6 czerwca 2018

Zapraszamy do udziału dyrektorów szkół i placówek w szkoleniu zorganizowanym przez Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE

pt “Konstruowanie programów profilaktycznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz innych typach szkół i placówek systemu oświaty w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego placówki”