Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Doskonalenie nauczycieli

2017-04-27 Szkolenie: Jak wspomagać szkoły w ...
ORE zaprasza na szkolenie: Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów?

2017-04-26 Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania ...
Nabór na trenerów i trenerki. Projekt: Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci.

2017-04-24 Konferencja dla nauczycieli
Integracja dla edukacji. Nowa podstawa programowa. Nauka kodowania i programowania w przedszkolu i w szkole podstawowej

2017-04-19 Szkoła Promująca Zdrowie inwestycją w zdrowie dziecka
Wojewódzka Konferencja Naukowo-Metodyczna, Czudec 5 czerwca 2017r.

2017-04-18 Konferencja dla psychologów, nauczycieli
III Krakowska Konferencja Diagnostyczna - Nowe metody diagnostyczne do badania dzieci i młodzieży

2017-03-31 Konferencja: Jak chronić siebie i przyrodę?
Pomysły na lekcje w klasie i w terenie. Aktywne metody nauczania w klasach I-VI.

2017-03-31 II Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna
15 lat z EDUballami – zakładane a rzeczywiste efekty kształcenia z wykorzystaniem piłek edukacyjnych EDUball

2017-03-21 Szkolenia dla nauczycieli „Nowa podstawa programowa 2017”

2017-03-20 Szkolenia: Wdrażanie nowej podstawy programowej '2017
Cykl szkoleń w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

2017-02-16 Materiały z konferencji z dnia 07.02.2017 r.
“Przyszłość edukacji zawodowej w kontekście zmian w systemie edukacji”

2016-11-23 Konferencja: Wspomaganie psychofizycznego rozwoju dziecka...
... w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

2016-11-08 Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Szkół Integracyjnych
Elbląg w dniach 8,9.12.2016

2016-11-08 Forum eksperckie: Wiem, czuję, pomagam
Forum dla nauczycieli i wychowawców - 14 listopada 2016 r.

2016-10-07 Kurs: Nauczyciel matematyki – spec. dydaktyczno-wychowawczy
Bezpłatny kursy organizowane przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej WSZECHNICA oraz Kuratorium Oświaty

2016-09-26 Regionalne konferencje informacyjno-konsultacyjne
Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty ...

2016-09-16 Dopalacze nowa twarz problemu społecznego
Cykl szkoleń: Jarosław, Sanok, Stalowa Wola, Rzeszów

2016-09-13 Konferencja z cyklu EDUinspiracje
w jaki sposób skutecznie i efektywnie wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych

2016-09-13 Bezpłatna konferencja - Współczesne wyzwania edukacji ...
Współczesne wyzwania edukacji, czyli nowe spojrzenie na kwalifikacje nauczycieli

2016-07-07 Wykaz kursów kwalifikacyjnych
Wykaz kursów kwalifikacyjnych zatwierdzonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

2016-05-16 Informacja dla organizatorów kursów
na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku

Archiwum działu >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie