20 lutego 2018

Program LOWE

Gmina Świlcza wraz ze Szkołą Podstawową w Rudnej Wielkiej przystąpiła do  realizacji projektu LOWE „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych”

16 lutego 2018

List MEN do JST

Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST).

15 lutego 2018

Szkolenia e-learning w ramach projektu „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Szkolenia dostępne na platformie, skierowane są do osób, kadry merytorycznej realizującej zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, bezpośrednio pracującej z dzieckiem i rodziną.