4 kwietnia 2018

Informacje dotyczące wytycznych opracowania arkuszy

Mając na uwadze zbliżający się termin opracowania arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Państwa Dyrektorów w załączeniu przekazuję informacje dotyczące wyłącznie wytycznych opracowania arkuszy. Wymagania te nie ulegną zmianie. Po podpisaniu rozporządzenia zmieniającego w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli określę procedury opiniowania wraz z terminarzem.

29 marca 2018

Zaproszenie przedstawicieli NGO do komisji konkursowych

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie informuje, że w imieniu Wojewody Podkarpackiego  przystąpił do prac związanych ze zlecaniem zadań państwowym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450), w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.