31 stycznia 2018

Zarządzenie Kuratora w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,
do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

17 stycznia 2018

Monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach.

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach.

17 stycznia 2018

Komunikat na temat zmiany wpisu o szkole niepublicznej

Zgodnie z art.  126  ustawy Prawo oświatowe organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej SP do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r.,  był zobowiązany dokonać zmiany tego wpisu na podstawie dokumentów złożonych przez osobę prowadzącą szkołę.