25 stycznia 2017

Wydanie opinii przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty do uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

W związku z Art. 208 ust. 3 i Art. 215 ust 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) proszę o załączenie przez
organy prowadzące do uchwały, o której mowa w Art. 206 ust. 1 i Art. 213 ust 1. w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego poniższych informacji – pełna treść dokumentu – plik *.pdf – kliknij tutaj >>