Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 017 867-11-42, fax. 017 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Dla dyrektora i nauczyciela

2015-11-19 Pomorska Teka Edukacyjna - źródło informacji historycznych
Konkurs dla nauczycieli, wspomnienia świadków historii, filmy i fotografie

2015-11-17 Europejski Dzień Prawnika 2015
Tegoroczne obchody mają na celu popularyzację dokumentów dotyczących praw i wolności

2015-11-16 Ważne! Konkurs historyczny dla uczniów gimnazjum
Unieważnienie zadania w arkuszu i kluczu odpowiedzi

2015-11-13 Festiwal Nauki w Rzeszowie
9-11 grudnia 2015 r.

2015-11-11 Maraton Pisania Listów Amnesty International
Maraton odbywa się co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

2015-11-09 Darmowe owoce dla szkół i placówek
Informacja Agencji Rynku Rolnego

2015-11-05 Kampania: Wybieram wodę
Ogólnopolski program edukacyjny

2015-11-05 Wystawa Max Planck Science Tunnel
ekspozycja Science Tunnel 3.0, przedstawia temat badań podstawowych, oryginalne prace eksperymentalne i teoretyczne

2015-11-04 Obowiązkowe szkolenia dla dyrektorów i pracowników szkół
odbędą się szkolenia dotyczące zdarzeń o charakterze terrorystycznym związanych z wtargnięciem napastnika do szkoły

2015-11-02 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
termin złożenia wniosków do organów prowadzących

2015-10-30 List Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie projektu systemowego: E-podręczniki do kształcenia ogólnego

2015-10-30 Bezpłatna platforma edukacyjna
dla uczniów gimnazjum oraz nauczycieli matematyki w gimnazjum

2015-10-29 Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom
w szkołach i placówkach oświatowych

2015-10-27 Przywróćmy pamięć - program edukacyjny
Celem realizowanego od 2005 r. przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego programu edukacyjnego

2015-10-26 Wiedza o społeczeństwie
studia podyplomowe

2015-10-21 Zgłaszanie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
w celu sporządzenia wykazu konkursów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

2015-10-20 Zadania w zakresie promocji zdrowia psychicznego
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym w szkołach i placówkach

2015-10-13 Serwis dyzurnet.pl
Zbieranie informacji o treściach niebezpiecznych w Internecie

2015-10-13 Stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania
za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015

2015-10-13 Projekt: Szkolna Internetowa Gra Giełdowa
Symulacyjna gra inwestycyjna, kurs e-learningowy

2015-10-12 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
zaprasza nauczycieli i pedagogów do udziału w szkoleniu “ARS czyli jak dbać o miłość”

2015-10-12 Konkurs: Losy bliskich i losy Dalekich – życie Polaków ...
VII edycja ogólnopolskiego konkursu tematycznego

2015-10-08 Ważne! Informacja dla dyrektorów
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie ostrzega

2015-10-08 Projekt UNICEF: MALI uczniowie idą do szkoły
Cele projektu: Zapoznanie dzieci z tematem dostępu do edukacji na świecie, ...

2015-09-30 Lista stypendystów Prezesa Rady Ministrów
na rok szkolny 2015/2016 - plik *.xls

2015-09-28 Informacja dotycząca
dostawy II transzy darmowych podręczników

2015-09-24 Cyfrowa wyprawka - portal, scenariusze lekcji, konkurs
Scenariusze zajęć i dodatkowe materiały, konkurs, informacje dla nauczycieli

2015-09-24 Projekt: Młodzi głosują
Program Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

2015-09-24 Program: Żyj smacznie i zdrowo - 6 edycja
popularny program edukacyjny o zdrowym odżywianiu

2015-09-24 Projekt: Oblicza dialogu
Stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego ...

2015-09-23 Przychodzi uczeń do prawnika
Poradnik w ramach projektu: Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu

2015-09-23 Badanie ankietowe dla szkół i placówek
na temat skali i skutków migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin.

2015-09-18 „Uczeń bezpieczny w sieci”
zaproszenie na ogólnopolską konferencję

2015-09-18 Informacja o wysokości przewidywanych kwot dotacji
na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od września do grudnia 2015 roku

2015-09-11 Już wkrótce nowa edycja programu Akademia 3.0 - apki.org
Projekt apki.org jest częścią Europejskiego Tygodnia Kodowania

2015-09-11 Program edukacyjny: Twoje dane - Twoja sprawa
Program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli Głównego Inspektora Danych Osobowych

2015-09-08 Projekt: Młody Obywatel
Zachęcamy do udziału w nowej edycji naszego programu pt.: Młody Obywatel na sportowo

2015-09-07 Współpraca firm z SSE ze szkołami
List z Ministerstwa Gospodarki

2015-09-07 Profilaktyka narkomanii w szkole
Materiał dla dyrektorów szkół i placówek - publikacja ORE

2015-09-07 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Oferta edukacyjna w roku szkolny 2015/16

2015-09-03 Wydłużenie realizacji projektu: Edukacja pracy 2
... zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów o zachęcenie nauczycieli do udziału w szkoleniach ...

2015-09-03 Ruszyła II edycja Ambasadorów Bezpiecznego Internetu!
darmowe szkolenia dla uczniów klas I - III

2015-09-02 Program: ''Bezpieczna +'' - ogłoszenie o konkursie
Podkarpacki Kurator Oświaty ogłasza konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego

2015-08-31 Promocja zdrowego stylu życia
Akcja: Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole w 2015r.

2015-08-27 Zmiany przepisów prawa
Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłało zestawienie zmian przepisów prawa od roku szkolnego 2015/2016

2015-08-27 Program: Dzieciństwo bez próchnicy
Akcja skierowana do przedszkoli i punktów przedszkolnych

2015-08-20 Stanowisko MEN - zakup podręczników i materiałów
dotyczące zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach dotacji celowej

2015-08-19 Program: Wyprawka szkolna
realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.

2015-08-14 Plan nadzoru pedagogicznego
na rok szkolny 2015/2016

2015-07-17 Szkoły zawodowe - Informacje nt. skierowania na badania
dla kandydatów do klas pierwszych.

2015-07-13 Program: Szkoła Tolerancji
rekrutacja do nowej edycji

2015-07-06 Studia podyplomowe
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wszesnoszkolnej

2015-07-03 XI Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
OMG 2015/2016

2015-06-29 "Nauczycielskie Przesłanie"
Konkurs dla nauczycieli

2015-06-26 Apel PKO w sprawie Bezpiecznego Wypoczynku
Dzieci i Młodzieży podczas Wakacji 2015.

2015-06-26 “Z Kujawskim pomagamy pszczołom”
zmiana postaw społeczeństwa i promocja pozytywnych działań związanych z ochroną przyrody

2015-06-25 "Nasza Edukacja" - portal
Porozmawiajmy o przyszłości polskiej szkoły

2015-06-23 „ Nie daj się sprzedać – pracuj bezpiecznie za granicą”
prośba o przekazanie uczniom informacji dotyczących zagrożeń związanych z handlem ludźmi.

2015-06-16 Uzupełnienie numerów RSPO
Pilna korekta bazy danych ("stare SIO")

2015-06-15 Podsumowanie konkursów przedmiotowych
prezentacja

2015-06-10 Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
organizowanych przez KO i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie

2015-06-09 Warsztaty: Prawa dzieci i młodzieży
zajęcia warsztatowe z Panem Markiem Michalakiem Rzecznikiem Praw Dziecka

2015-06-05 Komunikat ORE - Podnoszenie jakości nauczania języków obcych
na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli z gmin wiejskich i miast do 20 tyś. miesz.

2015-05-26 Wycieczki i imprezy szkolne - przepisy
informacja dotycząca przepisów obowiązujących wszystkich organizatorów wycieczek i imprez szkolnych

2015-05-19 Narzędzia diagnostyczne do wykorzystania przez PPP
Informacje przekazane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

2015-05-14 Nowy wzór legitymacji szkolnej
Informacja z Urzędu Transportu Kolejowego

2015-05-08 Program: Zaadoptuj rzekę
Klub Gaja zaprasza placówki oświatowe oraz samorządy, firmy, instytucje a także lokalne grupy ...

2015-05-06 Jak założyć Spółdzielnie uczniowską - szkolenia
Informacja Krajowej Rady Spółdzielczej

2015-04-23 Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…
wyniki etapu wojewódzkiego konkursu i olimpiady

2015-04-21 XXI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież?.

2015-04-21 Erasmus+
Regionalne spotkanie informacyjne nt. programu

2015-04-20 Nasz elementarz
prosimy o odpowiedź na pytanie: Ile egzemplarzy części 1 i 2 „Naszego elementarza” macie Państwo w szkole

2015-04-15 Poradnik promujący dobre praktyki
w zakresie dożywiania dzieci w okresie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2015-04-13 Festiwal Nauki w Krakowie
Oświeć się! 20-23 maja 2015r.

2015-04-09 Sprawa: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Stanowisko MEN w sprawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową, w tym afazję

2015-04-03 Program: Mały Mistrz
Rusza nabór do programu na rok 2015/2016

2015-03-23 Program edukacji prawnej
12 lutego 2015r. pomiędzy MS a MEN zostało zawarte porozumienie dotyczące współpracy w zakresie realizowania ...

2015-03-20 Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek w Pieniny
List Dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego

2015-03-10 Program Współpracy Transgranicznej
Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013

2015-03-10 Materiały z konkursu na komiks ekonomiczny
Komiksy i scenariusze lekcji z VI edycji konkursu na komiks ekonomiczny 2014/2015

2015-03-05 Europejskie Wysłuchanie Młodzieży
Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej konkursie

2015-03-02 Projekt: Ważne lekcje
Projekt realizowany w ramach programu rządowego: Bezpieczna i przyjazna szkoła

2015-03-02 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Materiały informacyjne

2015-03-01 Misja Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 

2015-02-25 Studnia dla Południa i inne kampanie edukacyjne PAH
Już wkrótce Światowy Dzień Wody

2015-02-02 Apel o wsparcie czworga osieroconych dzieci
W związku z tragicznym pożarem, jaki miał miejsce w dniu 31 stycznia 2015 roku w miejscowości Daliowa

2015-01-26 Materiały edukacyjne dotyczące filmu: Hiszpanka
Przewodnik dla nauczycieli

2015-01-14 Umieszczania godła Rzeczypospolitej Polskiej
Umieszczanie godła w pomieszczeniach, na budynkach i oficjalnych stronach internetowych szkół i placówek

2015-01-07 Zapewnienie opieki dzieciom przewlekle chorym
Stanowisko MEN w sprawie zapewnienia opieki dzieciom przewlekle chorym w szkole/placówce

2015-01-07 Odwołana akcja informacyjna społeczeństwa
o czynnych placówkach służby zdrowia.

2014-12-31 Zarządzenie Nr 25/2014
w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2015 roku przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne

2014-12-17 Seminarium kontaktowe dla partnerstw szkolnych
między Polską, Niemcami i Rosją

2014-12-15 Forum Szkół Integralnego Wychowania
Forum jest inicjatywą funkcjonującą w oparciu o pracę społeczną pracowników KUL

2014-12-15 Zmiana rozporządzenia w spr. placówek doskonalenia nauczycieli
Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli po 1 stycznia 2015r.

2014-12-09 Konferencja innowacyjne metody edukacji dla bezpieczeństwa
Konferencja dla dyrektorów,nauczycieli w szczególności koordynatorów ds. bezpieczeństwa i nauczycieli dla bezpieczeństwa

2014-12-02 Pismo MEN
w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci

2014-09-12 Likwidacja szkół i placówek
Zasady przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek do archiwum

Archiwum działu >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie