Kalendarz imprez

Kalendarz imprez zawiera informacje o imprezach (konkursach, zawodach, przeglą, turniejach ...), o których informacje wpisały podkarpackie szkoły i placówki i pracownicy KO.

Zasady powstawania "Kalendarza imprez"»


: Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt."Wiosna widziana Twoimi oczami".


Organizator: Zespó³ Szkó³ w ¯yrakowie - Publiczna Szko³a Podstawowa
Zgłoszenia do: 2017-02-28
Termin imprezy: 2017-03-21
Telefon: (14) 6822877
Mail: zszpwz@op.pl

strona WWW imprezy


: IV Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim


Organizator: Gim nr 1 Lublin
Zgłoszenia do: 2017-02-28
Telefon: 081 744-06-07
Mail: poczta@g1.lublin.eu

strona WWW imprezy


: Konkurs: Młody Inowator


Organizator: Naczelna Organizacja Techniczna
Zgłoszenia do: 2017-03-01
Telefon: sekretariatSG@n
Mail: 22 336 12 60

strona WWW imprezy


: Konkurs: Wielka Liga Czytelników


Organizator: Stowarzyszenie Wielka Liga
Zgłoszenia do: 2017-03-01
Mail: stowarzyszenie@wielka-liga.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs plastyczno - literacki: Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament


Organizator: Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy
Zgłoszenia do: 2017-03-01
Mail: sgsamuela@wp.pl

strona WWW imprezy


: VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Il Bel Paese”


Organizator: Liceum Ogólnokształcące nr IX we Wrocławiu
Zgłoszenia do: 2017-03-02
Termin imprezy: 2017-03-10
Telefon: 71 3436017
Mail: konkursbelpaese@gmail.com

strona WWW imprezy


: Konkurs Ekologiczny "NA RATUNEK ZIEMI"


Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa w Trąbkach, Gimnazjum w Niegowici
Zgłoszenia do: 2017-03-03
Termin imprezy: 2017-03-30
Telefon: 122505055
Mail: psptrabki@wp.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs: III Ogólnopolski Festiwal Piosenki J. Kaczmarskiego


Organizator: I LO w Olsztynku
Zgłoszenia do: 2017-03-03
Telefon: 510-062-012
Mail: festiwalkaczmarskiego@gmail.com

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs Twórczości Artystycznej OKTA


Organizator: Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu
Zgłoszenia do: 2017-03-06
Mail: twojewnuki@amu.edu.pl

strona WWW imprezy


: IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryszta³ów dla M³odzie¿y Szkolnej


Organizator: Pracownia Dydaktyki Fizyki, Instytut Fizyki, Uniwersytet ?l?ski
Zgłoszenia do: 2017-03-06
Termin imprezy: 2017-06-14
Telefon: 32 2588431
Mail: fizyka@us.edu.pl

strona WWW imprezy


: Powiatowy Konkurs Recytatorski ,,Poetyckie oblicza Ojczyzny – od renesansu do wspó³czesnoœci”


Organizator: Gimnazjum Miejskie w Le¿ajsku
Zgłoszenia do: 2017-03-08
Termin imprezy: 2017-03-15
Telefon: (0-17) 242-78-5
Mail: m.polanski@jagiello.edu.pl

strona WWW imprezy


: Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy "Zawsze Wierni"


Organizator: GOK wiercany
Zgłoszenia do: 2017-03-08
Telefon: 17 2221 024
Mail: gci@iwierzyce.pl

strona WWW imprezy


: III Powiatowy Konkurs Jêzyka Angielskiego i Niemieckiego "Poliglota"


Organizator: Gimnazjum nr 2 im. Jana Paw³a II w Stalowej Woli
Zgłoszenia do: 2017-03-10
Termin imprezy: 2017-03-30
Telefon: (015) 842-63-83
Mail: gim2stalowa@poczta.onet.pl

strona WWW imprezy


: Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne 2017


Organizator: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu
Zgłoszenia do: 2017-03-10
Mail: planetarium.grudziadz@gmail.com

strona WWW imprezy


: Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie


Organizator: Centrum Edukacji Prawnej
Zgłoszenia do: 2017-03-11
Telefon: 783-708-707
Mail: koordynator@centrumedukacjiprawnej.pl

strona WWW imprezy


: Podkarpacka Olimpiada Energetyczna


Organizator: Instytut Politechniczny PWSZ w Krośnie
Zgłoszenia do: 2017-03-13
Termin imprezy: 2017-03-13

strona WWW imprezy


: Konkurs Energia Młodych - Jaka będzie przyszłość elektrycznych pojazdów


Organizator: Firma Energa SA
Zgłoszenia do: 2017-03-15
Mail: energiamlodych@energa.pl

strona WWW imprezy


: SPRAWNY W ZAWODZIE - Ogólnopolski konkurs dla stolarzy i techników technologii drewna


Organizator: Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu
Zgłoszenia do: 2017-03-17
Telefon: 844 34 64 w.264
Mail: ewe.matyjasik@gmail.com

strona WWW imprezy


: XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie”.


Organizator: ZESPÓ? SZKÓ? ZAWODOWYCH IM. KARDYNA?A STEFANA WYSZY?SKIEGO W DYNOWIE
Zgłoszenia do: 2017-03-17
Termin imprezy: 2017-04-06
Telefon: 16 652 10 45
Mail: dynowzsz@poczta.onet.pl

strona WWW imprezy


: XII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej


Organizator: Centrum Kultury w Lublinie
Zgłoszenia do: 2017-03-17
Telefon: 81 466 61 51
Mail: pracowniaslowa@ck.lublin.pl

strona WWW imprezy


: XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu "Moja miejscowoœæ i region s¹ piêkne


Organizator: Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce - Szko³a Podstawowa Nr 2
Zgłoszenia do: 2017-03-17
Telefon: 17 772-53-41
Mail: zs2_nka@wp.pl

strona WWW imprezy


: Internetowy Konkurs Matematyczny MATMIX.pl


Organizator: XL Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
Zgłoszenia do: 2017-03-20
Mail: konkurs@matmix.pl

strona WWW imprezy


: VI Podkarpackie Spotkania Teatralne "Zwierciad³a"


Organizator: Zespó³ Szkó³ Nr 1 im.Ambro¿ego Towarnickiego w Rzeszowie
Zgłoszenia do: 2017-03-20
Termin imprezy: 2017-03-29
Telefon: (0-17) 748 21 5
Mail: sekretariat@zs1.resman.pl

strona WWW imprezy


: Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury


Organizator: Wydział Polonistyki UJ
Zgłoszenia do: 2017-03-21
Telefon: 734-423-858

strona WWW imprezy


: Europejski Konkurs Kosmiczny


Organizator: program Horizon 2020
Zgłoszenia do: 2017-03-30

strona WWW imprezy


: Międzynarodowy Konkurs Literacki: Słowo i tożsamość


Organizator: III LO we Włocławku
Zgłoszenia do: 2017-03-30

strona WWW imprezy


: Skrzydła rozwoju w widłach Wisły i Sanu. 80-lecie projektu COP E. Kwiatkowskiego


Organizator: Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej
Zgłoszenia do: 2017-03-30

strona WWW imprezy


: II Ogólnopolski Festiwal Piosenki z Czarnego Krążka


Organizator: Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach
Zgłoszenia do: 2017-03-30
Mail: czarnaplyta@cal.pionki.pl

strona WWW imprezy


: VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki "Moje spotkania z przyrod¹"


Organizator: Szko³a Podstawowa Nr 2 w Jaœle
Zgłoszenia do: 2017-03-31
Termin imprezy: 2017-05-09
Telefon: (0-13) 446-34-9
Mail: sp2_jaslo@o2.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs plastyczny: Małe dzieła - wielka Sztuka


Organizator: ZSO STO w Kluczborku
Zgłoszenia do: 2017-03-31
Telefon: 22 826 78 64
Mail: biuro@sto.org.pl

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs Eksperyment Łańcuchowy


Organizator: UJ w Krakowie
Zgłoszenia do: 2017-03-31
Mail: karolina.a.mazur@uj.edu.pl

strona WWW imprezy


: Międzynarodowy Konkus Graficzny - Recykling ratunek dla świata


Organizator: Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie
Zgłoszenia do: 2017-03-31
Mail: konkurszspk@gmail.com

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkół Średnich Kalisz 2017


Organizator: Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
Zgłoszenia do: 2017-04-01
Telefon: 604 525 554
Mail: jps@amu.edu.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs na opowiadanie olimpijskie im. Jana Parandowskiego


Organizator: Polski Komitet Olimpijski
Zgłoszenia do: 2017-04-01
Telefon: 22 560 37 00
Mail: pkol@pkol.pl

strona WWW imprezy


: XIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Moje spotkania z przyrod¹"


Organizator: Szko³a Podstawowa Nr 2 w Jaœle
Zgłoszenia do: 2017-04-04
Termin imprezy: 2017-05-09
Telefon: 13 446-34-94
Mail: sp2_jaslo@o2.pl

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs Norwidowski XII Edycja


Organizator: II Liceum Ogólnokszta?c?ce im. C.K. Norwida w Krasnymstawie
Zgłoszenia do: 2017-04-07
Termin imprezy: 2017-06-09
Telefon: 825762528
Mail: lo_norwid@poczta.onet.pl

strona WWW imprezy


: V Miêdzynarodowy Konkurs Plastyczny " Weso³ego Alleluja"


Organizator: Szko³a Podstawowa w Woli Zg³obieñskiej
Zgłoszenia do: 2017-04-07
Termin imprezy: 2017-04-28
Telefon: (0-17) 871-60-2
Mail: sp.wzglob@boguchwala.pl

strona WWW imprezy


: IX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej


Organizator: Wydawnictwo Charaktery
Zgłoszenia do: 2017-04-08
Telefon: 41 343 28 40

strona WWW imprezy


: XXIII Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczny pt.: Olimpijski spokój


Organizator: Klub 2012 w Wyszkowie
Zgłoszenia do: 2017-04-08
Mail: info@klub2012.com.pl

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs Norwidowski - XII edycja


Organizator: II LO w Krasnymstawie
Zgłoszenia do: 2017-04-12
Telefon: 82 576 25 28
Mail: lo_norwid@poczta.onet.pl

strona WWW imprezy


: Powiatowy Konkurs Matematyczny Ma³y Pitagoras


Organizator: Zespó³ Szkó³ nr 1 w Nienadówce - Szko³a Podstawowa Nr 1
Zgłoszenia do: 2017-04-14
Termin imprezy: 2017-04-28
Telefon: (0-17) 7712-319
Mail: zs1_nka@wp.pl

strona WWW imprezy


: XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem


Organizator: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem
Zgłoszenia do: 2017-04-14
Mail: biblioteka@skepe.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs: Kultura wsi. Moja kultura


Organizator: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
Zgłoszenia do: 2017-04-15
Telefon: 17 22-71-296
Mail: mkl@pro.onet.pl

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs Fizyczny Poszukiwanie Talentów


Organizator: Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zgłoszenia do: 2017-04-15
Telefon: 22 55 32 633

strona WWW imprezy


: 44. Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2017


Organizator: ZHP Chorągiew Kielecka
Zgłoszenia do: 2017-04-20
Mail: biuro@wiatraczek.pl

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza - I Ty możesz zostać poetą


Organizator: MDK Koszutka
Zgłoszenia do: 2017-04-25
Telefon: 32 258 92 00
Mail: domkultury@mdkkoszutka.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs/program: Żyj smacznie i zdrowo


Organizator: Przedsiębiorstwo Winiary
Zgłoszenia do: 2017-04-30
Telefon: (22) 544 05 16

strona WWW imprezy


: XIX Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży


Organizator: Galeria i O?rodek Plastycznej Twórczo?ci Dziecka w Toruniu
Zgłoszenia do: 2017-04-30
Termin imprezy: 2017-10-19
Telefon: 566227534
Mail: kontakt@galeriadziecka.com

strona WWW imprezy


: II edycja Ogólnopolskiej Akademii - Konkurs Wiedzy o Prawie


Organizator: Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych
Zgłoszenia do: 2017-05-01
Termin imprezy: 2017-05-15
Telefon: 783778702
Mail: biuro@centrumedukacjiprawnej.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs literacki - Kresowe Portrety


Organizator: Muzeum Niepodległości
Zgłoszenia do: 2017-05-08
Telefon: (22) 826-90-91
Mail: k.bakala@muzeumniepodleglosci.art.pl

strona WWW imprezy


: XXII Wojewódzki Przegl¹d Ma³ych Form Teatralnych "Bajkowisko"


Organizator: Szko³a Podstawowa nr 16 Rzeszów
Zgłoszenia do: 2017-05-08
Termin imprezy: 2017-05-19
Telefon: (0-17) 748-24-6
Mail: sekretariat@sp16.resman.pl

strona WWW imprezy


: "Mathematical Marathon" -Wojewódzki Konkurs Matematyczny po angielsku dla gimnazjalistów


Organizator: Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II w Soko³owie Ma³opolskim - Gimnazjum
Zgłoszenia do: 2017-05-10
Termin imprezy: 2017-05-17
Telefon: (0-17) 772-90-3
Mail: zsjp2sokolowmlp@wp.pl

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs Artystyczny - KLASA ZE SNÓW


Organizator: Firma prywatna
Zgłoszenia do: 2017-06-15
Mail: azmultimedia@azmultimedia.pl

strona WWW imprezy


: 21. Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej - LIPA 2017


Organizator: SM Złote Łany
Zgłoszenia do: 2017-06-20
Telefon: 33 499-08-33
Mail: lipa@sm-zlotelany.pl

strona WWW imprezy


: Międzynarodowy Konkurs “Kosciuszko Bicentenary” - literacki, muzyczny, plastyczny


Organizator: Fundacja Kościuszki, ...
Zgłoszenia do: 2017-07-01
Mail: office@kosciuszkoheritage.com

strona WWW imprezy