Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Dla dyrektora i nauczyciela

2017-05-24 Dzień Otwarty UJ poświęcony Marianowi Smoluchowskiemu
Audytorium Maximum, 7 września 2017r.

2017-05-24 MERITUM
Pismo Podkarpackiego Kuratora Oświaty – maj 2017 r.

2017-05-23 Stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci oczekuje na wnioski do końca czerwca 2017r.

2017-05-19 Projekt: Laboratorium Bezpiecznego Internetu
Projekt edukacyjny ma on na celu uświadamianie uczniom SP jak nieograniczone są możliwości Internetu

2017-05-19 Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży
KINOKLUB Zatwarnica (1-7.06), Dębica (5-8.06), Rzeszów (11-14.06), Boguchwała (11-13.06)

2017-05-18 Złoty Prym - Nagroda Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Regulamin, karta zgłoszeniowa

2017-05-17 II Zjazd Szkół im. Jana Pawła II
z województwa podkarpackiego

2017-05-16 Jakość powietrza w placówkach oświatowych
Uwagi Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

2017-05-16 Program Pajacyk
składanie wniosków na dofinansowanie dożywiania na rok szkolny 2017/2018

2017-05-16 Problem rozdawania darmowych biletów do cyrków
w szkołach i przedszkolach

2017-05-15 Materiały edukacyjne na temat bioróżnorodności
Filmy, publikacje

2017-05-12 Krajowego Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi
na lata 2016 - 2018

2017-05-11 Rekrutacja 2017 - zbieranie informacji
Szkoły ponadgimnazjalne prosimy o wprowadzenie informacji o ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2017/2018

2017-05-10 Przypomnienie o obowiązku informowania Kuratora Oświaty
o wolnych stanowiskach pracy

2017-05-05 KO poszukuje koordynatorów ...
koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania PPP

2017-05-05 Akademia Aktorska Artysta zaprasza na Kongres Dzieci
Wydarzenie z okazji Dnia Dziecka - 2,3 czerwca - G2A Arena w Jasionce, k. Rzeszowa - wstęp bezpłatny

2017-04-28 Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami - aplikacja
Informacja z ORE

2017-04-26 Problem bezpiecznego korzystania z Internetu
Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych

2017-04-25 Pismo z Biura Rzecznika Praw Pacjenta
w sprawie procedury przeprowadzania okresowych badań lekarskich dzieci

2017-04-25 Barwy narodowe w przestrzeni publicznej
Publikacja MSWiA na temat prezentacji barw narodowych i innych symboli

2017-04-18 Program profilaktyczno - edukacyjny: Znamię! Znam je?
Film edukacyjny, propozycja lekcji edukacyjnej o czerniaku

2017-04-18 Program: Bezpieczna +
Ogłoszenie o konkursie, regulamin, wzór wniosku

2017-04-14 Rekrutacja 2017/2018
Zarządzenie PKO w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

2017-04-14 Kwalifikacje do nauczania w 8 letniej SP
W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi kwalifikacji nauczycieli biologii, chemii, geografii, fizyki

2017-04-13 Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznych
W Raporcie o wynikach kontroli NIK zawarta jest ocena organizacji pracy uczniów pod kątem zachowania zasad i higieny ...

2017-04-12 MERITUM - Pismo Podkarpackiego Kuratora Oświaty - 04'2017
w numerze m.in. Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole; Przygotowanie do wdrożenia nowej podstawy programowej ...

2017-04-11 Współpraca szkół - Swatka polsko-ukraińska
warsztaty - informacje dla nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku 11-16 lat

2017-04-11 Zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji
W związku z wpływającymi wnioskami o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających kwalifikacji ...

2017-04-04 Organizacja wycieczek szkolnych
Do MEN napływają sygnały, że organizowane przez szkoły wycieczki nie realizują celów zgodnie z przepisami prawa ...

2017-03-28 Kuratorium Oświaty a poszukiwanie pracy dla nauczycieli
... wyjaśniam, że Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ...

2017-03-22 Darmowe kolorowanki dla najmłodszych dzieci
m.in. na temat bezpiecznych wakacji

2017-03-22 Bezpieczeństwo w Internecie - zadania szkoły

2017-03-21 Cyberbezpieczeństwo w szkołach
– list Minister Edukacji Narodowej

2017-03-21 Międzynarodowe Badania Przestępczości Nieletnich – ISRD-3

2017-03-13 Regionalne spotkanie informacyjne dot. programu ERASMUS+
sektor edukacja szkolna w woj. podkarpackim

2017-03-09 Wytyczne GIODO - monitoring wizyjny w szkołach
Informacje od Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

2017-03-09 Finansoaktywni. Misja: uczciwie płacę podatki.
Program edukacyjny, materiały edukacyjne

2017-03-08 Program edukacyjny: Żyj smacznie i zdrowo
Program edukacyjny, materiały edukacyjne, konkurs

2017-03-06 Zapisy rodziców - Podkarpackia Debata Rad Rodziców
pt. „Rodzice i szkoła”

2017-03-03 Projekt edukacyjny - Cybernauci
kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci: materiały, konkurs, gry edukacyjne

2017-03-01 Wypłata II raty stypendium Prezesa Rady Ministrów
uprzejmie proszę o informację dotyczącą zaistnienia zmiany miejsca kontynuowania nauki stypendysty

2017-02-28 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe

2017-02-28 XXIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w ...

2017-02-28 Wykaz konkursów itp. które mogą być wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

2017-02-27 Words matter - Ambasada RP przeciw wadliwym kodom pamięci
Ambasada RP w Waszyngtonie prezentuje film edukacyjny w ramach kampanii przeciw: "polskim obozom"

2017-02-24 Podręczne kompendium wiedzy o edukacji polonijnej za granicą
Informacja o najbardziej znanych rodzajach polskiej edukacji poza granicami kraju

2017-02-21 Umieszczenie lub podniesienie flagi państwowej na budynku
lista świąt państwowych

2017-02-20 Oferta edukacyjna Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
program edukacyjny skierowany do rodzin z dziećmi, uczniów i nauczycieli, studentów

2017-02-17 "Nauka programowania Baltie z lekcją pokazową"
Dodatkowy termin seminarium - 22.02.2017 r.

2017-02-17 Ogólnopolski projekt: Akademia prawa
Informacja dla szkół z Tarnobrzega, Stalowej Woli i Niska

2017-02-17 17-18.03.2017 r. - "Rozwojowy kontekst wczesnoszkolnej
edukacji informatycznej" - Konferencja wojewódzka

2017-02-13 Program stypendialny: Marzenie o Nauce
Program stypendialny skierowany do zdolnej młodzieży kończącej gimnazjum, pochodzącej z małych miejscowości

2017-02-09 Konkurs: Nauczyciel wychowujący do wartości
Organizatorem konkursu Nauczyciel wychowującydo wartości zwany dalej konkursem jest Podkarpacki Kurator Oświaty

2017-02-08 Informacje o reformie edukacji na stronach szkół i placówek
Na Państwa stronach internetowych powinny być odnośniki ...

2017-02-07 Politechnika Dziecięca - zapisy na semestr letni
8.II br. o godzinie 10.00 rozpocznie się rejestracja na letni semestr zajęć Politechniki Dziecięcej

2017-02-03 Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych – informacja

2017-01-31 Prośba o przekazanie informacji na temat awansu zawodowego

2017-01-26 Zmiany w ustalaniu przez kuratora oświaty terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

2017-01-17 Ankieta z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego
bardzo prosimy o wypełnienie ankiety

2017-01-04 Konkurs historyczny dla gimnazjów
nowy termin etapu wojewódzkiego

2016-12-29 Kultura chrześcijańska w dziejach narodu - materiały
Materiały edukacyjne dla szkół

2016-12-14 Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

2016-12-02 PILNE - Ankieta dla uczniów gimnazjum
Ministerstwo Zdrowia w związku z nasilającym się problemem braku pielęgniarek na rynku pracy ...

2016-11-17 Projekt edukacyjny: Postaw na słońce
Projekt edukacyjny, konkurs filmowy i badawczy

2016-11-17 Lekcje z klasą
Zestawy edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych

2016-11-10 Wyjazd studyjny na Litwę - lista zakwalifikowanych
Lista zakwalifikowanych dyrektorów i nauczycieli (dostępna po zalogowaniu)

2016-10-24 Wyniki konkursów przedmiotowych
w roku szkolnym 2016/2017

2016-10-21 Wolontariat - dobre praktyki - ankieta
bardzo prosimy o przesyłanie przykładów działalności wolontarystycznej ...

2016-10-14 Nagroda im. Jana Rodowicza - Anody
konkurs dla osób wyróżniających się zaangażowaniem w działaniach społecznych

2016-10-13 Wypłata nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Uprzejmie informuję, że środki na wypłatę nagród PKO zarezerwowane są w budżecie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

2016-10-11 Wolontariat
Wolontariat, działalność wolontariuszy, dobre praktyki

2016-09-30 Informacje o olimpiadach ogólnopolskich
znajdują się w dziele Konkursy/zawody

2016-09-26 Regionalne konferencje informacyjno-konsultacyjne
Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty ...

2016-09-26 Spotkania konsultacyjne dotyczące zmian w edukacji
harmonogram

2016-09-16 Program badań przesiewowych słuchu u dzieci
Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich w r. szk. 2016/17

2016-09-13 Wnioski i rekomendacje, czyli co warto zmienić w szkole
oraz uwagi i spostrzeżenia wynikające z błędów w dokumentach przesyłanych przez dyrektorów szkół i placówek

2016-09-06 Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej
w sprawie organizacji pracy świetlicy oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2016-08-30 Prezentacje z narad Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dyrektorami szkół i placówek oświatowych

2016-08-24 Program Rządowy - Bezpieczna i przyjazna szkoła - wnioski
Wnioski rekomendowane do dofinansowania w roku 2016

2016-08-05 „Wyprawka szkolna”
Informacja dotycząca wejścia w życie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.

2016-08-04 Wnioski o nagrody UNESCO
w dziedzinie zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji

2016-07-29 Nabór wniosków: Rozwój edukacji przedszkolnej
Uprzejmie informuję, że w dniu 27 lipca br. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił kolejny nabór wniosków ...

2016-07-27 Dystrybucja adaptacji podręczników i książek pomocniczych
dla uczniów uczęszczających do klas VI szkół podstawowych, III gimnazjum i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2016-07-22 Sukces uczniów Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek
im. Jana Pawła II w Rzeszowie na 57. Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej

2016-06-30 Informacja z Biura Rzecznika Praw Dziecka
Ograniczanie rodzicowi dostępu do informacji o dziecku

2016-06-21 Zamiast kwiatka Niosę pomoc
Akcja PAH

2016-06-17 Konferencja dotycząca cyfryzacji w szkołach
z udziałem Ministrów Edukacji i Cyfryzacji

2016-05-13 Nauka programowania w szkole - pilotaż
Od 13.05 zachęcamy szkoły do udziału w pilotażowym wdrożeniu nauczania programowania, które rozpocznie się 1.09.2016r.

2016-04-12 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
W dniach 21 – 23.03 2016 r. dokonano oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego ...

2016-01-01 Kontakt
Dane teleadresowa

2015-03-01 Misja Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 

Archiwum działu >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie