Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Dla dyrektora i nauczyciela

2016-09-23 Bezpieczna+ protokół z przeprowadzonej oceny wniosków
o wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018

2016-09-22 Akademia Młodego Ekonomisty
Program edukacji ekonomicznej gimnazjalistów, prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

2016-09-22 Konkurs: Moje Bezpieczne Wakacje 2016
(Nie)znane atrakcje mojego regionu - ostatnie dni na wysyłanie zgłoszeń do konkursu

2016-09-22 Terminy egzaminów DSD
Stała konferencja Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec informuje

2016-09-22 Zbieranie danych o szkołach i placówkach
Do dnia 30 września 2016 r. prosimy zalogować się do kuratoryjnego systemu zbierania informacji ...

2016-09-19 Akcja: Samorządy Mają Głos
celem akcji jest wsparcie szkół w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz SU

2016-09-16 Program badań przesiewowych słuchu u dzieci
Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich w r. szk. 2016/17

2016-09-16 Konkurs: Nauczyciel wychowujący do wartości
Organizatorem konkursu Nauczyciel wychowującydo wartości zwany dalej konkursem jest Podkarpacki Kurator Oświaty

2016-09-15 Cykl szkoleń z zakresu mediacji szkolnych i rówieśniczych
Do udziału zapraszamy pedagogów lub wytypowanych przez szkołę nauczycieli

2016-09-14 Program: Owoce i warzywa w szkole
uprzejmie zachęcam do przystąpienia w roku szkolnym 2016/17 do unijnego programu: Owoce i warzywa w szkole

2016-09-14 Stypendia dla studentów romskich
Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

2016-09-14 Program stypendialny FLEX - 2017/2018
Całoroczny, w pełni finansowany przez Departament Stanu USA program wymiany uczniów szkół średnich

2016-09-13 Złoty Prym - Nagroda Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Regulamin, karta zgłoszeniowa

2016-09-13 Wnioski i rekomendacje, czyli co warto zmienić w szkole
oraz uwagi i spostrzeżenia wynikające z błędów w dokumentach przesyłanych przez dyrektorów szkół i placówek

2016-09-09 Oferta edukacyjna Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Informacje, programy

2016-09-09 Nabór wniosków o przyznanie stypendium- kształcenie ogólne
Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – r. szk. 2016/17

2016-09-07 Program edukacyjny: Twoje dane - Twoja sprawa
w roku szkolnym 2016/2017 - VII edycja

2016-09-07 Z uczniami w Koperniku
Informacje z Centrum Nauki Kopernik

2016-09-06 Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej
w sprawie organizacji pracy świetlicy oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2016-09-05 Informacja o olimpiadach przedmiotowych dla gimnazjalistów
organizowanych w roku szkolnym 2016/2017

2016-09-02 Konkurs: Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz
zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać do właściwego kuratorium oświaty w terminie od dnia 1 do 30 września

2016-09-01 Programy Centrum Edukacji Obywatelskiej
dla szkół, uczniów i nauczycieli

2016-08-31 Konkurs - projekty - wnioski o dofinansowanie
Celem projektów jest rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania

2016-08-30 Prezentacje z narad Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dyrektorami szkół i placówek oświatowych

2016-08-24 Program Rządowy - Bezpieczna i przyjazna szkoła - wnioski
Wnioski rekomendowane do dofinansowania w roku 2016

2016-08-24 Program badań przesiewowych słuchu u dzieci
ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich w roku szkolnym 2016/2017

2016-08-23 Stypendia Prezesa Rady Ministrów
dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2016/2017

2016-08-05 „Wyprawka szkolna”
Informacja dotycząca wejścia w życie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.

2016-08-04 Wnioski o nagrody UNESCO
w dziedzinie zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji

2016-07-29 Nabór wniosków: Rozwój edukacji przedszkolnej
Uprzejmie informuję, że w dniu 27 lipca br. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił kolejny nabór wniosków ...

