KO
MEN   CKE   OKE   ORE   PCEN   UW   
  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
      ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
      tel. 017 867-11-00, fax. 017 867-19-54
      e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl www.ko.rzeszow.pl
Strona główna -> Dla dyrektora i nauczyciela Biuletyn Informacji Publicznej Kalendarz imprez KO Kalendarz roku szkolnego Napisz do nas e-maila
   
 Ostatnio dodano:
Konferencja dla nauczycieli: Edukacja ekonomiczna w XXI w.
Rekolekcje Wielkopostne dla nauczycieli
Konkurs: Losy bliskich i losy dalekich
II Konferencja Naukowo-Metodyczna
Rekrutacja do XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży trwa!
Projekt: Nie boję się muzyki
Kondolencje w związku z tragiczną katastrofą
Zamknij W skrócie:
Stały punkt kontroli autokarów
Informacja o wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu

Dział: Dla dyrektora i nauczyciela   

2015-03-30   Swatka polsko-ukraińska 2015. Warsztaty dla nauczycieli.
Przedłużono termin naboru ......


2015-03-30   Rekolekcje Wielkopostne dla nauczycieli
Miejsce Piastowe 30.03-1.04.2015 r....


2015-03-25   Kondolencje w związku z tragiczną katastrofą
W imieniu całej społeczności oświatowej na Podkarpaciu, pracowników Kuratorium Oświaty i swoim własnym...


2015-03-25   Projekt: Nie boję się muzyki
To ogólnopolski program edukacyjny przeznaczony dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż....


2015-03-25   Rekrutacja do XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży trwa!
Już 1 czerwca 2015 r. po raz kolejny w Sali plenarnej Sejmu RP zbierze się Sejm Dzieci i Młodzieży...


2015-03-23   Konkurs projektów - program Bezpieczna i przyjazna szkoła
na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz ...


2015-03-23   Program edukacji prawnej
12 lutego 2015r. pomiędzy MS a MEN zostało zawarte porozumienie dotyczące współpracy w zakresie realizowania ......


2015-03-23   Projekt ... w kręgu tańca...
Stowarzyszenie ARTBALE zaprasza tańczące grupy uczniów niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo...


2015-03-20   Program: Od młodych sportowców - do wielkich sukcesów
Program Polskie Nadzieje Olimpijskie wspiera rozwój dzieci i młodzieży poprzez sport...


2015-03-20   Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek w Pieniny
List Dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego...


2015-03-20   Chcę być przedsiębiorczy – podstawy przedsiębiorczości w
Projekt: Chcę być przedsiębiorczy został objęty patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu...


2015-03-19   III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Dzieci
Od fascynacji do innowacji...


2015-03-18   Młodzi Głosują - wybory prezydenckie 2015
Zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w projekcie edukacyjnym...


2015-03-10   Program Współpracy Transgranicznej
Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013...


2015-03-10   Materiały z konkursu na komiks ekonomiczny
Komiksy i scenariusze lekcji z VI edycji konkursu na komiks ekonomiczny 2014/2015...


2015-03-09   Akcja dzień.de | der.tag.pl
Tegoroczna akcja przebiega pod hasem: Perspektywy zawodowe ...


2015-03-05   Europejskie Wysłuchanie Młodzieży
Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej konkursie...


2015-03-04   Konkurs na zastępców dyrektorów Szkół Europejskich
Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska:...


2015-03-04   Projekt: Polska meblami stoi
Projekt jest szansą dla nauczycieli, instruktorów, szkół i rynku pracy...


2015-03-03   Rekrutacja 2015 - wprowadzanie danych
Szkoły ponadgimnazjalne wszystkich typów prosimy o wprowadzenie informacji nt. oferty edukacyjnej do 15.03.2015r....


2015-03-02   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Materiały informacyjne...


2015-03-02   Projekt: Ważne lekcje
Projekt realizowany w ramach programu rządowego: Bezpieczna i przyjazna szkoła...


2015-02-27   Program: Żyj smacznie i zdrowo
Materiały edukacyjne dla nauczycieli gimnazjów...


2015-02-26   Sejm Dzieci i Młodzieży 2015
1 czerwca 2015 r....


2015-02-25   Studnia dla Południa i inne kampanie edukacyjne PAH
Już wkrótce Światowy Dzień Wody...


2015-02-24   Zachować pamięć
program dotacji na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci...


2015-02-23   Serwis edukacyjny: Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim...


2015-02-18   Stwórzcie Solidarną Szkołę
Celem programu: Solidarna Szkoła jest zaangażowanie całej społeczności szkolnej ......


2015-02-18   Badanie postaw młodzieży szk. pg. wobec historii Polski XX w.
W lutym 2015 roku Instytut Badań Edukacyjnych rozpocznie w szkołach ponadgimnazjalnych...


2015-02-16   Projekt EduScience
Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem ......


2015-02-16   Konkurs: Papież Słowianin
lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego...


2015-02-11   Zaproszenie do udziału w konsultacjach publicznych
opracowanie koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych...


2015-02-11   Obierz kurs na ... kurs
Opowiem ci o wolnej Polsce to program edukacyjny...


2015-02-11   Szkoła Dialogu 2015
Do edycji wiosennej zapraszamy uczniów II klas gimnazjum i I i II klas szkół ponadgimnazjalnych...


2015-02-06   Trwa rekrutacja do programu Młody Obywatel
3 lutego ruszyła rekrutacja do nowej edycji programu...


2015-02-02   X Ogólnopolski Przystanek PaT
W dniach 23-24 czerwca 2015 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie...


2015-02-02   Apel o wsparcie czworga osieroconych dzieci
W związku z tragicznym pożarem, jaki miał miejsce w dniu 31 stycznia 2015 roku w miejscowości Daliowa...


2015-01-30   Dni Przyjaciół Lasu
W związku ze zbliżającymi się w bieżącym roku szkolnym w dniach 20 – 25 kwietnia 2015 obchodami Dni Przyjaciół Lasu...


2015-01-30   Klub Młodych Odkrywców
Szkolenie dla opiekunów Klubu...


2015-01-26   Materiały edukacyjne dotyczące filmu: Hiszpanka
Przewodnik dla nauczycieli...


2015-01-23   Projekt zarządzenia ws. rekrutacji
Zwracam się do Państwa o uwagi i sugestie dotyczące projektu zarządzenia w sprawie rekrutacji ......


2015-01-21   Program: Wawel. Zacznij przygodę z historią
Na bezpłatne, tematyczne wizyty zaprasza w 2015 r. uczniów klas IV–VI Zamek Królewski na Wawelu...


2015-01-14   Umieszczania godła Rzeczypospolitej Polskiej
Umieszczanie godła w pomieszczeniach, na budynkach i oficjalnych stronach internetowych szkół i placówek...


2015-01-09   Zmiana miejsca odbioru aktów nadania st. nauczyciela dyplomowanego
oraz składania dokumentacji na awans zawodowy...


2015-01-08   Projekt edukacyjny: SZKOŁA WYBORÓW
inicjatywa Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyborczego Elektor UMK...


2015-01-07   Odwołana akcja informacyjna społeczeństwa
o czynnych placówkach służby zdrowia....


2015-01-07   Zapewnienie opieki dzieciom przewlekle chorym
Stanowisko MEN w sprawie zapewnienia opieki dzieciom przewlekle chorym w szkole/placówce...


2015-01-02   Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia
Bardzo proszę o uzupełnienie do 19 stycznia 2015 r. formularza elektronicznego dotyczącego powyższego zagadnienia...


2014-12-31   Zarządzenie Nr 25/2014
w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2015 roku przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne...


2014-12-19   Wypadki na drogach – porozmawiajmy
list z okazji jubileuszowej edycji akcji społecznej...


2014-12-17   Badanie PISA w roku 2015
badania w gimnazjach i szkołach gimnazjalnych...


2014-12-17   Seminarium kontaktowe dla partnerstw szkolnych
między Polską, Niemcami i Rosją...


2014-12-15   Projekt: Polska meblami stoi
Projekt jest szansą dla nauczycieli, instruktorów, szkół i rynku pracy...


2014-12-15   Forum Szkół Integralnego Wychowania
Forum jest inicjatywą funkcjonującą w oparciu o pracę społeczną pracowników KUL...


2014-12-15   Zmiana rozporządzenia w spr. placówek doskonalenia nauczycieli
Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli po 1 stycznia 2015r. ...


2014-12-09   Konferencja innowacyjne metody edukacji dla bezpieczeństwa
Konferencja dla dyrektorów,nauczycieli w szczególności koordynatorów ds. bezpieczeństwa i nauczycieli dla bezpieczeństwa...


2014-12-05   Zmiana miejsca posiedzeń komisji kwalifikacyjnych w Rz-wie
Informujemy Państwa nauczycieli, dyrektorów szkół, organy prowadzące szkoły oraz przedstawicieli związków zawodowych...


2014-12-02   Pismo MEN
w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci...


2014-11-26   Rok Szkoły Zawodowców
W celu propagowania kształcenia zawodowego wśród uczniów gimnazjów ......


2014-11-14   Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza
Nowa oferta edukacyjna 2014/2015...


2014-11-13   Akcja: Szkoły i dzieciaki odchudzają plecaki
Stowarzyszenie Plecaki zaprasza do udziału w akcji...


2014-11-13   Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu
Właśnie ruszył ogólnopolski projekt: Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu...


2014-11-07   Ministerstwo Środowiska przygotowało Pakiet Edukacyjny
Człowiek - Środowisko - Gospodarka - Zasady zrównoważonego rozwoju...


2014-11-03   Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu (PIRLS)
Badanie PIRLS odbywa się w cyklu pięcioletnim i przeprowadzono je dotychczas trzykrotnie ......


2014-10-29   Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych
Innowacyjny program holistycznego nauczania matematyki, fizyki i chemii...


2014-10-29   Informację o kształceniu cudzoziemców w systemie oświaty
Informuję, że Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotował ......


2014-10-29   Rekrutacja - uwzględnienie wyników egzaminu z j.obcego
W związku z pytaniami w sprawie uwzględniania w procesie rekrutacji na przyszły r. szk. wyniku egzaminu gimnazjalnego...


2014-10-27   Studia kwalifikacyjne
„Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla nauczycieli”. ...


2014-10-23   Konkurs: Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
ogólnopolski konkurs historyczny ...


2014-10-21   Kampanie edukacyjne PAH
PAH zaprasza szkoły do udziału w kampaniach edukacyjnych...


2014-10-20   „Nasz Elementarz”
zwrot kosztów uszkodzonego podręcznika ...


2014-10-14   Dzień Edukacji Narodowej.
Życzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty...


2014-10-06   Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Zbiór informacji na stronie przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości...


2014-10-06   Gwarancje dla młodzieży - wsparcie młodych na rynku pracy
Gwarancje są częścią: Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży wypracowanego przez Komisję Europejską...


2014-10-02   Nocne spotkania z nauką
Politechnika Rzeszowska oraz Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza zapraszają ......


2014-09-30   Jarosław Kordziński: Rola dyrektora w ewaluacji
o związku ewaluacji ze wspomaganiem rozwoju szkół i placówek...


2014-09-29   PILNE!!! Ankieta
dotycząca dzienników elektronicznych...


2014-09-25   Akcja: W-F z Klasą
przyjmowanie zgłoszeń do 30 września...


2014-09-17   Akcja: Andrus wraca do szkoły
akcja charytatywna na rzecz szkół integracyjnych lub szkół posiadających oddziały integracyjne....


2014-09-17   Informacja o uprawnieniach
laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych...


2014-09-17   Informacja opisowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej
nt. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2014/2015 w województwie podkarpackim ...


2014-09-16   UWM chce ułatwić studiowanie osobom głuchym i niedosłyszącym
Prosimy o przekazanie informacji uczniom głuchym i niedosłyszącym...


2014-09-12   Likwidacja szkół i placówek
Zasady przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek do archiwum...


2014-09-11   Nowe rozporządzenie MEN
w sprawie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania...


2014-09-05   Projekt: Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych
Platforma e-learningowa, m.in. szkolenia antykorupcyjne dla młodzieży...


2014-09-05   Program: Dzwonek na obiad
Głównym celem akcji jest zapewnienie w roku szkolnym 2014/2015 ciepłego obiadu uczniom, którzy ......


2014-09-02   Cena: Naszego Elementarza
Podstawa prawna: Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty,...


2014-08-29   Program na lata 2014–16: Bezpieczna i przyjazna szkoła
Informacje o konkursie, ogłoszenie o konkursie, regulamin...


2014-08-21   Scenariusze, materiały edukacyjne dla SP i GIM
projekty edukacyjne kształtujące kompetencje matematyczno-przyrodnicze...


2014-08-18   Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2014/2015...


2014-07-31   Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r....


2014-07-21   Korzystanie z usług tłumacza języka migowego
W związku z pismem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ochrony praw dziecka informuję...


2014-06-26   Zbiórki publiczne po nowemu (zmiana prawa)
Chodzi o zniesienie istniejącego od 1933 r. obowiązku występowania do władzy o zgodę na zbiórkę publiczną...


2014-06-25   Wpisywanie na świadectwo osiągnięć ucznia.
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wpisywania na świadectwo osiagnięć ucznia informuję......


2014-05-28   Program: Owoce w szkole
ocena skuteczności programu ...


2014-05-19   Narodowy Program Rozwoju Sportu
Polski Sport 2024...


2014-05-16   Przywództwo i zarządzanie w oświacie
opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek...


2014-05-05   Program przedmiotu: Odnawialne źródła energii
Produkty finalne projektu innowacyjnego...


2014-04-24   Prawo rodziców do uzyskiwania informacji o dzieciach w szkole
Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości...


2014-04-14   Lekcje z natury
Projekt edukacyjny realizowany na zlecenie Ministerstwa Środowiska...


2014-04-03   Prezentacja z konferencji
Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych w świetle raportu NIK ......


2012-06-21   Projekt: Instytutu Żywności i Żywienia
Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym ......
Archiwum

(c) 2004 - 2006 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie