KO
MEN   CKE   OKE   ORE   PCEN   UW   
  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
      ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
      tel. 017 867-11-00, fax. 017 867-19-54
      e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl www.ko.rzeszow.pl
Strona główna -> Dla dyrektora i nauczyciela Biuletyn Informacji Publicznej Kalendarz imprez KO Kalendarz roku szkolnego Napisz do nas e-maila
   
 Ostatnio dodano:
XI edycja Konkursu recytatorskiego im. K.K. Baczyńskiego
Projekt: Rok Szkoły w Ruchu
Badanie ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych
Akcja: Dzień Wolności.de | Tag der Freiheit.pl
Lekcje w Archiwach Państwowych
Rajd Grunwaldzki - kolejna edycja
Wakacyjne stypendia UCL
Zamknij W skrócie:
Stały punkt kontroli autokarów
Informacja o wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu

Dział: Dla dyrektora i nauczyciela   

2014-04-23   Badanie ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych
Cel badania: rozpoznanie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych dostępu dzieci z niepełnosprawnością...


2014-04-23   Projekt: Rok Szkoły w Ruchu
Dla szkół i przedszkoli, które wzięły udział w akcji: Ćwiczyć każdy może zostały przygotowane ......


2014-04-22   Rajd Grunwaldzki - kolejna edycja
Rajd Grunwaldzki to największe przedsięwzięcie edukacyjno-turystyczne Związku Harcerstwa Polskiego...


2014-04-22   Lekcje w Archiwach Państwowych
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zaprasza...


2014-04-22   Akcja: Dzień Wolności.de | Tag der Freiheit.pl
Organizacja Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza...


2014-04-18   Film: Powstanie Warszawskie
Zaproszenie Jana Ołdakowskiego Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego...


2014-04-18   Fundusz Małych Grantów 2012
Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit...


2014-04-18   Ogólnopolski Sprawdzian z Tutorem
Arkusz Sprawdzian z Tutorem dla uczniów klas V SP - 3.06.2014” jest wzorowany na arkuszu sprawdzianu...


2014-04-16   Kampania i konkurs: Niezatapialni
Bądź niezatapialny. Wpłyń na wyobraźnię...


2014-04-14   Lekcje z natury
Projekt edukacyjny realizowany na zlecenie Ministerstwa Środowiska...


2014-04-14   Działania na rzecz tworzenia bezpiecznego INTERNETU
Raport za rok 2013...


2014-04-11   Poziom realizacji edukacji zdrowotnej
na podstawie pilotażowych badań sondażowych w wybranych szkołach woj. podkarpackiego...


2014-04-10   Dzień wolności | Tag der Freiheit
Dzień niemiecki w polskich szkołach ze spotkaniem przygotowawczym w Rzeszowie...


2014-04-10   Program Stypendiów Pomostowych
wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi ze wsi i małych miast w zdobyciu wyższego wykształcenia...


2014-04-10   Pismo: Urania postępy astronomii
Prenumerata sponsorowana dla szkół...


2014-04-09   Nabór nauczycieli do Szkół Europejskich
Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów do skierowania do pracy w charakterze nauczyciela w...


2014-04-09   Wakacyjne stypendia UCL
na uniwersytecie katolickim w Louvain-la-Neuve...


2014-04-04   Tylko pustej głowy nie chroni kask
Akcja informacyjna...


2014-04-04   Badanie zachowań zdrowotnych młodzieży szkolnej
Informujemy, że Instytut Matki i Dziecka realizuje siódmą polską edycje międzynarodowych badań...


2014-04-03   Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów SP (DUMa)
badanie kompetencji uczniów kl. V, które formą i rodzajem zadań nawiązuje do sprawdzianu po SP...


2014-04-03   Prezentacja z konferencji
Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych w świetle raportu NIK ......


2014-04-01   Warsztaty dla maturzystów: fizyka
Ruszyła rejestracja na Ostatni Dzwonek!...


2014-04-01   Akademia Letnia 2014
Fundacja Centrum Solidarności po raz kolejny ma przyjemność zaprosić ......


2014-04-01   II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Dzieci
Innowacyjne, fascynujące, pożyteczne...


2014-03-31   Rekrutacja 2014 - zbieranie danych
Prosimy o wpisanie Państwa oferty rekrutacyjnej na rok szkolny 2014/2015...


2014-03-26   Badanie IBE - Diagnoza przedmaturalna z j. polskiego
projekt badawczy stanowiący kolejny etap projektu systemowego: Badanie jakości i efektywności edukacji ......


2014-03-26   Monitorowanie dotyczące promocji
zdrowia w szkołach...


2014-03-24   Badania naukowe IBE
w miesiącu maju 2014r. instytut planuje przeprowadzić badania ......


2014-03-24   MTR - Powszechna Wystawa Krajowa
Konkurencyjna Polska 1989 – 2014...


2014-03-20   Innowacyjny program nauczania matematyki w LO
Program przewidziany jest do realizacji w ciągu 300 godzin...


2014-03-13   Ósma edycja nagrody dla uczniów Sendlerowej
Do końca lipca czekamy na zgłoszenia nauczycieli, którzy uczą i wychowują...


2014-03-13   Zęby małego dziecka
Projekt skierowany do przedszkoli i punktów przedszkolnych...


2014-03-13   Projekt: Innowacyjny program nauczania matematyki dla LO
Wykorzystanie GeoGebry ułatwi uczniom zrozumienie matematyki oraz sprawi, że lekcje staną się ciekawsze...


2014-03-04   Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zachęcam nauczycieli do prowadzenia działań na rzecz upowszechniania wiedzy obywatelskiej i wyborów...


2014-02-28   Ogłoszenia o naborze do Służby Cywilnej
z dn. 28.02.2014r....


2014-02-28   Rekrutacja do publicznych szkół i placówek
zmiany w ustawie o systemie oświaty - prezentacja z konferencji w dn. 26.02.2014r....


2014-02-19   6 latki w szkole - materiały informacyjne
W związku z organizowanymi przez Państwa spotkaniami z rodzicami ......


2014-02-18   Zarządzenie Nr 4/2014 Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/15...


2014-02-13   Prezentacja dla dyrektorów przedszkoli
Przekazuję w załączeniu prezentacje ze spotkania z dyrektorami przedszkoli z dnia 12 lutego 2014 r....


2014-02-13   Zgłaszanie konkursów, zawodów, zawodów sportowych
Zwracam się do wszystkich podmiotów działających na terenie szkół województwa podkarpackiego ......


2014-02-11   Propozycja nawiązania współpracy ze szkołą na Ukrainie
współpracy między Technikum Technologicznym w Kalinówce i zawodową szkołą techniczną lub technikum...


2014-02-07   Badanie TIMSS 2015
Jest to międzynarodowe badanie wyników nauczania matematyki i nauk przyrodniczych...


2014-02-06   Narodowy Program Rozwoju Sportu 2024
Polski Sport 2024...


2014-02-06   Być przedsiębiorczym - nauka przez działanie
Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych...


2014-02-06   Współczesna edukacja dla bezpieczeństwa- teoria i praktyka
Konferencja naukowo-dydaktyczna...


2014-02-05   Projekt zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ...


2014-02-05   Zasady przyznawania certyfikatu
Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom...


2014-02-03   Eko - maluch
Materiały na temat budownictwa ekologicznego dla dzieci...


2014-02-03   Konferencja dla dyrektorów przedszkoli
Termin konferencji: 12 lutego 2014 r...


2014-01-21   Ogólnopolska Sieć Zagród Ekologicznych
ZAGRODA EDUKACYJNA to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi ......


2014-01-15   Praca dla nauczycieli
Wydział do spraw Wspomagania Oświaty Polonijnej i Polskojęzycznej ORPEG...


2014-01-15   Zmiany w prawie oświatowym
Ustawa z dnia 06.12.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw...


2014-01-07   Ferie zimowe 2013/2014
dla uczniów województwa podkarpackiego...


2014-01-02   Informacja o programie RoboBraille
aplikacja jest pomocna dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób niewidomych lub słabowidzących...


2014-01-02   Wspieranie pracy z uczniem zdolnym
Projekt: Innowacyjne programy wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych...


2013-12-31   Akcja: dzień.de | der-tag.pl
Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w akcji Dzień Wolności...


2013-12-27   "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego....."
decyzja o zakwalifikowaniu do III etapu wojewódzkiego uczestników II etapu rejonowego...


2013-12-20   Kontrola NIK:WF i sport w szkołach publicznych i niepub.
Prosimy zapoznać się z podsumowaniem wyników kontroli...


2013-12-20   Wolontariat rodzinny
Szkoła składająca wniosek może starać się o jeden grant w wysokości do 3000 zł (mały) lub do 7000zł (duży)...


2013-12-12   Informacja z NFZ - serwis ZIP
Narodowy Fundusz Zdrowia, Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie przedstawił...


2013-12-10   Dostosowania warunków na sprawdzianach i egzaminach
dla dzieci z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej...


2013-12-10   Propozycja współpracy dla SP ze szkołą w Odessie
Dyrekcja Profilowanej Odeskiej Szkoły nr 119 I Stopnia w Odessie...


2013-12-04   Wyniki badań PISA
Wyniki badania 2012 w Polsce...


2013-11-29   Zmiana w planie nadzoru pedagogicznego
na rok szkolny 2013 / 2014...


2013-11-28   POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ
miejsca zbiórek w ramach akcji...


2013-11-15   Stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania
za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2012/2013...


2013-10-31   2013/2014 - Rok szkoły w ruchu
rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony: Rokiem Szkoły w Ruchu...


2013-10-21   Święto Wolności
W roku 2014 będziemy obchodzili 25-tą rocznicę zwycięstwa obozu Solidarności w wyborach 4.VI.1989 roku...


2013-10-16   Wypłata nagród Ministra Edukacji Narodowej
przyznanych w 2013 roku...


2013-10-16   Wypłata nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty
przyznanych w 2013 roku ...


2013-10-11   List okolicznościowy Rzecznika Praw Dziecka
skierowany do Nauczycieli, Wychowawców ...


2013-09-19   Program: Twoje dane – twoja sprawa
IV edycja programu edukacyjnego GIODO...


2013-09-13   Rzeszowski Salon Maturzystów 2013
Spotkania informacyjne dla nauczycieli nt matury...


2013-08-30   Prezentacje z narad
Prezentacje z narad z dyrektorami szkół i placówek oraz przedstawicielami JST...


2013-08-26   Wsparcie uczniów migrujących
Problematyką wsparcia uczniów migrując zajmuje się Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą...


2013-08-23   Harmonogram egzaminów i sprawdzianów w 2014r
Komunikat Dyrektora CKE o harmonogramie egzaminów i sprawdzianów w 2014 r....


2013-08-23   WF z klasą
Ogólnopolski program edukacyjny...


2013-08-12   Teatralny przegląd konkursowy dla szkół.
Konkurs na spektakl teatralny w ramach projektu Internetowy Teatr TVP dla szkół....


2013-08-08   IV Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
dla Gimnazjalistów - terminy...


2013-08-06   Dziecko chore na cukrzycę
szkolenia dla nauczycieli...


2013-07-26   Edukacja ekonomiczna - materiały pomocnicze
Scenariusze, komiksy, tablice...


2013-06-07   Projekt systemowy: Wysoka Jakość Systemu Oświaty
Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych...


2013-05-27   „Szkoła Promująca Zalecenia Europ. Kodeksu Walki z Rakiem"
projekt dla szkół z województwa podkarpackiego w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu...


2013-05-10   Pracownie komputerowe dla szkół
Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych - kontrole...


2013-04-30   Narodowy Program Rozwoju Sportu
Projekt mający na celu odnowę polskiego sportu....


2013-04-30   Konkurs nt. Święta Narodowego
3 Maja...


2013-04-26   ŚWIĘTO FLAGI - 2 maja
obchody Święta Flagi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych ...


2012-06-21   Projekt: Instytutu Żywności i Żywienia
Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym ......
Archiwum

(c) 2004 - 2006 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie