Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Dla dyrektora i nauczyciela

2016-12-02 Ankieta dla uczniów gimnazjum
Ministerstwo Zdrowia w związku z nasilającym się problemem braku pielęgniarek na rynku pracy ...

2016-12-02 Reforma edukacji - List Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Przed nami kolejny krok na drodze wdrażania zmian w systemie oświaty ...

2016-12-02 Kongres Mediatorów Szkolnych
7 - 8 grudnia 2016

2016-12-01 Konferencja: WOLONTARIAT przestrzeń czynienia dobra
Lista zakwalifikowanych uczestników

2016-11-30 Tornistry szkolne - zalecenia GIS
Główny Inspektor Sanitarny opierając się na wynikach międzynarodowych badań

2016-11-29 Programowanie z eTwinning-seminarium szkoleniowo-kontaktowe
Zapraszamy serdecznie nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w seminarium

2016-11-29 Badanie PISA 2017
Uprzejmie informuję, że w marcu 2017 r. odbędzie się w Polsce siódma edycja ...

2016-11-25 MEN poszukuje kandydatów na stanowisko
dyrektora Szkoły Europejskiej Luksemburg I oraz zastępcy dyrektora w Szkole Europejskiej we Frankfurcie

2016-11-25 Program edukacyjny: Porcja pozytywnej energii
skierowany do przedszkoli i szkół podstawowych

2016-11-25 „Edukacja przedszkolna i szkolna wobec wyzwań migracyjnych”
kurs realizowany jest jako zadanie zlecone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

2016-11-25 Monitorowanie liczby uczniów - kształcenie dualne
Dotyczy technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu

2016-11-24 Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość
Już po raz czwarty w Polsce Wschodniej odbędzie się akcja edukacyjna pn. Lekcja o Funduszach Europejskich.

2016-11-23 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ostrzega
W związku z licznymi sygnałami docierającymi do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, informujemy, że ...

2016-11-21 Zachować pamięć – program PNWM
polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego

2016-11-17 XI edycja Konkursu Naukowego E(x)plory
Konkurs dla naukowców i innowatorów w wieku 13-20 lat

2016-11-17 Pomorska Teka Edukacyjna
Projekt edukacyjny, konkurs dla nauczycieli

2016-11-17 Projekt edukacyjny: Postaw na słońce
Projekt edukacyjny, konkurs filmowy i badawczy

2016-11-17 Lekcje z klasą
Zestawy edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych

2016-11-16 Wypłata nagród Ministra Edukacji Narodowej
dla nauczycieli w 2016 roku

2016-11-15 Podkarpacka Regionalna Konferencja Rad Rodziców
15 grudnia 2016 r. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14.

2016-11-14 Mediacje szkolne i rówieśnicze

2016-11-10 Konferencja: Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra
Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce

2016-11-10 Wyjazd studyjny na Litwę - lista zakwalifikowanych
Lista zakwalifikowanych dyrektorów i nauczycieli (dostępna po zalogowaniu)

2016-11-08 Maraton Pisania Listów Amnesty International
Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia)

2016-10-31 ORPEG - oferty pracy dla nauczycieli za granicą
Poszukujemy nauczycieli polonistów, nauczania początkowego, historii, fizyki i chemii

2016-10-28 Program: Śniadanie Daje Moc
Informacje o programie

2016-10-27 Projekt: W zaciszu matematyki
projekt skierowany jest do uczniów niesłyszących i słabosłyszących

2016-10-26 Projekt edukacyjny IPN: Kamienie pamięci
Projekt służy upamiętnianiu osób – zwyczajnych ludzi, których poświęceniu zawdzięczamy niezawisłość naszego kraju

2016-10-26 Kampania Rzecznika Praw Pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta przypomina ...

2016-10-24 Wyniki konkursów przedmiotowych
w roku szkolnym 2016/2017

2016-10-21 Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów
na rok szkolny 2016/2017

2016-10-21 Wolontariat - dobre praktyki - ankieta
bardzo prosimy o przesyłanie przykładów działalności wolontarystycznej ...

2016-10-14 Nagroda im. Jana Rodowicza - Anody
konkurs dla osób wyróżniających się zaangażowaniem w działaniach społecznych

2016-10-14 Muzeum Domków dla Lalek w Warszawie
zaprasza na lekcje muzealne

2016-10-13 Akademia Bezpiecznego Puchatka
Materiały edukacyjne do pobrania

2016-10-13 Zgłaszanie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
w celu sporządzenia wykazu konkursów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

2016-10-13 Wypłata nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Uprzejmie informuję, że środki na wypłatę nagród PKO zarezerwowane są w budżecie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

2016-10-11 Wolontariat
Wolontariat, działalność wolontariuszy, dobre praktyki

2016-10-11 Akcja edukacyjna: Prawa Pacjenta Dziecka w szkole
Celem akcji NFZ jest zapoznanie uczniów z prawami pacjenta

2016-10-07 Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Nabór wniosków dla szkół i placówek kształcenia zawodowego, które nie otrzymały wsparcia w pierwszym konkursie

2016-10-07 Projekt z ZUS
ZUS do udziału w projekcie zaprasza nauczycieli i uczniów gimnazjów

2016-10-07 INTERREG - oferta słowacko-polskiej współpracy dla szkół
Rozwój współpracy transgranicznej i kształcenia ustawicznego w słowacko-polskim pograniczu

2016-10-06 Akcja: Grosz do grosza
przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na sfinansowanie obiadów dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin

2016-10-06 Projekt: Bezpiecznik Szkolny 2016
Problem niepełnosprawności ruchowej - film, scenariusz lekcji

2016-10-03 Pismo PZ w sprawie zaświadczeń nt stanu zdrowia
Porozumienie Zielonogórskie w sprawie zaświadczeń dopuszczających dziecko do udziału w różnorakich zajęciach sportowych

2016-09-30 Informacje o olimpiadach ogólnopolskich
znajdują się w dziele Konkursy/zawody

2016-09-26 Regionalne konferencje informacyjno-konsultacyjne
Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty ...

2016-09-26 Spotkania konsultacyjne dotyczące zmian w edukacji
harmonogram

2016-09-22 Terminy egzaminów DSD
Stała konferencja Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec informuje

2016-09-22 Akademia Młodego Ekonomisty
Program edukacji ekonomicznej gimnazjalistów, prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

2016-09-16 Program badań przesiewowych słuchu u dzieci
Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich w r. szk. 2016/17

2016-09-14 Program: Owoce i warzywa w szkole
uprzejmie zachęcam do przystąpienia w roku szkolnym 2016/17 do unijnego programu: Owoce i warzywa w szkole

2016-09-13 Wnioski i rekomendacje, czyli co warto zmienić w szkole
oraz uwagi i spostrzeżenia wynikające z błędów w dokumentach przesyłanych przez dyrektorów szkół i placówek

2016-09-13 Złoty Prym - Nagroda Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Regulamin, karta zgłoszeniowa

2016-09-09 Oferta edukacyjna Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Informacje, programy

2016-09-07 Program edukacyjny: Twoje dane - Twoja sprawa
w roku szkolnym 2016/2017 - VII edycja

2016-09-07 Z uczniami w Koperniku
Informacje z Centrum Nauki Kopernik

2016-09-06 Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej
w sprawie organizacji pracy świetlicy oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2016-09-05 Informacja o olimpiadach przedmiotowych dla gimnazjalistów
organizowanych w roku szkolnym 2016/2017

2016-09-01 Programy Centrum Edukacji Obywatelskiej
dla szkół, uczniów i nauczycieli

2016-08-31 Konkurs - projekty - wnioski o dofinansowanie
Celem projektów jest rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania

2016-08-30 Prezentacje z narad Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dyrektorami szkół i placówek oświatowych

2016-08-24 Program Rządowy - Bezpieczna i przyjazna szkoła - wnioski
Wnioski rekomendowane do dofinansowania w roku 2016

2016-08-24 Program badań przesiewowych słuchu u dzieci
ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich w roku szkolnym 2016/2017

2016-08-05 „Wyprawka szkolna”
Informacja dotycząca wejścia w życie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.

2016-08-04 Wnioski o nagrody UNESCO
w dziedzinie zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji

2016-07-29 Nabór wniosków: Rozwój edukacji przedszkolnej
Uprzejmie informuję, że w dniu 27 lipca br. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił kolejny nabór wniosków ...

2016-07-27 Dystrybucja adaptacji podręczników i książek pomocniczych
dla uczniów uczęszczających do klas VI szkół podstawowych, III gimnazjum i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2016-07-22 Sukces uczniów Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek
im. Jana Pawła II w Rzeszowie na 57. Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej

2016-06-30 Informacja z Biura Rzecznika Praw Dziecka
Ograniczanie rodzicowi dostępu do informacji o dziecku

2016-06-21 Zamiast kwiatka Niosę pomoc
Akcja PAH

2016-06-17 Konferencja dotycząca cyfryzacji w szkołach
z udziałem Ministrów Edukacji i Cyfryzacji

2016-05-16 Informacja dla organizatorów kursów
na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku

2016-05-13 Pilotażowe wdrożenie nauczania programowania
do edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych w szkołach.

2016-05-13 Nauka programowania w szkole - pilotaż
Od 13.05 zachęcamy szkoły do udziału w pilotażowym wdrożeniu nauczania programowania, które rozpocznie się 1.09.2016r.

2016-05-05 Informacja dla organizatorów wypoczynku i kursów
dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizatorów kursów przygotowawczych dla kierowników ...

2016-04-21 Aktualności prawne
Przypominamy o nadchodzących zmianach w prawie

2016-04-13 Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata
konkursu przedmiotowego

2016-04-13 Podkarpackie Targi Edukacyjne: Orientation Day
Celem wydarzenia jest prezentacja uczniom gimnazjów oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych z województwa

2016-04-13 Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile
Już po raz czwarty w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim Muzeum POLIN organizuje akcję społeczno-edukacyjną Żonkile

2016-04-12 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
W dniach 21 – 23.03 2016 r. dokonano oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego ...

2016-03-30 Akcja: Przyznaj się… nie zgadłbyś
Materiał edukacyjne m.in. nt problemów osób chorych na mukowiscydozę

2016-03-21 Rekrutacja 2016
Szkoły ponadgimnazjalne prosimy o wprowadzenie informacji o ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017

2016-03-09 Program profilaktyki stomatologicznej dzieci przedszkolnych
Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci ...

2016-03-04 Przegląd Musztry Klas Mundurowych
zawody odbędą się 20 kwietnia o godz. 10.00 w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Matuszczaka 7

2016-01-20 Pakiet edukacyjny: Dopalacze, odsłona piekła
pakiety dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

2016-01-01 Kontakt
Dane teleadresowa

2015-12-17 e-podręczniki
dla uczniów i nauczycieli

2015-12-14 Finansoaktywni. Misja: podatki
program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli gimnazjów

2015-12-04 X Turniej Halowej Piłki Nożnej
Nauczycieli i Pracowników Oświaty

2015-11-11 Maraton Pisania Listów Amnesty International
Maraton odbywa się co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

2015-04-30 Materiały z konferencji
Uczeń ze specjalnymi potrzebami, pomoc psychologiczno - pedagogiczna

2015-03-01 Misja Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 

Archiwum działu >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie