X
liczba zgłoszonych dobrych praktyk w powiecie
1
10
34
39
9
38
42
3
18
8
22
9
10
16
16
74
19
1
14
1
16
4
21
3
1