INNOWACJE

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu

Status innowacji:
zgłoszenie innowacji kontynuacja innowacji
Innowacja w ramach
pilotażu
innowacja w pilotażu programu NAUKA PROGRAMOWANIA W SZKOLE

Tytuł innowacji:
max. 255 znaków

Typ szkoły*:
Pp:   Sp:  Gim: | LO:    LP:    T:    ZSZ: | TU:     LU:     SPL:

 
cała szkoła
 
 
 
Kto zostanie objęty:
klasy
Kl.1.: Kl.2.: Kl.3.: Kl.4.: Kl.5.: Kl.6.:
 
 
 
grupa uczniów
Liczba uczniów:

Czas trwania :
 

Rodzaj innowacji:
programowa: metodyczna: organizacyjna:

Na jakich zajęciach odbędzie się realizacja:
 
lekcyjnych
 
    matematyka
j.polski
j.obce
wiedza o społeczeństwie
biologia
wychowanie fizyczne
    inne jakie:
 
pozalekcyjnych
 
    wymień jakich:

Cele innowacji:
max. 255 znaków

Efekty innowacji:
max. 255 znaków

 

*Pp - przedszkole, Sp - szkoła podstawowa, Gim - gimnazjum
  LO - Liceum ogólnokształcące, LP - Liceum profilowane, T - Technikum, ZSZ - Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  TU - Technikum uzupełniające, LU - Liceum uzupełniające, SPL - Szkoła policealna