8 listopada 2017

Telewizja Rzeszów zaprasza uczniów gimnazjów i szkół średnich do obejrzenia transmisji on-line spektaklu „Wyzwolenie” z Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie

Telewizja Rzeszów jako koordynator regionalny projektu Internetowy Teatr TVP dla Szkół zaprasza szkoły i placówki oświatowe …

27 października 2017

“Nauczyciel wychowujący do wartości” – wyniki Wojewódzkiego Konkursu Podkarpackiego Kuratora Oświaty

W dniach 1 – 11 września 2017 r. Kapituła Konkursu „Nauczyciel wychowujący do wartości”  dokonała oceny formalnej i merytorycznej  27 wniosków organów prowadzących, dyrektorów szkół i placówek o przyznanie tytułu oraz specjalnej nagrody Kuratora Oświaty.