Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Dla samorządów

2017-01-16 List Ministra Edukacji Narodowej do Samorządowców
m.in. projekt przykładowej uchwały dostosowującej sieć do nowego ustroju szkolnego

2016-12-30 „Szkolny Klub Sportowy” -
program realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

2016-12-30 Do JST - rozliczenie dotacji na zadania własne
rozliczenie dotacji udzielonej gminom w 2016 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

2016-12-29 Do JST - bezpłatne podręczniki
liczba szkół, których uczniom zapewniono bezpłatne podręczniki

2016-12-14 Informacja dotycząca dokonywania ocen pracy dyrektorów
szkół i placówek oświatowych od dnia 1 stycznia 2017 r.

2016-12-12 Rozliczenie niewykorzystanej dotacji celowej
udzielonej w 2016 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

2016-12-09 Wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty
należy składać do 15 stycznia 2017 r.

2016-12-02 Reforma edukacji - List Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Przed nami kolejny krok na drodze wdrażania zmian w systemie oświaty ...

2016-09-30 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
- nabór wniosków

2016-08-19 Wychowanie przedszkolne - dotacja
wnioski o zmianę podziału na rozdziały klasyfikacji budżetowej planu dotacji celowej można składać ...

2016-08-19 Wyprawka szkolna - 2016
dane ostateczne dotyczące liczby uczniów przewidzianych do objęcia tą formą pomocy

2016-08-05 Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku
losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych

2016-07-12 „Wyprawka szkolna”
przekazanie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2016/201

2016-06-14 Przedłużenie powierzenia stanowiska dyr. szkoły lub placówki
Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku w sprawie uzgodnienia przedłużenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki...

2016-04-12 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
W dniach 21 – 23.03 2016 r. dokonano oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego ...

2016-02-01 Opiniowanie przez PKO planu sieci
publicznych jednostek edukacyjnych - procedura

2016-01-29 Wysokość przewidywanych kwot dotacji
na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku

Archiwum działu >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie