Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 017 867-11-42, fax. 017 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Dla dyrektora i nauczyciela

2016-05-25 Komunikat w sprawie zapewnienia podręczników
dla uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2016/2017

2016-05-24 Seria debat o nadzorze pedagogicznym
Celem debat jest analiza obecnego stanu nadzoru pedagogicznego oraz określenie kierunków zmian w tym zakresie

2016-05-19 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy w KO
dzień 27 maja 2016 r. (piątek) będzie w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie dniem wolnym od pracy

2016-05-16 Informacja dla organizatorów kursów
na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku

2016-05-13 Nauka programowania w szkole - pilotaż
Od 13.05 zachęcamy szkoły do udziału w pilotażowym wdrożeniu nauczania programowania, które rozpocznie się 1.09.2016r.

2016-05-13 Pilotażowe wdrożenie nauczania programowania
do edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych w szkołach.

2016-05-13 Kolejna edycja akcji: Moje Bezpieczne Wakacje 2016
Jeśli jesteś przedstawicielem szkoły, gminy lub jednostki publicznej pamiętaj, że jeszcze możesz wziąć udział w akcji

2016-05-05 Informacja dla organizatorów wypoczynku i kursów
dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizatorów kursów przygotowawczych dla kierowników ...

2016-05-04 Program Pajacyk - środki na dożywianie dzieci
informacje o składaniu wniosków

2016-05-04 Konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej
w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)

2016-04-27 KUL zaprasza do opracowania serii książek
Młodzież szkolna. Wzory osobowe godne naśladowania

2016-04-25 Sprzedaż alkomatów w szkołach - informacja
w związku z licznymi pytaniami dyrektorów szkół, do których zgłasza się osoba oferująca sprzedaż alkomatu ...

2016-04-21 Aktualności prawne
Przypominamy o nadchodzących zmianach w prawie

2016-04-21 WUP informuje - przedłużenie terminu składania ofert
dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16

2016-04-20 Otwarte konkursy ofert
dofinansowanie: wypoczynku letniego, zadań w obszarze oświaty, wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin

2016-04-13 Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata
konkursu przedmiotowego

2016-04-13 Podkarpackie Targi Edukacyjne: Orientation Day
Celem wydarzenia jest prezentacja uczniom gimnazjów oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych z województwa

2016-04-13 Projekt: Mądre bajki z całego świata
Podstawą tego projektu jest 17 bajek z 9 krajów. Czytają je dzieci oraz towarzyszący im dorośli.

2016-04-13 Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile
Już po raz czwarty w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim Muzeum POLIN organizuje akcję społeczno-edukacyjną Żonkile

2016-04-12 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
W dniach 21 – 23.03 2016 r. dokonano oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego ...

2016-04-11 Czasopismo: Urania - postępy astronomii
prenumerata sponsorowana dla szkół (z dopłatą z Ministerstwa)

2016-03-30 Akcja: Przyznaj się… nie zgadłbyś
Materiał edukacyjne m.in. nt problemów osób chorych na mukowiscydozę

2016-03-25 Akcja: Bądź kumplem, nie dokuczaj!
Kampania społeczna - propagowanie koleżeńskich zachowań

2016-03-23 Zmiana Zarządzenia w sprawie harmonogramu rekrutacji
Zarządzenie Nr 7/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 21 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 3/2016

2016-03-21 Rekrutacja 2016
Szkoły ponadgimnazjalne prosimy o wprowadzenie informacji o ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017

2016-03-18 Informacje na temat naboru wniosków o dofinansowanie
DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

2016-03-09 Ludzkie losy - artykuł o sanockich uczniach
Artykuł o Juliuszu Bakoniu i ks. Zdzisławie Peszkowskim - Kapelanie Rodzin Katyńskich

2016-03-09 Kampania: Rakoobrona
ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do osób młodych w wieku 14-19 lat

2016-03-09 Program profilaktyki stomatologicznej dzieci przedszkolnych
Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci ...

2016-03-04 Przegląd Musztry Klas Mundurowych
zawody odbędą się 20 kwietnia o godz. 10.00 w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Matuszczaka 7

2016-03-04 Monitorowanie zmian przywrócenia obowiązku szkolnego
Monitorowanie zmian przywrócenia obowiązku szkolnego od 7 roku życia dziecka w szkołach podstawowych

2016-02-19 Projekt: Komiksy ekonomiczne
Nowa antologia komiksów ekonomicznych

2016-02-18 Program: Porcja Pozytywnej Energii
Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli klas 1-6 SP

2016-01-20 Pakiet edukacyjny: Dopalacze, odsłona piekła
pakiety dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

2016-01-01 Kontakt
Dane teleadresowa

2015-12-31 Badanie PIRLS w 2016 r.
Międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu

2015-12-17 e-podręczniki
dla uczniów i nauczycieli

2015-12-14 Finansoaktywni. Misja: podatki
program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli gimnazjów

2015-12-04 X Turniej Halowej Piłki Nożnej
Nauczycieli i Pracowników Oświaty

2015-11-16 Ważne! Konkurs historyczny dla uczniów gimnazjum
Unieważnienie zadania w arkuszu i kluczu odpowiedzi

2015-11-11 Maraton Pisania Listów Amnesty International
Maraton odbywa się co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

2015-11-02 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
termin złożenia wniosków do organów prowadzących

2015-10-26 Wiedza o społeczeństwie
studia podyplomowe

2015-10-13 Serwis dyzurnet.pl
Zbieranie informacji o treściach niebezpiecznych w Internecie

2015-10-13 Projekt: Szkolna Internetowa Gra Giełdowa
Symulacyjna gra inwestycyjna, kurs e-learningowy

2015-10-13 Stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania
za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015

2015-10-12 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
zaprasza nauczycieli i pedagogów do udziału w szkoleniu “ARS czyli jak dbać o miłość”

2015-10-12 Konkurs: Losy bliskich i losy Dalekich – życie Polaków ...
VII edycja ogólnopolskiego konkursu tematycznego

2015-09-28 Informacja dotycząca
dostawy II transzy darmowych podręczników

2015-09-18 Informacja o wysokości przewidywanych kwot dotacji
na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od września do grudnia 2015 roku

2015-09-18 „Uczeń bezpieczny w sieci”
zaproszenie na ogólnopolską konferencję

2015-08-31 Promocja zdrowego stylu życia
Akcja: Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole w 2015r.

2015-08-27 Program: Dzieciństwo bez próchnicy
Akcja skierowana do przedszkoli i punktów przedszkolnych

2015-08-27 Zmiany przepisów prawa
Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłało zestawienie zmian przepisów prawa od roku szkolnego 2015/2016

2015-08-20 Stanowisko MEN - zakup podręczników i materiałów
dotyczące zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach dotacji celowej

2015-08-19 Program: Wyprawka szkolna
realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.

2015-08-14 Plan nadzoru pedagogicznego
na rok szkolny 2015/2016

2015-07-17 Szkoły zawodowe - Informacje nt. skierowania na badania
dla kandydatów do klas pierwszych.

2015-07-13 Program: Szkoła Tolerancji
rekrutacja do nowej edycji

2015-07-06 Studia podyplomowe
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wszesnoszkolnej

2015-06-29 "Nauczycielskie Przesłanie"
Konkurs dla nauczycieli

2015-06-26 Apel PKO w sprawie Bezpiecznego Wypoczynku
Dzieci i Młodzieży podczas Wakacji 2015.

2015-06-26 “Z Kujawskim pomagamy pszczołom”
zmiana postaw społeczeństwa i promocja pozytywnych działań związanych z ochroną przyrody

2015-06-25 "Nasza Edukacja" - portal
Porozmawiajmy o przyszłości polskiej szkoły

2015-06-23 „ Nie daj się sprzedać – pracuj bezpiecznie za granicą”
prośba o przekazanie uczniom informacji dotyczących zagrożeń związanych z handlem ludźmi.

2015-06-16 Uzupełnienie numerów RSPO
Pilna korekta bazy danych ("stare SIO")

2015-06-15 Podsumowanie konkursów przedmiotowych
prezentacja

2015-06-10 Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
organizowanych przez KO i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie

2015-06-09 Warsztaty: Prawa dzieci i młodzieży
zajęcia warsztatowe z Panem Markiem Michalakiem Rzecznikiem Praw Dziecka

2015-06-05 Komunikat ORE - Podnoszenie jakości nauczania języków obcych
na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli z gmin wiejskich i miast do 20 tyś. miesz.

2015-05-06 Jak założyć Spółdzielnie uczniowską - szkolenia
Informacja Krajowej Rady Spółdzielczej

2015-03-10 Materiały z konkursu na komiks ekonomiczny
Komiksy i scenariusze lekcji z VI edycji konkursu na komiks ekonomiczny 2014/2015

2015-03-01 Misja Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 

2015-02-25 Studnia dla Południa i inne kampanie edukacyjne PAH
Już wkrótce Światowy Dzień Wody

2014-09-12 Likwidacja szkół i placówek
Zasady przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek do archiwum

Archiwum działu >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie