Wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych

Liczbę wolnych miejsc należy traktować jako orientacyjną.

Dane zmieniają się na bieżąco po aktualizacji informacji przez szkoły.


Elektroniczny informator o ofercie edukacyjnej szkół na rok szkolny 2017/2018

Wybierz powiat:   

Legenda:
T4 - technikum
ZSZ - szkoła branżowa I stopnia

Lp.
Powiat
Nazwa
Typ
Zawód/profil
Wolne miejsca
1 M.RZESZÓW Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie LO [325102] Higienistka stomatologiczna
22
2 M.RZESZÓW Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie LO -
13
3 M.RZESZÓW Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie LO -
7
4 M.RZESZÓW Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie LO [321301] Technik farmaceutyczny
11
5 M.RZESZÓW Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie LO [321402] Technik dentystyczny
21
6 M.RZESZÓW Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie LO [325906] Ortoptystka
22
7 M.RZESZÓW Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Rzeszowie (VIII LO) LO -
20
8 M.RZESZÓW Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie LO [325402] Technik masażysta
25
9 M.RZESZÓW Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie LO [325905] Opiekunka dziecięca
18
10 M.RZESZÓW Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4- XII Liceum Ogólnokształcące LO -
24
11 M.RZESZÓW Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie LO [514207] Technik usług kosmetycznych
25
12 M.RZESZÓW Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie LO [325101] Asystentka stomatologiczna
28
13 M.RZESZÓW Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie LO [331403] Technik ekonomista
4
14 M.RZESZÓW Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie LO [331403] Technik ekonomista
8
15 M.RZESZÓW Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie LO [333906] Technik organizacji reklamy
1
16 M.RZESZÓW Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie LO [321401] Protetyk słuchu
18
17 M.RZESZÓW Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie LO [321103] Technik elektroradiolog
10
18 M.RZESZÓW Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie T4 [311513] Technik pojazdów samochodowych
25
19 M.RZESZÓW Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie T4 [311504] Technik mechanik
10
20 M.RZESZÓW Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie T4 [311303] Technik elektryk
5
21 M.RZESZÓW Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie T4 [311943] Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
9
22 M.RZESZÓW Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie T4 [343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych
1
23 M.RZESZÓW Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie T4 [333107] Technik logistyk
2
24 M.RZESZÓW Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego T4 [311104] Technik geodeta
19
25 M.RZESZÓW Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie T4 [315406] Technik lotniskowych służb operacyjnych
2
26 M.RZESZÓW Zespół Szkół nr 1 w Rzeszowie T4 [311209] Technik inżynierii sanitarnej
2
27 M.RZESZÓW Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie T4 [422103] Technik obsługi turystycznej
15
28 M.RZESZÓW Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie T4 [331403] Technik ekonomista
5
29 M.RZESZÓW Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie T4 [311504] Technik mechanik
10
30 M.RZESZÓW Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego T4 [314202] Technik architektury krajobrazu
17
31 M.RZESZÓW Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie T4 [351203] Technik informatyk
15
32 M.RZESZÓW Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie T4 [315316] Technik awionik
5
33 M.RZESZÓW Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie T4 [311408] Technik elektronik
5
34 M.RZESZÓW Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie T4 [343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych
68
35 M.RZESZÓW Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie T4 [333108] Technik spedytor
2
36 M.RZESZÓW Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie T4 [333106] Technik eksploatacji portów i terminali
3
37 M.RZESZÓW Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego T4 [311928]Technik transportu kolejowego
16
38 M.RZESZÓW Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie T4 [514105] Technik usług fryzjerskich
2
39 M.RZESZÓW Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego T4 [311219] Technik robót wykończeniowych w budownictwie
28
40 M.RZESZÓW Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie T4 [311941] Technik przemysłu mody
29
41 M.RZESZÓW Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie T4 [422402] Technik hotelarstwa
10
42 M.RZESZÓW Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie T4 [522305] Technik handlowiec
11
43 M.RZESZÓW Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie T4 [311204] Technik budownictwa
10
44 M.RZESZÓW Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie T4 -
4
45 M.RZESZÓW Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie T4 [311504] Technik mechanik
9
46 M.RZESZÓW Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie T4 [315317] Technik mechanik lotniczy
2
47 M.RZESZÓW Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie T4 [351203] Technik informatyk
8
48 M.RZESZÓW Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie T4 [325511] Technik ochrony środowiska
20
49 M.RZESZÓW Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie T4 [422402] Technik hotelarstwa
26
50 M.RZESZÓW Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie T4 [311410] Technik mechatronik
19
51 M.RZESZÓW Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie T4 [331403] Technik ekonomista
5
52 M.RZESZÓW Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie T4 [351203] Technik informatyk
7
53 M.RZESZÓW Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego T4 [311204] Technik budownictwa
18
54 M.RZESZÓW Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie T4 [311410] Technik mechatronik
4
55 M.RZESZÓW Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie T4 [333107] Technik logistyk
3
56 M.RZESZÓW Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie T4 [311103] Technik analityk
7
57 M.RZESZÓW Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie T4 [315317] Technik mechanik lotniczy
4
58 M.RZESZÓW Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie T4 [311930] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
10
59 M.RZESZÓW Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie T4 [314202] Technik architektury krajobrazu
7
60 M.RZESZÓW Zespół Szkół nr 1 w Rzeszowie T4 [311204] Technik budownictwa
11
61 M.RZESZÓW Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie T4 [513101] Kelner
20
62 M.RZESZÓW Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie T4 [331403] Technik ekonomista
6
63 M.RZESZÓW Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie T4 [514105] Technik usług fryzjerskich
10
64 M.RZESZÓW Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego T4 [311407] Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
27
65 M.RZESZÓW Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie ZSZ [713201] Lakiernik
17
66 M.RZESZÓW Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie ZSZ [512001] Kucharz
13
67 M.RZESZÓW Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie ZSZ [752205] Stolarz
10
68 M.RZESZÓW Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie ZSZ [741103] Elektryk
20
69 M.RZESZÓW Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie ZSZ [712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych
10
70 M.RZESZÓW Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie ZSZ [722204] Ślusarz
10
71 M.RZESZÓW Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie ZSZ [512001] Kucharz
10
72 M.RZESZÓW Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie ZSZ [722307] Operator obrabiarek skrawających
10
73 M.RZESZÓW Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie ZSZ [514101] Fryzjer
17
74 M.RZESZÓW Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie ZSZ [741201] Elektromechanik
8
75 M.RZESZÓW Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie ZSZ [721306] Blacharz samochodowy
17
76 M.RZESZÓW Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego ZSZ [712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych
30
77 M.RZESZÓW Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie ZSZ [723103] Mechanik pojazdów samochodowych
18
78 M.RZESZÓW Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie ZSZ [712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
15
79 M.RZESZÓW Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie ZSZ [751201] Cukiernik
15
80 M.RZESZÓW Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie ZSZ [751201] Cukiernik
10
81 M.RZESZÓW Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego ZSZ [712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
17
82 M.RZESZÓW Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie ZSZ [741203] Elektromechanik pojazdów samochodowych
30
83 M.RZESZÓW Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie ZSZ [741103] Elektryk
10