotkanie informacyjne nt. programu

2015-04-21 XXI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież?.

2015-04-20 Nasz elementarz
prosimy o odpowiedź na pytanie: Ile egzemplarzy części 1 i 2 „Naszego elementarza” macie Państwo w szkole

2015-04-15 Poradnik promujący dobre praktyki
w zakresie dożywiania dzieci w okresie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2015-04-13 Festiwal Nauki w Krakowie
Oświeć się! 20-23 maja 2015r.

2015-04-09 Sprawa: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Stanowisko MEN w sprawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową, w tym afazję

2015-04-03 Program: Mały Mistrz
Rusza nabór do programu na rok 2015/2016

2015-03-23 Program edukacji prawnej
12 lutego 2015r. pomiędzy MS a MEN zostało zawarte porozumienie dotyczące współpracy w zakresie realizowania ...

2015-03-20 Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek w Pieniny
List Dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego

2015-03-10 Program Współpracy Transgranicznej
Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013

2015-03-10 Materiały z konkursu na komiks ekonomiczny
Komiksy i scenariusze lekcji z VI edycji konkursu na komiks ekonomiczny 2014/2015

2015-03-05 Europejskie Wysłuchanie Młodzieży
Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej konkursie

2015-03-02 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Materiały informacyjne

2015-03-02 Projekt: Ważne lekcje
Projekt realizowany w ramach programu rządowego: Bezpieczna i przyjazna szkoła

2015-03-01 Misja Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 

2015-02-25 Studnia dla Południa i inne kampanie edukacyjne PAH
Już wkrótce Światowy Dzień Wody

2014-09-12 Likwidacja szkół i placówek
Zasady przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek do archiwum

Archiwum działu >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie