11 października 2018

Konferencja z częścią konsultacyjno – warsztatową w ramach programu “Niepodległa”

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji z częścią konsultacyjno- warsztatową w ramach projektu realizowanego przez Fundację Towarzystwo Projektów Edukacyjnych w zakresie programu “Niepodległa” i obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

4 października 2018

Ankieta dotycząca elektronicznych zasobów edukacyjnych szkoły do kształcenia zawodowego

Ministerstwo Edukacji Narodowej przystąpiło do prac mających na celu przygotowanie elektronicznych zasobów edukacyjnych do kształcenia zawodowego. Źródłem finansowania projektów w tym zakresie będą środki unijne przewidziane w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

3 października 2018

Materiały z konferencji pt. “Zapobieganie zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży…

Materiały z konferencji pt.”Zapobieganie zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży- w odniesieniu do nowych środków psychoaktywnych i kryzysów emocjonalnych uczniów”, która odbyła się 28.09.18r. są dostępne na Facebooku Fundacji pod nazwą: Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej Pro-Fil. Zapraszamy do zapoznania się.

1 października 2018

1 października Ogólnopolskim Dniem Tornistra

Dzisiaj zostanie przeprowadzona lekcja edukacyjna  z udziałem Pana Stanisława Fundakowskiego Wicekuratora Oświaty i przedstawiciela Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Będzie to obserwacja lekcji wychowawczych, w szczególności w klasie III – ważenie tornistrów przez wychowawcę i uczniów, rozmowa w jaki sposób należy właściwie zapakować podręczniki i przybory szkolne. Nauczyciel […]

27 września 2018

Lista zakwalifikowanych uczestników szkolenia pt. „Zapobieganie zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży – w odniesieniu do nowych środków psychoaktywnych i kryzysów emocjonalnych uczniów.” 28.09.2018 r.

27 września 2018

Wizyta studyjna na Litwie

W ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli zapraszam dyrektorów i nauczycieli bibliotekarzy, biologii (przyrody), geografii, chemii, fizyki i matematyki do udziału w wizycie studyjnej na Litwie w terminie 25-28 października 2018 r.: „Polskie ślady na Litwie”. Uczestnicy nie ponoszą kosztów wyjazdu.