2016-07-27 Dystrybucja adaptacji podręczników i książek pomocniczych
dla uczniów uczęszczających do klas VI szkół podstawowych, III gimnazjum i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2016-07-22 Sukces uczniów Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek
im. Jana Pawła II w Rzeszowie na 57. Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej

2016-07-20 Stanowisko w sprawie zaświadczeń lekarskich
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych

2016-07-14 Elektroniczne powiadomienie o przybyciu zorganizowanych grup
Informacja dla organizatorów grup turystycznych, które będą przekraczać granicę polsko-ukraińską

2016-06-30 Informacja z Biura Rzecznika Praw Dziecka
Ograniczanie rodzicowi dostępu do informacji o dziecku

2016-06-29 Program Edukacja Globalna - Efekt Domina
tworzy sieć Ambasadorów Edukacji

2016-06-21 Zamiast kwiatka Niosę pomoc
Akcja PAH

2016-06-17 Konferencja dotycząca cyfryzacji w szkołach
z udziałem Ministrów Edukacji i Cyfryzacji

2016-05-16 Informacja dla organizatorów kursów
na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku

2016-05-13 Nauka programowania w szkole - pilotaż
Od 13.05 zachęcamy szkoły do udziału w pilotażowym wdrożeniu nauczania programowania, które rozpocznie się 1.09.2016r.

2016-05-13 Pilotażowe wdrożenie nauczania programowania
do edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych w szkołach.

2016-05-05 Informacja dla organizatorów wypoczynku i kursów
dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizatorów kursów przygotowawczych dla kierowników ...

2016-04-21 Aktualności prawne
Przypominamy o nadchodzących zmianach w prawie

2016-04-13 Podkarpackie Targi Edukacyjne: Orientation Day
Celem wydarzenia jest prezentacja uczniom gimnazjów oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych z województwa

2016-04-13 Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile
Już po raz czwarty w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim Muzeum POLIN organizuje akcję społeczno-edukacyjną Żonkile

2016-04-13 Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata
konkursu przedmiotowego

2016-04-12 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
W dniach 21 – 23.03 2016 r. dokonano oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego ...

2016-03-30 Akcja: Przyznaj się… nie zgadłbyś
Materiał edukacyjne m.in. nt problemów osób chorych na mukowiscydozę

2016-03-23 Zmiana Zarządzenia w sprawie harmonogramu rekrutacji
Zarządzenie Nr 7/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 21 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 3/2016

2016-03-21 Rekrutacja 2016
Szkoły ponadgimnazjalne prosimy o wprowadzenie informacji o ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017

2016-03-09 Program profilaktyki stomatologicznej dzieci przedszkolnych
Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci ...

2016-03-04 Przegląd Musztry Klas Mundurowych
zawody odbędą się 20 kwietnia o godz. 10.00 w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Matuszczaka 7

2016-01-20 Pakiet edukacyjny: Dopalacze, odsłona piekła
pakiety dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

2016-01-01 Kontakt
Dane teleadresowa

2015-12-17 e-podręczniki
dla uczniów i nauczycieli

2015-12-14 Finansoaktywni. Misja: podatki
program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli gimnazjów

2015-12-04 X Turniej Halowej Piłki Nożnej
Nauczycieli i Pracowników Oświaty

2015-12-03 Wczesne wspomaganie szansą zrównoważonego rozwoju dziecka
Materiały z konferencji dla dyrektorów poradni psychologiczno - pedagogicznych w dniu 9 października 2015 r.

2015-11-16 Ważne! Konkurs historyczny dla uczniów gimnazjum
Unieważnienie zadania w arkuszu i kluczu odpowiedzi

2015-11-11 Maraton Pisania Listów Amnesty International
Maraton odbywa się co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

2015-11-02 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
termin złożenia wniosków do organów prowadzących

2015-10-26 Wiedza o społeczeństwie
studia podyplomowe

2015-10-13 Serwis dyzurnet.pl
Zbieranie informacji o treściach niebezpiecznych w Internecie

2015-10-13 Projekt: Szkolna Internetowa Gra Giełdowa
Symulacyjna gra inwestycyjna, kurs e-learningowy

2015-10-13 Stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania
za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015

2015-10-12 Konkurs: Losy bliskich i losy Dalekich – życie Polaków ...
VII edycja ogólnopolskiego konkursu tematycznego

2015-10-12 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
zaprasza nauczycieli i pedagogów do udziału w szkoleniu “ARS czyli jak dbać o miłość”

2015-09-28 Informacja dotycząca
dostawy II transzy darmowych podręczników

2015-07-17 Szkoły zawodowe - Informacje nt. skierowania na badania
dla kandydatów do klas pierwszych.

2015-04-30 Materiały z konferencji
Uczeń ze specjalnymi potrzebami, pomoc psychologiczno - pedagogiczna

2015-03-01 Misja Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 

Archiwum działu >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie