X
liczba zgłoszonych dobrych praktyk w powiecie
1
9
34
39
9
38
40
3
17
8
21
9
10
14
8
68
19
1
14
1
16
4
19
3
1