KO
MEN   CKE   OKE   ORE   PCEN   UW   
  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
      ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
      tel. 017 867-11-00, fax. 017 867-19-54
      e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl www.ko.rzeszow.pl
Strona główna -> Dla dyrektora i nauczyciela Biuletyn Informacji Publicznej Kalendarz imprez KO Kalendarz roku szkolnego Napisz do nas e-maila
   
 Ostatnio dodano:
List Rzecznika Praw Dziecka
Zwrot nadmiarowych podręczników
Zmiany przepisów prawa
II edycja programu: Dzwonek na obiad
Stanowisko MEN
„Wyprawka szkolna”
Konferencja pt. „Edukacja kulturalna -
Dział: Dla dyrektora i nauczyciela   

2015-08-28   List Rzecznika Praw Dziecka
z okazji nowego roku szkolnego 2015/2016...


2015-08-27   Zmiany przepisów prawa
Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłało zestawienie zmian przepisów prawa od roku szkolnego 2015/2016...


2015-08-21   Zwrot nadmiarowych podręczników
do klasy I i II szkoły podstawowej ...


2015-08-20   Stanowisko MEN
dotyczące zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach dotacji celowej...


2015-08-19   „Wyprawka szkolna”
realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r....


2015-08-18   Konferencja pt. „Edukacja kulturalna -
innowacyjne i kreatywne społeczeństwo. O potrzebie edukacji artystycznej we współczesnej szkole”...


2015-08-14   Nowelizacja statutów szkół i placówek
do dnia 01.09.2015...


2015-08-14   Plan nadzoru pedagogicznego
na rok szkolny 2015/2016...


2015-08-12   Ramowy program narad
dotyczących nowego roku szkolnego 2015/2016...


2015-08-11   Ogólnopolska akcja społeczna: Czytam wszędzie
zachęcająca do nowoczesnych i przyjaznych form czytelnictwa...


2015-08-11   Program badań przesiewowych słuchu
u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich...


2015-07-28   List Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie bezpłatnych podręczników....


2015-07-22   Otwarte konsultacje projektu zmian w podstawie programowej
zajęć komputerowych w szkole podstawowej oraz informatyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej...


2015-07-20   Dopalacze
akcja informacyjna...


2015-07-17   Szkoły zawodowe - Informacje nt. skierowania na badania
dla kandydatów do klas pierwszych....


2015-07-16   Problem żebractwa dzieci.
Apel Podkarpackiego Kuratora Oświaty ...


2015-07-15   Dziewiąta edycja nagrody dla naprawiających świat
Nagroda im. Ireny Sendlerowej: Za naprawianie świata...


2015-07-13   Program: Szkoła Tolerancji
rekrutacja do nowej edycji...


2015-07-06   Konkurs Nauczyciel Roku 2015
konkurs dla nauczycieli...


2015-07-06   Studia podyplomowe
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wszesnoszkolnej...


2015-07-03   Narady dotyczące nowego roku szkolnego 2015/2016
odbędą się w dniach 26-28 sierpnia 2015 r. ...


2015-07-03   XI Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
OMG 2015/2016...


2015-06-29   "Nauczycielskie Przesłanie"
Konkurs dla nauczycieli...


2015-06-26   Apel PKO w sprawie Bezpiecznego Wypoczynku
Dzieci i Młodzieży podczas Wakacji 2015....


2015-06-26   “Z Kujawskim pomagamy pszczołom”
zmiana postaw społeczeństwa i promocja pozytywnych działań związanych z ochroną przyrody...


2015-06-25   "Nasza Edukacja" - portal
Porozmawiajmy o przyszłości polskiej szkoły...


2015-06-23   „ Nie daj się sprzedać – pracuj bezpiecznie za granicą”
prośba o przekazanie uczniom informacji dotyczących zagrożeń związanych z handlem ludźmi. ...


2015-06-18   Uzupełnienie legitymacji szkolnych
o numery PESEL...


2015-06-17   Zaproszenie na bezpłatne warsztaty
Szkoły Dialogu realizowane pod patronatem MEN i z rekomendacją Rzecznika Praw Obywatelskich....


2015-06-17   Zaproszenie dla szkół
do II edycji antydyskryminacyjnego projektu edukacyjnego ...


2015-06-16   Uzupełnienie numerów RSPO
Pilna korekta bazy danych ("stare SIO") ...


2015-06-15   Podsumowanie konkursów przedmiotowych
prezentacja...


2015-06-10   Przekazywanie dokumentacji likwidowanych szkół
Przypomnienie o obowiązku przekazania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół...


2015-06-10   Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
organizowanych przez KO i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie...


2015-06-09   Apel Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w sprawie wypoczynku letniego w województwie podkarpackim....


2015-06-09   Warsztaty: Prawa dzieci i młodzieży
zajęcia warsztatowe z Panem Markiem Michalakiem Rzecznikiem Praw Dziecka ...


2015-06-09   Stypendia Prezesa RM, Stypendia MEN
Informacje, wzory wniosków...


2015-06-05   Komunikat ORE - Podnoszenie jakości nauczania języków obcych
na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli z gmin wiejskich i miast do 20 tyś. miesz....


2015-05-27   Bezpłatna diagnostyka zaburzeń przetwarzania słuchowego
Projekt badań przesiewowych dzieci 6 i 7- letnich z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ...


2015-05-26   Wycieczki i imprezy szkolne - przepisy
informacja dotycząca przepisów obowiązujących wszystkich organizatorów wycieczek i imprez szkolnych...


2015-05-19   Narzędzia diagnostyczne do wykorzystania przez PPP
Informacje przekazane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji ...


2015-05-14   Nowy wzór legitymacji szkolnej
Informacja z Urzędu Transportu Kolejowego...


2015-05-08   Program: Zaadoptuj rzekę
Klub Gaja zaprasza placówki oświatowe oraz samorządy, firmy, instytucje a także lokalne grupy ......


2015-05-06   Jak założyć Spółdzielnie uczniowską - szkolenia
Informacja Krajowej Rady Spółdzielczej...


2015-04-29   Konkurs plastyczny „Mój radiowy świat”
adresowany do uczniów szkół podstawowych i placówek pozaszkolnych organizowany przez „Polskie Radio Rzeszów”...


2015-04-23   Finansoaktywni. Misja: Podatki
program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych....


2015-04-23   Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…
wyniki etapu wojewódzkiego konkursu i olimpiady ...


2015-04-21   Erasmus+
Regionalne spotkanie informacyjne nt. programu...


2015-04-21   XXI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież?. ...


2015-04-20   Nasz elementarz
prosimy o odpowiedź na pytanie: Ile egzemplarzy części 1 i 2 „Naszego elementarza” macie Państwo w szkole...


2015-04-15   Poradnik promujący dobre praktyki
w zakresie dożywiania dzieci w okresie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych...


2015-04-13   Festiwal Nauki w Krakowie
Oświeć się! 20-23 maja 2015r....


2015-04-09   Sprawa: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Stanowisko MEN w sprawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową, w tym afazję...


2015-04-03   Program: Mały Mistrz
Rusza nabór do programu na rok 2015/2016...


2015-04-01   XIV edycja programu stypendiów pomostowych
to rozbudowany system stypendialny oferujący stypendia studentom na I rok i dalsze lata studiów...


2015-03-23   Program edukacji prawnej
12 lutego 2015r. pomiędzy MS a MEN zostało zawarte porozumienie dotyczące współpracy w zakresie realizowania ......


2015-03-20   Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek w Pieniny
List Dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego...


2015-03-10   Program Współpracy Transgranicznej
Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013...


2015-03-10   Materiały z konkursu na komiks ekonomiczny
Komiksy i scenariusze lekcji z VI edycji konkursu na komiks ekonomiczny 2014/2015...


2015-03-05   Europejskie Wysłuchanie Młodzieży
Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej konkursie...


2015-03-03   Rekrutacja 2015 - wprowadzanie danych
Szkoły ponadgimnazjalne wszystkich typów prosimy o wprowadzenie informacji nt. oferty edukacyjnej do 15.03.2015r....


2015-03-02   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Materiały informacyjne...


2015-03-02   Projekt: Ważne lekcje
Projekt realizowany w ramach programu rządowego: Bezpieczna i przyjazna szkoła...


2015-03-01   Misja Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 ...


2015-02-25   Studnia dla Południa i inne kampanie edukacyjne PAH
Już wkrótce Światowy Dzień Wody...


2015-02-16   Projekt EduScience
Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem ......


2015-02-02   Apel o wsparcie czworga osieroconych dzieci
W związku z tragicznym pożarem, jaki miał miejsce w dniu 31 stycznia 2015 roku w miejscowości Daliowa...


2015-01-26   Materiały edukacyjne dotyczące filmu: Hiszpanka
Przewodnik dla nauczycieli...


2015-01-14   Umieszczania godła Rzeczypospolitej Polskiej
Umieszczanie godła w pomieszczeniach, na budynkach i oficjalnych stronach internetowych szkół i placówek...


2015-01-07   Odwołana akcja informacyjna społeczeństwa
o czynnych placówkach służby zdrowia....


2015-01-07   Zapewnienie opieki dzieciom przewlekle chorym
Stanowisko MEN w sprawie zapewnienia opieki dzieciom przewlekle chorym w szkole/placówce...


2015-01-02   Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia
Bardzo proszę o uzupełnienie do 19 stycznia 2015 r. formularza elektronicznego dotyczącego powyższego zagadnienia...


2014-12-31   Zarządzenie Nr 25/2014
w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2015 roku przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne...


2014-12-17   Seminarium kontaktowe dla partnerstw szkolnych
między Polską, Niemcami i Rosją...


2014-12-15   Forum Szkół Integralnego Wychowania
Forum jest inicjatywą funkcjonującą w oparciu o pracę społeczną pracowników KUL...


2014-12-15   Zmiana rozporządzenia w spr. placówek doskonalenia nauczycieli
Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli po 1 stycznia 2015r. ...


2014-12-09   Konferencja innowacyjne metody edukacji dla bezpieczeństwa
Konferencja dla dyrektorów,nauczycieli w szczególności koordynatorów ds. bezpieczeństwa i nauczycieli dla bezpieczeństwa...


2014-12-05   Zmiana miejsca posiedzeń komisji kwalifikacyjnych w Rz-wie
Informujemy Państwa nauczycieli, dyrektorów szkół, organy prowadzące szkoły oraz przedstawicieli związków zawodowych...


2014-12-02   Pismo MEN
w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci...


2014-11-26   Rok Szkoły Zawodowców
W celu propagowania kształcenia zawodowego wśród uczniów gimnazjów ......


2014-11-14   Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza
Nowa oferta edukacyjna 2014/2015...


2014-11-13   Akcja: Szkoły i dzieciaki odchudzają plecaki
Stowarzyszenie Plecaki zaprasza do udziału w akcji...


2014-11-13   Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu
Właśnie ruszył ogólnopolski projekt: Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu...


2014-11-07   Ministerstwo Środowiska przygotowało Pakiet Edukacyjny
Człowiek - Środowisko - Gospodarka - Zasady zrównoważonego rozwoju...


2014-11-03   Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu (PIRLS)
Badanie PIRLS odbywa się w cyklu pięcioletnim i przeprowadzono je dotychczas trzykrotnie ......


2014-10-29   Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych
Innowacyjny program holistycznego nauczania matematyki, fizyki i chemii...


2014-10-29   Informację o kształceniu cudzoziemców w systemie oświaty
Informuję, że Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotował ......


2014-10-29   Rekrutacja - uwzględnienie wyników egzaminu z j.obcego
W związku z pytaniami w sprawie uwzględniania w procesie rekrutacji na przyszły r. szk. wyniku egzaminu gimnazjalnego...


2014-10-27   Studia kwalifikacyjne
„Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla nauczycieli”. ...


2014-10-23   Konkurs: Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
ogólnopolski konkurs historyczny ...


2014-10-21   Kampanie edukacyjne PAH
PAH zaprasza szkoły do udziału w kampaniach edukacyjnych...


2014-10-20   „Nasz Elementarz”
zwrot kosztów uszkodzonego podręcznika ...


2014-10-06   Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Zbiór informacji na stronie przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości...


2014-10-06   Gwarancje dla młodzieży - wsparcie młodych na rynku pracy
Gwarancje są częścią: Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży wypracowanego przez Komisję Europejską...


2014-10-02   Nocne spotkania z nauką
Politechnika Rzeszowska oraz Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza zapraszają ......


2014-09-30   Jarosław Kordziński: Rola dyrektora w ewaluacji
o związku ewaluacji ze wspomaganiem rozwoju szkół i placówek...


2014-09-29   PILNE!!! Ankieta
dotycząca dzienników elektronicznych...


2014-09-25   Akcja: W-F z Klasą
przyjmowanie zgłoszeń do 30 września...


2014-09-17   Akcja: Andrus wraca do szkoły
akcja charytatywna na rzecz szkół integracyjnych lub szkół posiadających oddziały integracyjne....


2014-09-17   Informacja o uprawnieniach
laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych...


2014-09-17   Informacja opisowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej
nt. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2014/2015 w województwie podkarpackim ...


2014-09-16   UWM chce ułatwić studiowanie osobom głuchym i niedosłyszącym
Prosimy o przekazanie informacji uczniom głuchym i niedosłyszącym...


2014-09-12   Likwidacja szkół i placówek
Zasady przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek do archiwum...


2014-09-11   Nowe rozporządzenie MEN
w sprawie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania...


2014-09-05   Projekt: Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych
Platforma e-learningowa, m.in. szkolenia antykorupcyjne dla młodzieży...


2014-09-05   Program: Dzwonek na obiad
Głównym celem akcji jest zapewnienie w roku szkolnym 2014/2015 ciepłego obiadu uczniom, którzy ......


2014-09-02   Cena: Naszego Elementarza
Podstawa prawna: Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty,...


2014-04-24   Prawo rodziców do uzyskiwania informacji o dzieciach w szkole
Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości...
Archiwum

(c) 2004 - 2006 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie