KO
MEN   CKE   OKE   ORE   PCEN   UW   
  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
      ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
      tel. 017 867-11-00, fax. 017 867-19-54
      e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl www.ko.rzeszow.pl
Strona główna -> Dla dyrektora i nauczyciela Biuletyn Informacji Publicznej Kalendarz imprez KO Kalendarz roku szkolnego Napisz do nas e-maila
   
 Ostatnio dodano:
Pilny komunikat
Informacja opisowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Konferencja dla dyrektorów i pracowników
Informacja o uprawnieniach
„Andrus wraca do szkoły”
"Bezpieczna i przyjazna szkoła"
Pilne! Ankieta: liczba uczniów, którzy nie otrzymali promocji
Zamknij W skrócie:
Stały punkt kontroli autokarów
Informacja o wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu

Dział: Dla dyrektora i nauczyciela   

2014-09-17   "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
list z MEN do Dyrektorów...


2014-09-17   „Andrus wraca do szkoły”
akcja charytatywna na rzecz szkół integracyjnych lub szkół posiadających oddziały integracyjne....


2014-09-17   Informacja o uprawnieniach
laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych...


2014-09-17   Konferencja dla dyrektorów i pracowników
Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych...


2014-09-17   Informacja opisowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej
nt. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2014/2015 w województwie podkarpackim ...


2014-09-17   Pilny komunikat
dot. ankiety liczba uczniów, którzy nie otrzymali promocji...


2014-09-16   Pilne! Ankieta: liczba uczniów, którzy nie otrzymali promocji
Proszę wszystkich Państwa Dyrektorów o pilne podanie liczby uczniów ......


2014-09-15   DYSTRYBUCJA II CZĘŚCI: NASZEGO ELEMENTARZA
od 15 września do 24 września br. będzie można składać zamówienia na II część: Naszego elementarza...


2014-09-15   Jeśli szkoła nie uczestniczy w programie: Owoce w szkole ...
może wziąć udział w programie: Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw...


2014-09-15   Opowieść o Żydach polskich
Lekcja na żywo w każdej szkole - transmisja z Muzeum Historii Żydów...


2014-09-12   Likwidacja szkół i placówek
Zasady przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek do archiwum...


2014-09-11   Pismo MEN do Dyrektorów SP
w sprawie zabierania Naszego Elementarza przez uczniów do domu...


2014-09-11   Projekt: Wiedza kluczem do sukcesu
Wzrost poziomu aktywności zawodowej, przedsiębiorczości, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego u 40 pracowników...


2014-09-11   Nowe rozporządzenie MEN
w sprawie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania...


2014-09-10   Program Twoje dane – twoja sprawa
Inicjatywa edukacyjna skierowana dla uczniów i nauczycieli...


2014-09-10   Kampania Odblaskowi.pl
Kampania ma na celu propagowanie noszenia elementów odblaskowych, które poprawiają widoczność...


2014-09-10   Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole
Informacje o kampanii, materiały dla szkół...


2014-09-09   XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich
pod hasłem: Polska - Bałtyk - Europa...


2014-09-09   Szkolenia: Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji
Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych...


2014-09-09   Kolejny sezon: Internetowego Teatru TVP dla szkół
Informacje o projekcie...


2014-09-09   Projekt: Młodzi Przedsiebiorczy
Zaprasza Centrum Edukacji Obywatelskiej i Narodowy Bank Polski...


2014-09-08   Konkurs stypendialny dla osób pochodzenia romskiego
uczących się w szk. ponadgimnazjalnych dziennych – liceach, technikach, szkołach zawodowych, szk. pub. i niepub....


2014-09-08   Program: Dzieciństwo bez próchnicy
Jego celem jest ograniczenie występowania próchnicy u dzieci...


2014-09-05   Projekt: Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych
Platforma e-learningowa, m.in. szkolenia antykorupcyjne dla młodzieży...


2014-09-05   Program: Dzwonek na obiad
Głównym celem akcji jest zapewnienie w roku szkolnym 2014/2015 ciepłego obiadu uczniom, którzy ......


2014-09-05   75 rocznica Polskiego Państwa Podziemnego
IPN przypomina, że 27 września 1939 roku rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego...


2014-09-04   Prezentacje z narad
Prezentacje z narad z dyrektorami szkół i placówek oraz przedstawicielami JST...


2014-09-04   Terpsychora do szkół
edycja jesienna (6)...


2014-09-04   Projekt: Młody obywatel
Informacje o projekcie, rekrutacja do nowej edycji...


2014-09-02   Cena: Naszego Elementarza
Podstawa prawna: Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty,...


2014-09-02   IBE zaprasza do serwisu: Narzędzia w działaniu
Narzędzia wspierające realizację podstawy programowej w gimnazjum...


2014-09-01   Odbiór aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Uprzejmie zapraszam Państwa Nauczycieli, którzy uczestniczyli ...


2014-08-29   List Rzecznika Praw Dziecka
z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015...


2014-08-29   List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów
List do dyrektorów szkół i przedszkoli z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2014/2015...


2014-08-29   List Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015...


2014-08-29   Program na lata 2014–16: Bezpieczna i przyjazna szkoła
Informacje o konkursie, ogłoszenie o konkursie, regulamin...


2014-08-27   Podręcznik Nasz Elementarz - zamawianie i oddawanie
Informacja dotycząca zamawiania brakujących i zwrotu nadmiarowych egzamplarzy podręcznika oraz map....


2014-08-27   II edycja projektu WF z klasą
Inauguracja, zapisy do projektu...


2014-08-27   Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych
z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych...


2014-08-25   Narodowe Czytanie. Henryk Sienkiewicz - Trylogia
Informacje a akcji, linki do formularzy zgłoszeniowych...


2014-08-22   Monitorowanie: Wdrażanie podstaw programowych
Powszechne monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2014...


2014-08-22   Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych
Informacje, poradniki...


2014-08-21   Dzieciństwo bez próchnicy - projekt dla przedszkoli
Z dniem 1 sierpnia rusza II nabór do Projektu...


2014-08-21   Scenariusze, materiały edukacyjne dla SP i GIM
projekty edukacyjne kształtujące kompetencje matematyczno-przyrodnicze...


2014-08-20   Rekrutacja na ostatni
XVI cykl szkoleniowy z zakresu ewaluacji zewnętrznej...


2014-08-19   Diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych
IV cykl badań IBE, sprawdzenie umiejętności absolwentów gimnazjów ...


2014-08-18   Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2014/2015...


2014-08-14   Informacja nt. zgłaszania zdarzeń krytycznych
W związku z tym, że rozpoczął się okres występowania bardzo intensywnych zjawisk atmosferycznych...


2014-08-14   Co można kupić za dotację na materiały ćwiczeniowe?
Informacje związane z podręcznikiem dla klas I - Nasz Elementarz...


2014-08-13   Konkurs: Lekcja dobrej historii
Konkurs na dobre praktyki w zakresie nauczania historii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych...


2014-07-31   Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r....


2014-07-29   "Narodowe Czytanie"
6 września odbędzie się trzecia edycja akcji...


2014-07-28   Aktywny na rynku pracy!
Celem projektu jest uzyskanie, przez co najmniej 83% Uczestników projektu, nowego zatrudnienia...


2014-07-23   Narady dotyczące nowego roku szkolnego 2014/2015
Uprzejmie informuję ... narady dotyczące nowego r. szk. 2014/15 odbędą się w dniach 27-29.08.2014r...


2014-07-21   Korzystanie z usług tłumacza języka migowego
W związku z pismem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ochrony praw dziecka informuję...


2014-07-07   Projekt: Etyka nie tylko dla smyka
Zaproszenie dla szkół podstawowych do udziału w pilotażu projektu...


2014-07-02   Dystrybucja "Naszego Elementarza" - informacje
Zbiór informacji poświęconych dystrybucji podręcznika dla klas I...


2014-06-27   „Nasz elementarz”
komunikat dotyczący składania zapotrzebowania...


2014-06-26   Zbiórki publiczne po nowemu (zmiana prawa)
Chodzi o zniesienie istniejącego od 1933 r. obowiązku występowania do władzy o zgodę na zbiórkę publiczną...


2014-06-25   Wpisywanie na świadectwo osiągnięć ucznia.
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wpisywania na świadectwo osiagnięć ucznia informuję......


2014-06-10   25. rocznica wyborów 1989 - 25-lecie Wolności
Scenariusze lekcji udostępnione na portalu Legalna Kultura ...


2014-05-30   Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert
realizacja zadań publicznych w obszarze wypoczynku, oświaty, edukacji i wychowania...


2014-05-28   Stypendia Prezesa RM i Ministra Edukacji Narodowej - 2014/15
Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej...


2014-05-28   Program: Owoce w szkole
ocena skuteczności programu ...


2014-05-19   Narodowy Program Rozwoju Sportu
Polski Sport 2024...


2014-05-16   Przywództwo i zarządzanie w oświacie
opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek...


2014-05-07   Upływa kadencja Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej
Wniosek o powołanie na członka Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej...


2014-05-05   Program przedmiotu: Odnawialne źródła energii
Produkty finalne projektu innowacyjnego...


2014-05-05   Podsumowanie projektu dotyczącego branży hotelarsko–turystycznej
Projekt: Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko – turystycznej...


2014-04-29   Projekt: Mięsna lekcja
Informacje na temat odżywczych wartości mięsa i jego przetworów...


2014-04-24   Prawo rodziców do uzyskiwania informacji o dzieciach w szkole
Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości...


2014-04-14   Lekcje z natury
Projekt edukacyjny realizowany na zlecenie Ministerstwa Środowiska...


2014-04-14   Działania na rzecz tworzenia bezpiecznego INTERNETU
Raport za rok 2013...


2014-04-11   Poziom realizacji edukacji zdrowotnej
na podstawie pilotażowych badań sondażowych w wybranych szkołach woj. podkarpackiego...


2014-04-10   Pismo: Urania postępy astronomii
Prenumerata sponsorowana dla szkół...


2014-04-03   Prezentacja z konferencji
Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych w świetle raportu NIK ......


2014-03-26   Badanie IBE - Diagnoza przedmaturalna z j. polskiego
projekt badawczy stanowiący kolejny etap projektu systemowego: Badanie jakości i efektywności edukacji ......


2014-03-26   Monitorowanie dotyczące promocji
zdrowia w szkołach...


2014-03-20   Innowacyjny program nauczania matematyki w LO
Program przewidziany jest do realizacji w ciągu 300 godzin...


2014-02-28   Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej
z dn. 28.02.2014r....


2014-02-28   Rekrutacja do publicznych szkół i placówek
zmiany w ustawie o systemie oświaty - prezentacja z konferencji w dn. 26.02.2014r....


2014-02-19   6 latki w szkole - materiały informacyjne
W związku z organizowanymi przez Państwa spotkaniami z rodzicami ......


2014-02-18   Zarządzenie Nr 4/2014 Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/15...


2014-02-03   Konferencja dla dyrektorów przedszkoli
Termin konferencji: 12 lutego 2014 r...


2014-01-15   Praca dla nauczycieli
Wydział do spraw Wspomagania Oświaty Polonijnej i Polskojęzycznej ORPEG...


2014-01-15   Zmiany w prawie oświatowym
Ustawa z dnia 06.12.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw...


2014-01-07   Ferie zimowe 2013/2014
dla uczniów województwa podkarpackiego...


2014-01-02   Informacja o programie RoboBraille
aplikacja jest pomocna dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób niewidomych lub słabowidzących...


2014-01-02   Wspieranie pracy z uczniem zdolnym
Projekt: Innowacyjne programy wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych...


2013-12-27   "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego....."
decyzja o zakwalifikowaniu do III etapu wojewódzkiego uczestników II etapu rejonowego...


2013-12-20   Kontrola NIK:WF i sport w szkołach publicznych i niepub.
Prosimy zapoznać się z podsumowaniem wyników kontroli...


2013-12-20   Wolontariat rodzinny
Szkoła składająca wniosek może starać się o jeden grant w wysokości do 3000 zł (mały) lub do 7000zł (duży)...


2013-12-12   Informacja z NFZ - serwis ZIP
Narodowy Fundusz Zdrowia, Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie przedstawił...


2013-12-10   Dostosowania warunków na sprawdzianach i egzaminach
dla dzieci z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej...


2013-12-10   Propozycja współpracy dla SP ze szkołą w Odessie
Dyrekcja Profilowanej Odeskiej Szkoły nr 119 I Stopnia w Odessie...


2013-12-04   Wyniki badań PISA
Wyniki badania 2012 w Polsce...


2013-11-29   Zmiana w planie nadzoru pedagogicznego
na rok szkolny 2013 / 2014...


2013-11-28   POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ
miejsca zbiórek w ramach akcji...


2013-11-15   Stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania
za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2012/2013...


2013-10-31   2013/2014 - Rok szkoły w ruchu
rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony: Rokiem Szkoły w Ruchu...


2013-10-21   Święto Wolności
W roku 2014 będziemy obchodzili 25-tą rocznicę zwycięstwa obozu Solidarności w wyborach 4.VI.1989 roku...


2013-10-16   Wypłata nagród Ministra Edukacji Narodowej
przyznanych w 2013 roku...


2013-10-16   Wypłata nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty
przyznanych w 2013 roku ...


2013-10-11   List okolicznościowy Rzecznika Praw Dziecka
skierowany do Nauczycieli, Wychowawców ...


2013-09-19   Program: Twoje dane – twoja sprawa
IV edycja programu edukacyjnego GIODO...


2012-06-21   Projekt: Instytutu Żywności i Żywienia
Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym ......
Archiwum

(c) 2004 - 2006 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie