KO
MEN   CKE   OKE   ORE   PCEN   UW   
  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
      ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
      tel. 017 867-11-00, fax. 017 867-19-54
      e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl www.ko.rzeszow.pl
Strona główna -> Dla dyrektora i nauczyciela Biuletyn Informacji Publicznej Kalendarz imprez KO Kalendarz roku szkolnego Napisz do nas e-maila
   
 Ostatnio dodano:
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej
Akcja i konkurs - Bezpieczne wakacje
Konkursy organizowane przez IPN
Bezpłatny kurs dla instruktorów spółdzielni uczniowskich
Bezpłatna diagnostyka zaburzeń przetwarzania słuchowego
78. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli
Wycieczki i imprezy szkolne - przepisy
Zamknij W skrócie:
Informacja o wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu

Dział: Dla dyrektora i nauczyciela   

2015-05-29   Monitorowanie wdrażania podstawy programowej
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i technikach...


2015-05-27   78. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli
1-2 lipca 2015 r....


2015-05-27   Bezpłatna diagnostyka zaburzeń przetwarzania słuchowego
Projekt badań przesiewowych dzieci 6 i 7- letnich z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ...


2015-05-26   Wycieczki i imprezy szkolne - przepisy
informacja dotycząca przepisów obowiązujących wszystkich organizatorów wycieczek i imprez szkolnych...


2015-05-25   6 Dzień Odkrywców
Rzeszów, 13 czerwca 2015 r....


2015-05-19   Narzędzia diagnostyczne do wykorzystania przez PPP
Informacje przekazane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji ...


2015-05-14   Nowy wzór legitymacji szkolnej
Informacja z Urzędu Transportu Kolejowego...


2015-05-13   XXI Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
reprezentanci podkarpackich szkół na spotkaniu komisji problemowej...


2015-05-11   Podkarpacki sprawdzian przedmaturalny z matematyki
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie działając we współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zaprasza...


2015-05-08   Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
zmieniające zarządzenie Nr 4/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie rekrutacji uczniów...


2015-05-08   dzień.de | der-tag.pl 2015
Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem: Perspektywy zawodowe...


2015-05-08   Program: Zaadoptuj rzekę
Klub Gaja zaprasza placówki oświatowe oraz samorządy, firmy, instytucje a także lokalne grupy ......


2015-05-06   Jak założyć Spółdzielnie uczniowską - szkolenia
Informacja Krajowej Rady Spółdzielczej...


2015-05-04   Program Rządowy: Bezpieczna i przyjazna szkoła
Wnioski rekomendowane do dofinansowania w roku 2015...


2015-04-29   Konkurs plastyczny „Mój radiowy świat”
adresowany do uczniów szkół podstawowych i placówek pozaszkolnych organizowany przez „Polskie Radio Rzeszów”...


2015-04-27   Mistrzowie CHEMII - IV edycja programu
ogólnopolski program stypendialny...


2015-04-27   Program: Bezpieczna i przyjazna szkoła
Informacje dotyczące finansowania...


2015-04-27   Program edukacji kulturalnej
Kulthurra!...


2015-04-27   Konkursu: Szkoła zawodowa - mój wybór
Lista zwycięzców etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu: Szkoła zawodowa - mój wybór...


2015-04-23   Finansoaktywni. Misja: Podatki
program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych....


2015-04-23   Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…
wyniki etapu wojewódzkiego konkursu i olimpiady ...


2015-04-21   Erasmus+
Regionalne spotkanie informacyjne nt. programu...


2015-04-21   XXI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież?. ...


2015-04-20   Gra miejska: Odkryj polsko-żydowską historię
Zachęcamy do włączenia się do projektu gry miejskiej: Odkryj polsko-żydowską historię...


2015-04-20   Nasz elementarz
prosimy o odpowiedź na pytanie: Ile egzemplarzy części 1 i 2 „Naszego elementarza” macie Państwo w szkole...


2015-04-17   X Międzynarodowa Szkoła Letnia - Nauczanie o Holokauście
Kraków 1-7 lipca 2015...


2015-04-16   Monitorowanie procesu wdrażania podstawy programowej
III etap monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach...


2015-04-15   Poradnik promujący dobre praktyki
w zakresie dożywiania dzieci w okresie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych...


2015-04-13   Festiwal Nauki w Krakowie
Oświeć się! 20-23 maja 2015r....


2015-04-10   Polskie Radio kończy 90 lat
W związku z Jubileuszem niezwykle ciekawą ofertę programową prezentować będą poszczególne Anteny Polskiego Radia...


2015-04-09   Projekt: (Nie)łatwe powroty do domu
Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji...


2015-04-09   Sprawa: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Stanowisko MEN w sprawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową, w tym afazję...


2015-04-08   Używanie przez uczniów substancji psychoaktywnych
Badanie ankietowe w podkarpackich szkołach...


2015-04-03   Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu
Ogólnopolski program edukacyjny...


2015-04-03   Konkurs dla nauczycieli: Nauczycielskie przesłanie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego zachęca pedagogów do opisania swoich doświadczeń...


2015-04-03   Program: Mały Mistrz
Rusza nabór do programu na rok 2015/2016...


2015-04-01   XIV edycja programu stypendiów pomostowych
to rozbudowany system stypendialny oferujący stypendia studentom na I rok i dalsze lata studiów...


2015-04-01   Konkurs na nauczycieli w Szkołach Europejskich
Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska nauczycieli w sekcjach polskich...


2015-03-31   Pismo: Urania postępy astronomii
Prenumerata sponsorowana dla szkół...


2015-03-31   Projekt: Finansoaktywni: Misja Podatki
Projekt realizowany przez Ministerstwo Finansów...


2015-03-30   Swatka polsko-ukraińska 2015. Warsztaty dla nauczycieli.
Przedłużono termin naboru ......


2015-03-23   Konkurs projektów - program Bezpieczna i przyjazna szkoła
na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz ...


2015-03-23   Program edukacji prawnej
12 lutego 2015r. pomiędzy MS a MEN zostało zawarte porozumienie dotyczące współpracy w zakresie realizowania ......


2015-03-23   Projekt ... w kręgu tańca...
Stowarzyszenie ARTBALE zaprasza tańczące grupy uczniów niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo...


2015-03-20   Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek w Pieniny
List Dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego...


2015-03-19   III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Dzieci
Od fascynacji do innowacji...


2015-03-10   Program Współpracy Transgranicznej
Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013...


2015-03-10   Materiały z konkursu na komiks ekonomiczny
Komiksy i scenariusze lekcji z VI edycji konkursu na komiks ekonomiczny 2014/2015...


2015-03-09   Akcja dzień.de | der.tag.pl
Tegoroczna akcja przebiega pod hasem: Perspektywy zawodowe ...


2015-03-05   Europejskie Wysłuchanie Młodzieży
Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej konkursie...


2015-03-03   Rekrutacja 2015 - wprowadzanie danych
Szkoły ponadgimnazjalne wszystkich typów prosimy o wprowadzenie informacji nt. oferty edukacyjnej do 15.03.2015r....


2015-03-02   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Materiały informacyjne...


2015-03-02   Projekt: Ważne lekcje
Projekt realizowany w ramach programu rządowego: Bezpieczna i przyjazna szkoła...


2015-03-01   Misja Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 ...


2015-02-27   Program: Żyj smacznie i zdrowo
Materiały edukacyjne dla nauczycieli gimnazjów...


2015-02-26   Sejm Dzieci i Młodzieży 2015
1 czerwca 2015 r....


2015-02-25   Studnia dla Południa i inne kampanie edukacyjne PAH
Już wkrótce Światowy Dzień Wody...


2015-02-23   Serwis edukacyjny: Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim...


2015-02-16   Projekt EduScience
Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem ......


2015-02-02   X Ogólnopolski Przystanek PaT
W dniach 23-24 czerwca 2015 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie...


2015-02-02   Apel o wsparcie czworga osieroconych dzieci
W związku z tragicznym pożarem, jaki miał miejsce w dniu 31 stycznia 2015 roku w miejscowości Daliowa...


2015-01-30   Klub Młodych Odkrywców
Szkolenie dla opiekunów Klubu...


2015-01-26   Materiały edukacyjne dotyczące filmu: Hiszpanka
Przewodnik dla nauczycieli...


2015-01-14   Umieszczania godła Rzeczypospolitej Polskiej
Umieszczanie godła w pomieszczeniach, na budynkach i oficjalnych stronach internetowych szkół i placówek...


2015-01-09   Zmiana miejsca odbioru aktów nadania st. nauczyciela dyplomowanego
oraz składania dokumentacji na awans zawodowy...


2015-01-07   Odwołana akcja informacyjna społeczeństwa
o czynnych placówkach służby zdrowia....


2015-01-07   Zapewnienie opieki dzieciom przewlekle chorym
Stanowisko MEN w sprawie zapewnienia opieki dzieciom przewlekle chorym w szkole/placówce...


2015-01-02   Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia
Bardzo proszę o uzupełnienie do 19 stycznia 2015 r. formularza elektronicznego dotyczącego powyższego zagadnienia...


2014-12-31   Zarządzenie Nr 25/2014
w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2015 roku przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne...


2014-12-17   Seminarium kontaktowe dla partnerstw szkolnych
między Polską, Niemcami i Rosją...


2014-12-15   Forum Szkół Integralnego Wychowania
Forum jest inicjatywą funkcjonującą w oparciu o pracę społeczną pracowników KUL...


2014-12-15   Zmiana rozporządzenia w spr. placówek doskonalenia nauczycieli
Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli po 1 stycznia 2015r. ...


2014-12-09   Konferencja innowacyjne metody edukacji dla bezpieczeństwa
Konferencja dla dyrektorów,nauczycieli w szczególności koordynatorów ds. bezpieczeństwa i nauczycieli dla bezpieczeństwa...


2014-12-05   Zmiana miejsca posiedzeń komisji kwalifikacyjnych w Rz-wie
Informujemy Państwa nauczycieli, dyrektorów szkół, organy prowadzące szkoły oraz przedstawicieli związków zawodowych...


2014-12-02   Pismo MEN
w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci...


2014-11-26   Rok Szkoły Zawodowców
W celu propagowania kształcenia zawodowego wśród uczniów gimnazjów ......


2014-11-14   Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza
Nowa oferta edukacyjna 2014/2015...


2014-11-13   Akcja: Szkoły i dzieciaki odchudzają plecaki
Stowarzyszenie Plecaki zaprasza do udziału w akcji...


2014-11-13   Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu
Właśnie ruszył ogólnopolski projekt: Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu...


2014-11-07   Ministerstwo Środowiska przygotowało Pakiet Edukacyjny
Człowiek - Środowisko - Gospodarka - Zasady zrównoważonego rozwoju...


2014-11-03   Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu (PIRLS)
Badanie PIRLS odbywa się w cyklu pięcioletnim i przeprowadzono je dotychczas trzykrotnie ......


2014-10-29   Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych
Innowacyjny program holistycznego nauczania matematyki, fizyki i chemii...


2014-10-29   Informację o kształceniu cudzoziemców w systemie oświaty
Informuję, że Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotował ......


2014-10-29   Rekrutacja - uwzględnienie wyników egzaminu z j.obcego
W związku z pytaniami w sprawie uwzględniania w procesie rekrutacji na przyszły r. szk. wyniku egzaminu gimnazjalnego...


2014-10-27   Studia kwalifikacyjne
„Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla nauczycieli”. ...


2014-10-23   Konkurs: Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
ogólnopolski konkurs historyczny ...


2014-10-21   Kampanie edukacyjne PAH
PAH zaprasza szkoły do udziału w kampaniach edukacyjnych...


2014-10-20   „Nasz Elementarz”
zwrot kosztów uszkodzonego podręcznika ...


2014-10-06   Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Zbiór informacji na stronie przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości...


2014-10-06   Gwarancje dla młodzieży - wsparcie młodych na rynku pracy
Gwarancje są częścią: Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży wypracowanego przez Komisję Europejską...


2014-10-02   Nocne spotkania z nauką
Politechnika Rzeszowska oraz Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza zapraszają ......


2014-09-30   Jarosław Kordziński: Rola dyrektora w ewaluacji
o związku ewaluacji ze wspomaganiem rozwoju szkół i placówek...


2014-09-29   PILNE!!! Ankieta
dotycząca dzienników elektronicznych...


2014-09-25   Akcja: W-F z Klasą
przyjmowanie zgłoszeń do 30 września...


2014-09-17   Akcja: Andrus wraca do szkoły
akcja charytatywna na rzecz szkół integracyjnych lub szkół posiadających oddziały integracyjne....


2014-09-17   Informacja o uprawnieniach
laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych...


2014-09-17   Informacja opisowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej
nt. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2014/2015 w województwie podkarpackim ...


2014-09-16   UWM chce ułatwić studiowanie osobom głuchym i niedosłyszącym
Prosimy o przekazanie informacji uczniom głuchym i niedosłyszącym...


2014-09-12   Likwidacja szkół i placówek
Zasady przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek do archiwum...


2014-09-11   Nowe rozporządzenie MEN
w sprawie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania...


2014-09-05   Projekt: Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych
Platforma e-learningowa, m.in. szkolenia antykorupcyjne dla młodzieży...


2014-09-05   Program: Dzwonek na obiad
Głównym celem akcji jest zapewnienie w roku szkolnym 2014/2015 ciepłego obiadu uczniom, którzy ......


2014-09-02   Cena: Naszego Elementarza
Podstawa prawna: Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty,...


2014-08-29   Program na lata 2014–16: Bezpieczna i przyjazna szkoła
Informacje o konkursie, ogłoszenie o konkursie, regulamin...


2014-08-21   Scenariusze, materiały edukacyjne dla SP i GIM
projekty edukacyjne kształtujące kompetencje matematyczno-przyrodnicze...


2014-08-18   Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2014/2015...


2014-07-31   Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r....


2014-07-21   Korzystanie z usług tłumacza języka migowego
W związku z pismem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ochrony praw dziecka informuję...


2014-06-26   Zbiórki publiczne po nowemu (zmiana prawa)
Chodzi o zniesienie istniejącego od 1933 r. obowiązku występowania do władzy o zgodę na zbiórkę publiczną...


2014-06-25   Wpisywanie na świadectwo osiągnięć ucznia.
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wpisywania na świadectwo osiagnięć ucznia informuję......


2014-04-24   Prawo rodziców do uzyskiwania informacji o dzieciach w szkole
Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości...


2012-06-21   Projekt: Instytutu Żywności i Żywienia
Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym ......
Archiwum

(c) 2004 - 2006 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie