KO
MEN   CKE   OKE   ORE   PCEN   UW   
  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
      ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
      tel. 017 867-11-00, fax. 017 867-19-54
      e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl www.ko.rzeszow.pl
Strona główna -> Dla dyrektora i nauczyciela Biuletyn Informacji Publicznej Kalendarz imprez KO Kalendarz roku szkolnego Napisz do nas e-maila
   
 Ostatnio dodano:
Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Konkurs / projekt: Architektura w pudełku
I Podkarpacki Konwent Informatyków
II edycja projektu WF z klasą
Podręcznik Nasz Elementarz - zamawianie i oddawanie
Pilne! Ankieta dla dyrektorów SP
Narodowe Czytanie. Henryk Sienkiewicz - Trylogia
Zamknij W skrócie:
Stały punkt kontroli autokarów
Informacja o wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu

Dział: Dla dyrektora i nauczyciela   

2014-08-27   Podręcznik Nasz Elementarz - zamawianie i oddawanie
Informacja dotycząca zamawiania brakujących i zwrotu nadmiarowych egzamplarzy podręcznika oraz map....


2014-08-27   II edycja projektu WF z klasą
Inauguracja, zapisy do projektu...


2014-08-27   Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych
z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych...


2014-08-26   Pilne! Ankieta dla dyrektorów SP
prosimy o wypełnienie ankiety na temat liczby sześciolatków rozpoczynających naukę ......


2014-08-25   Narodowe Czytanie. Henryk Sienkiewicz - Trylogia
Informacje a akcji, linki do formularzy zgłoszeniowych...


2014-08-22   Monitorowanie: Wdrażanie podstaw programowych
Powszechne monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2014...


2014-08-22   Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych
Informacje, poradniki...


2014-08-21   Dzieciństwo bez próchnicy - projekt dla przedszkoli
Z dniem 1 sierpnia rusza II nabór do Projektu...


2014-08-21   Scenariusze, materiały edukacyjne dla SP i GIM
projekty edukacyjne kształtujące kompetencje matematyczno-przyrodnicze...


2014-08-20   Rekrutacja na ostatni
XVI cykl szkoleniowy z zakresu ewaluacji zewnętrznej...


2014-08-19   Diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych
IV cykl badań IBE, sprawdzenie umiejętności absolwentów gimnazjów ...


2014-08-19   Potwierdzanie odbioru podręczników
Przypominamy, że odbiór podręczników musi zostać potwierdzony przez dyrektora szkoły ...


2014-08-18   Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2014/2015...


2014-08-14   Informacja nt. zgłaszania zdarzeń krytycznych
W związku z tym, że rozpoczął się okres występowania bardzo intensywnych zjawisk atmosferycznych...


2014-08-14   Co można kupić za dotację na materiały ćwiczeniowe?
Informacje związane z podręcznikiem dla klas I - Nasz Elementarz...


2014-08-13   Konkurs: Lekcja dobrej historii
Konkurs na dobre praktyki w zakresie nauczania historii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych...


2014-07-31   Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r....


2014-07-29   "Narodowe Czytanie"
6 września odbędzie się trzecia edycja akcji...


2014-07-28   Aktywny na rynku pracy!
Celem projektu jest uzyskanie, przez co najmniej 83% Uczestników projektu, nowego zatrudnienia...


2014-07-23   Narady dotyczące nowego roku szkolnego 2014/2015
Uprzejmie informuję ... narady dotyczące nowego r. szk. 2014/15 odbędą się w dniach 27-29.08.2014r...


2014-07-21   Korzystanie z usług tłumacza języka migowego
W związku z pismem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ochrony praw dziecka informuję...


2014-07-08   Możliwości anulowania zamówienia na: Nasz elementarz
Możliwości anulowania zamówienia lub przekazania informacji przez szkołę, że nie jest zainteresowana ......


2014-07-07   Projekt: Etyka nie tylko dla smyka
Zaproszenie dla szkół podstawowych do udziału w pilotażu projektu...


2014-07-03   Publikacja: Apteczka prawna
Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA realizuje projekt skierowany do uczniów gimnazjów i szk. ponadgim....


2014-07-02   Dystrybucja "Naszego Elementarza" - informacje
Zbiór informacji poświęconych dystrybucji podręcznika dla klas I...


2014-06-27   „Nasz elementarz”
komunikat dotyczący składania zapotrzebowania...


2014-06-26   Zbiórki publiczne po nowemu (zmiana prawa)
Chodzi o zniesienie istniejącego od 1933 r. obowiązku występowania do władzy o zgodę na zbiórkę publiczną...


2014-06-25   Wpisywanie na świadectwo osiągnięć ucznia.
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wpisywania na świadectwo osiagnięć ucznia informuję......


2014-06-18   Dystrybucja: Naszego Elementarza
informacja MEN...


2014-06-10   25. rocznica wyborów 1989 - 25-lecie Wolności
Scenariusze lekcji udostępnione na portalu Legalna Kultura ...


2014-06-05   Monitorowanie realizacji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego...


2014-05-30   Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert
realizacja zadań publicznych w obszarze wypoczynku, oświaty, edukacji i wychowania...


2014-05-30   Praca dla nauczyciela - konkurs
na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Europejskiej Luksemburg ...


2014-05-28   Stypendia Prezesa RM i Ministra Edukacji Narodowej - 2014/15
Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej...


2014-05-28   Program: Owoce w szkole
ocena skuteczności programu ...


2014-05-19   Narodowy Program Rozwoju Sportu
Polski Sport 2024...


2014-05-16   Przywództwo i zarządzanie w oświacie
opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek...


2014-05-09   POKL - wyszukiwarka projektów
Wyszukiwarka projektów i produktów Centrum Projektów Europejskich...


2014-05-07   Upływa kadencja Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej
Wniosek o powołanie na członka Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej...


2014-05-05   Program przedmiotu: Odnawialne źródła energii
Produkty finalne projektu innowacyjnego...


2014-05-05   Podsumowanie projektu dotyczącego branży hotelarsko–turystycznej
Projekt: Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko – turystycznej...


2014-04-29   Projekt: Mięsna lekcja
Informacje na temat odżywczych wartości mięsa i jego przetworów...


2014-04-24   Prawo rodziców do uzyskiwania informacji o dzieciach w szkole
Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości...


2014-04-14   Lekcje z natury
Projekt edukacyjny realizowany na zlecenie Ministerstwa Środowiska...


2014-04-14   Działania na rzecz tworzenia bezpiecznego INTERNETU
Raport za rok 2013...


2014-04-11   Poziom realizacji edukacji zdrowotnej
na podstawie pilotażowych badań sondażowych w wybranych szkołach woj. podkarpackiego...


2014-04-10   Pismo: Urania postępy astronomii
Prenumerata sponsorowana dla szkół...


2014-04-03   Prezentacja z konferencji
Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych w świetle raportu NIK ......


2014-03-31   Rekrutacja 2014 - zbieranie danych
Prosimy o wpisanie Państwa oferty rekrutacyjnej na rok szkolny 2014/2015...


2014-03-26   Badanie IBE - Diagnoza przedmaturalna z j. polskiego
projekt badawczy stanowiący kolejny etap projektu systemowego: Badanie jakości i efektywności edukacji ......


2014-03-26   Monitorowanie dotyczące promocji
zdrowia w szkołach...


2014-03-20   Innowacyjny program nauczania matematyki w LO
Program przewidziany jest do realizacji w ciągu 300 godzin...


2014-02-28   Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej
z dn. 28.02.2014r....


2014-02-28   Rekrutacja do publicznych szkół i placówek
zmiany w ustawie o systemie oświaty - prezentacja z konferencji w dn. 26.02.2014r....


2014-02-19   6 latki w szkole - materiały informacyjne
W związku z organizowanymi przez Państwa spotkaniami z rodzicami ......


2014-02-18   Zarządzenie Nr 4/2014 Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/15...


2014-02-03   Konferencja dla dyrektorów przedszkoli
Termin konferencji: 12 lutego 2014 r...


2014-01-15   Praca dla nauczycieli
Wydział do spraw Wspomagania Oświaty Polonijnej i Polskojęzycznej ORPEG...


2014-01-15   Zmiany w prawie oświatowym
Ustawa z dnia 06.12.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw...


2014-01-07   Ferie zimowe 2013/2014
dla uczniów województwa podkarpackiego...


2014-01-02   Informacja o programie RoboBraille
aplikacja jest pomocna dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób niewidomych lub słabowidzących...


2014-01-02   Wspieranie pracy z uczniem zdolnym
Projekt: Innowacyjne programy wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych...


2013-12-27   "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego....."
decyzja o zakwalifikowaniu do III etapu wojewódzkiego uczestników II etapu rejonowego...


2013-12-20   Kontrola NIK:WF i sport w szkołach publicznych i niepub.
Prosimy zapoznać się z podsumowaniem wyników kontroli...


2013-12-20   Wolontariat rodzinny
Szkoła składająca wniosek może starać się o jeden grant w wysokości do 3000 zł (mały) lub do 7000zł (duży)...


2013-12-12   Informacja z NFZ - serwis ZIP
Narodowy Fundusz Zdrowia, Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie przedstawił...


2013-12-10   Dostosowania warunków na sprawdzianach i egzaminach
dla dzieci z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej...


2013-12-10   Propozycja współpracy dla SP ze szkołą w Odessie
Dyrekcja Profilowanej Odeskiej Szkoły nr 119 I Stopnia w Odessie...


2013-12-04   Wyniki badań PISA
Wyniki badania 2012 w Polsce...


2013-11-29   Zmiana w planie nadzoru pedagogicznego
na rok szkolny 2013 / 2014...


2013-11-28   POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ
miejsca zbiórek w ramach akcji...


2013-11-15   Stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania
za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2012/2013...


2013-10-31   2013/2014 - Rok szkoły w ruchu
rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony: Rokiem Szkoły w Ruchu...


2013-10-21   Święto Wolności
W roku 2014 będziemy obchodzili 25-tą rocznicę zwycięstwa obozu Solidarności w wyborach 4.VI.1989 roku...


2013-10-16   Wypłata nagród Ministra Edukacji Narodowej
przyznanych w 2013 roku...


2013-10-16   Wypłata nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty
przyznanych w 2013 roku ...


2013-10-11   List okolicznościowy Rzecznika Praw Dziecka
skierowany do Nauczycieli, Wychowawców ...


2013-09-19   Program: Twoje dane – twoja sprawa
IV edycja programu edukacyjnego GIODO...


2013-09-13   Rzeszowski Salon Maturzystów 2013
Spotkania informacyjne dla nauczycieli nt matury...


2013-08-23   Harmonogram egzaminów i sprawdzianów w 2014r
Komunikat Dyrektora CKE o harmonogramie egzaminów i sprawdzianów w 2014 r....


2012-06-21   Projekt: Instytutu Żywności i Żywienia
Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym ......
Archiwum

(c) 2004 - 2006 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie