Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49, fax. 17 867-19-54 mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Dla dyrektora i nauczyciela

2016-08-25 List Ministra Edukacji Narodowej
do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty

2016-08-24 Program Rządowy - Bezpieczna i przyjazna szkoła - wnioski
Wnioski rekomendowane do dofinansowania w roku 2016

2016-08-24 Program badań przesiewowych słuchu u dzieci
ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich w roku szkolnym 2016/2017

2016-08-23 Stypendia Prezesa Rady Ministrów
dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2016/2017

2016-08-23 Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Informacja o zatwierdzonej liście kandydatów

2016-08-23 Teatr Maska dla pierwszoklasistów - bezpłatny spektakl
Sztuka teatralna jako alternatywna forma edukacji dzieci i młodzieży

2016-08-23 Dać dziecku to, co najważniejsze – wychowanie
Konferencja z okazji VI Tygodnia Wychowania

2016-08-19 Klasy mundurowe - aktualizacja bazy danych
W związku z coroczną aktualizacją bazy danych dot. klas mundurowych na terenie Podkarpacia

2016-08-16 Dystrybucja podręczników
List do dyrektorów szkół

2016-08-08 Konferencja - Chronimy Dzieci
Program certyfikacji placówek oświatowych wdrażających systemowe rozwiązania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą.

2016-08-05 „Wyprawka szkolna”
Informacja dotycząca wejścia w życie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.

2016-08-04 Wnioski o nagrody UNESCO
w dziedzinie zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji

2016-07-29 Nabór wniosków: Rozwój edukacji przedszkolnej
Uprzejmie informuję, że w dniu 27 lipca br. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił kolejny nabór wniosków ...

2016-07-27 Dystrybucja adaptacji podręczników i książek pomocniczych
dla uczniów uczęszczających do klas VI szkół podstawowych, III gimnazjum i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2016-07-26 Narady dotyczące nowego roku szkolnego 2016/2017
odbędą się w dniach 24-29 sierpnia 2016 r.

2016-07-22 Sukces uczniów Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek
im. Jana Pawła II w Rzeszowie na 57. Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej

2016-07-20 Stanowisko w sprawie zaświadczeń lekarskich
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych

2016-07-14 Terminy egzaminów DSD
Stała konferencja Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec informuje

2016-07-14 Europejski Tydzień Sportu - #BeActive
Druga edycja odbędzie się w dniach od 10 do 17 września 2016 r.

2016-07-14 Ogłoszenie konkursu ofert - program - Bezpieczna +
Ogłoszenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 sierpnia 2016 roku

2016-07-14 Elektroniczne powiadomienie o przybyciu zorganizowanych grup
Informacja dla organizatorów grup turystycznych, które będą przekraczać granicę polsko-ukraińską

2016-07-12 Konkurs na polsko-ukraińskie projekty otwarty!
Można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, seminaria, spotkania (w tym szkolenia) oraz projekty ...

2016-06-30 Informacja z Biura Rzecznika Praw Dziecka
Ograniczanie rodzicowi dostępu do informacji o dziecku

2016-06-29 Nabór wniosków o przyznanie stypendium- kształcenie ogólne
Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – r. szk. 2016/17

2016-06-29 Program Edukacja Globalna - Efekt Domina
tworzy sieć Ambasadorów Edukacji

2016-06-23 Szkoła Dialogu - Polska: informacje organizacyjne
Program realizowany jest w cyklu roku kalendarzowego. Rekrutacja do programu prowadzona ...

2016-06-21 Zamiast kwiatka Niosę pomoc
Akcja PAH

2016-06-17 Konferencja dotycząca cyfryzacji w szkołach
z udziałem Ministrów Edukacji i Cyfryzacji

2016-06-03 Problem handlu ludźmi
Informacja dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych

2016-06-01 Do dyrektorów Poradni Psychologiczo Pedagogicznych
Projekt: Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

2016-05-31 Uroczyste zakończenie roku szkolnego
2015/2016

2016-05-16 Informacja dla organizatorów kursów
na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku

2016-05-13 Nauka programowania w szkole - pilotaż
Od 13.05 zachęcamy szkoły do udziału w pilotażowym wdrożeniu nauczania programowania, które rozpocznie się 1.09.2016r.

2016-05-13 Pilotażowe wdrożenie nauczania programowania
do edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych w szkołach.

2016-05-05 Informacja dla organizatorów wypoczynku i kursów
dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizatorów kursów przygotowawczych dla kierowników ...

2016-04-25 Sprzedaż alkomatów w szkołach - informacja
w związku z licznymi pytaniami dyrektorów szkół, do których zgłasza się osoba oferująca sprzedaż alkomatu ...

2016-04-21 Aktualności prawne
Przypominamy o nadchodzących zmianach w prawie

2016-04-13 Podkarpackie Targi Edukacyjne: Orientation Day
Celem wydarzenia jest prezentacja uczniom gimnazjów oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych z województwa

2016-04-13 Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile
Już po raz czwarty w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim Muzeum POLIN organizuje akcję społeczno-edukacyjną Żonkile

2016-04-13 Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata
konkursu przedmiotowego

2016-04-12 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
W dniach 21 – 23.03 2016 r. dokonano oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego ...

2016-03-30 Akcja: Przyznaj się… nie zgadłbyś
Materiał edukacyjne m.in. nt problemów osób chorych na mukowiscydozę

2016-03-23 Zmiana Zarządzenia w sprawie harmonogramu rekrutacji
Zarządzenie Nr 7/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 21 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 3/2016

2016-03-21 Rekrutacja 2016
Szkoły ponadgimnazjalne prosimy o wprowadzenie informacji o ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017

2016-03-09 Kampania: Rakoobrona
ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do osób młodych w wieku 14-19 lat

2016-03-09 Program profilaktyki stomatologicznej dzieci przedszkolnych
Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci ...

2016-03-04 Monitorowanie zmian przywrócenia obowiązku szkolnego
Monitorowanie zmian przywrócenia obowiązku szkolnego od 7 roku życia dziecka w szkołach podstawowych

2016-03-04 Przegląd Musztry Klas Mundurowych
zawody odbędą się 20 kwietnia o godz. 10.00 w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Matuszczaka 7

2016-02-19 Projekt: Komiksy ekonomiczne
Nowa antologia komiksów ekonomicznych

2016-01-20 Pakiet edukacyjny: Dopalacze, odsłona piekła
pakiety dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

2016-01-01 Kontakt
Dane teleadresowa

2015-12-17 e-podręczniki
dla uczniów i nauczycieli

2015-12-14 Finansoaktywni. Misja: podatki
program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli gimnazjów

2015-12-04 X Turniej Halowej Piłki Nożnej
Nauczycieli i Pracowników Oświaty

2015-11-16 Ważne! Konkurs historyczny dla uczniów gimnazjum
Unieważnienie zadania w arkuszu i kluczu odpowiedzi

2015-11-11 Maraton Pisania Listów Amnesty International
Maraton odbywa się co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

2015-11-02 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
termin złożenia wniosków do organów prowadzących

2015-10-26 Wiedza o społeczeństwie
studia podyplomowe

2015-10-13 Projekt: Szkolna Internetowa Gra Giełdowa
Symulacyjna gra inwestycyjna, kurs e-learningowy

2015-10-13 Serwis dyzurnet.pl
Zbieranie informacji o treściach niebezpiecznych w Internecie

2015-10-13 Stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania
za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015

2015-10-12 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
zaprasza nauczycieli i pedagogów do udziału w szkoleniu “ARS czyli jak dbać o miłość”

2015-10-12 Konkurs: Losy bliskich i losy Dalekich – życie Polaków ...
VII edycja ogólnopolskiego konkursu tematycznego

2015-09-28 Informacja dotycząca
dostawy II transzy darmowych podręczników

2015-09-18 Informacja o wysokości przewidywanych kwot dotacji
na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od września do grudnia 2015 roku

2015-09-18 „Uczeń bezpieczny w sieci”
zaproszenie na ogólnopolską konferencję

2015-08-27 Program: Dzieciństwo bez próchnicy
Akcja skierowana do przedszkoli i punktów przedszkolnych

2015-08-14 Plan nadzoru pedagogicznego
na rok szkolny 2015/2016

2015-07-17 Szkoły zawodowe - Informacje nt. skierowania na badania
dla kandydatów do klas pierwszych.

2015-03-01 Misja Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 

2014-09-12 Likwidacja szkół i placówek
Zasady przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek do archiwum

Archiwum działu >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie