Kalendarz imprez

Kalendarz imprez zawiera informacje o imprezach (konkursach, zawodach, przeglą, turniejach ...), o których informacje wpisały podkarpackie szkoły i placówki i pracownicy KO.

Zasady powstawania "Kalendarza imprez"»


: Europejski Konkurs Kosmiczny


Organizator: program Horizon 2020
Zgłoszenia do: 2017-03-30

strona WWW imprezy


: Międzynarodowy Konkurs Literacki: Słowo i tożsamość


Organizator: III LO we Włocławku
Zgłoszenia do: 2017-03-30

strona WWW imprezy


: Skrzydła rozwoju w widłach Wisły i Sanu. 80-lecie projektu COP E. Kwiatkowskiego


Organizator: Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej
Zgłoszenia do: 2017-03-30

strona WWW imprezy


: II Ogólnopolski Festiwal Piosenki z Czarnego Krążka


Organizator: Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach
Zgłoszenia do: 2017-03-30
Mail: czarnaplyta@cal.pionki.pl

strona WWW imprezy


: Powiatowy Konkurs Polonistyczny "Dajmy siê ponieœæ fantazji"


Organizator: Zespó³ Szkó³ w G³ogowie Ma³opolskim - Szko³a Podstawowa
Zgłoszenia do: 2017-03-30
Termin imprezy: 2017-03-30
Telefon: (0-17) 851-72-2
Mail: zs_glogow@glogow-mlp.pl

strona WWW imprezy


: Powiatowy Konkurs Polonistyczny "Dajmy siê ponieœæ fantazji"


Organizator: Zespó³ Szkó³ w G³ogowie Ma³opolskim - Gimnazjum
Zgłoszenia do: 2017-03-30
Termin imprezy: 2017-03-30
Telefon: (0-17) 851-72-2
Mail: zs_glogow@glogow-mlp.pl

strona WWW imprezy


: Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Kolorowe melodie" XII edycja


Organizator: Ogólnokszta³c¹ca Szko³a Muzyczna I st w Zespole Szkó³ Muzycznych nr 2
Zgłoszenia do: 2017-03-31
Telefon: 17-74-829-90
Mail: sekretariat@zsm2.resman.pl

strona WWW imprezy


: VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki "Moje spotkania z przyrod¹"


Organizator: Szko³a Podstawowa Nr 2 w Jaœle
Zgłoszenia do: 2017-03-31
Termin imprezy: 2017-05-09
Telefon: (0-13) 446-34-9
Mail: sp2_jaslo@o2.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs plastyczny: Małe dzieła - wielka Sztuka


Organizator: ZSO STO w Kluczborku
Zgłoszenia do: 2017-03-31
Telefon: 22 826 78 64
Mail: biuro@sto.org.pl

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs Eksperyment Łańcuchowy


Organizator: UJ w Krakowie
Zgłoszenia do: 2017-03-31
Mail: karolina.a.mazur@uj.edu.pl

strona WWW imprezy


: Międzynarodowy Konkus Graficzny - Recykling ratunek dla świata


Organizator: Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie
Zgłoszenia do: 2017-03-31
Mail: konkurszspk@gmail.com

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkół Średnich Kalisz 2017


Organizator: Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
Zgłoszenia do: 2017-04-01
Telefon: 604 525 554
Mail: jps@amu.edu.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs na opowiadanie olimpijskie im. Jana Parandowskiego


Organizator: Polski Komitet Olimpijski
Zgłoszenia do: 2017-04-01
Telefon: 22 560 37 00
Mail: pkol@pkol.pl

strona WWW imprezy


: Polska - Szwecja między rywalizacją a współpracą


Organizator: Oddział PTTK Golub Dobrzyń
Zgłoszenia do: 2017-04-03
Mail: zamek@zamekgolub.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs plastyczny: Wybieram wodę!


Organizator: Polskie Towarzystwo Dietetyki
Zgłoszenia do: 2017-04-03
Mail: szkola@ptd.org.pl

strona WWW imprezy


: XIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Moje spotkania z przyrod¹"


Organizator: Szko³a Podstawowa Nr 2 w Jaœle
Zgłoszenia do: 2017-04-04
Termin imprezy: 2017-05-09
Telefon: 13 446-34-94
Mail: sp2_jaslo@o2.pl

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs Norwidowski XII Edycja


Organizator: II Liceum Ogólnokszta?c?ce im. C.K. Norwida w Krasnymstawie
Zgłoszenia do: 2017-04-07
Termin imprezy: 2017-06-09
Telefon: 825762528
Mail: lo_norwid@poczta.onet.pl

strona WWW imprezy


: V Miêdzynarodowy Konkurs Plastyczny " Weso³ego Alleluja"


Organizator: Szko³a Podstawowa w Woli Zg³obieñskiej
Zgłoszenia do: 2017-04-07
Termin imprezy: 2017-04-28
Telefon: (0-17) 871-60-2
Mail: sp.wzglob@boguchwala.pl

strona WWW imprezy


: IX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej


Organizator: Wydawnictwo Charaktery
Zgłoszenia do: 2017-04-08
Telefon: 41 343 28 40

strona WWW imprezy


: XXIII Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczny pt.: Olimpijski spokój


Organizator: Klub 2012 w Wyszkowie
Zgłoszenia do: 2017-04-08
Mail: info@klub2012.com.pl

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs Norwidowski - XII edycja


Organizator: II LO w Krasnymstawie
Zgłoszenia do: 2017-04-12
Telefon: 82 576 25 28
Mail: lo_norwid@poczta.onet.pl

strona WWW imprezy


: XVIII edycji Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2017


Organizator: MDK Białystok
Zgłoszenia do: 2017-04-12
Telefon: 85 732-90-49
Mail: j.forfa@mdk.bialystok.pl

strona WWW imprezy


: Powiatowy Konkurs Matematyczny Ma³y Pitagoras


Organizator: Zespó³ Szkó³ nr 1 w Nienadówce - Szko³a Podstawowa Nr 1
Zgłoszenia do: 2017-04-14
Termin imprezy: 2017-04-28
Telefon: (0-17) 7712-319
Mail: zs1_nka@wp.pl

strona WWW imprezy


: XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem


Organizator: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem
Zgłoszenia do: 2017-04-14
Mail: biblioteka@skepe.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs: Kultura wsi. Moja kultura


Organizator: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
Zgłoszenia do: 2017-04-15
Telefon: 17 22-71-296
Mail: mkl@pro.onet.pl

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs Fizyczny Poszukiwanie Talentów


Organizator: Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zgłoszenia do: 2017-04-15
Telefon: 22 55 32 633

strona WWW imprezy


: Konkurs plastyczno – graficzny na oficjalny Znak (Orzełek) ORLĄT Związku Strzeleckiego ...


Organizator: Związek Strzelecki
Zgłoszenia do: 2017-04-15

strona WWW imprezy


: 44. Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2017


Organizator: ZHP Chorągiew Kielecka
Zgłoszenia do: 2017-04-20
Mail: biuro@wiatraczek.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs plastyczny: Natura bezcennym darem


Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny
Zgłoszenia do: 2017-04-21
Telefon: 12 662 63 72
Mail: agnieszka.folga@libpost.up.krakow.pl

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza - I Ty możesz zostać poetą


Organizator: MDK Koszutka
Zgłoszenia do: 2017-04-25
Telefon: 32 258 92 00
Mail: domkultury@mdkkoszutka.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs teatralny - Tu powstała Polska - 6 wieków Prymasa. Gniezno 1417-2017


Organizator: Powiat Gniezno
Zgłoszenia do: 2017-04-28

strona WWW imprezy


: Konkurs/program: Żyj smacznie i zdrowo


Organizator: Przedsiębiorstwo Winiary
Zgłoszenia do: 2017-04-30
Telefon: (22) 544 05 16

strona WWW imprezy


: XIX Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży


Organizator: Galeria i O?rodek Plastycznej Twórczo?ci Dziecka w Toruniu
Zgłoszenia do: 2017-04-30
Termin imprezy: 2017-10-19
Telefon: 566227534
Mail: kontakt@galeriadziecka.com

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs na biografie uczniów - wzorów godnych naśladowania


Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Zgłoszenia do: 2017-04-30
Mail: kryschal@kul.lublin.pl

strona WWW imprezy


: II edycja Ogólnopolskiej Akademii - Konkurs Wiedzy o Prawie


Organizator: Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych
Zgłoszenia do: 2017-05-01
Termin imprezy: 2017-05-15
Telefon: 783778702
Mail: biuro@centrumedukacjiprawnej.pl

strona WWW imprezy


: XVII Ogólnopolski Konkurs "Z Prymasem Tysi¹clecia w trzecie tysi¹clecie"


Organizator: Zespó³ Szkó³ w G³ogowie Ma³opolskim - Szko³a Podstawowa
Zgłoszenia do: 2017-05-05
Termin imprezy: 2017-05-29
Telefon: (0-17) 851-72-2
Mail: zs_glogow@glogow-mlp.pl

strona WWW imprezy


: XVII Ogólnopolski Konkurs "Z Prymasem Tysi¹clecia w trzecie tysi¹clecie"


Organizator: Zespó³ Szkó³ w G³ogowie Ma³opolskim - Gimnazjum
Zgłoszenia do: 2017-05-05
Termin imprezy: 2017-05-29
Telefon: (0-17) 851-72-2
Mail: zs_glogow@glogow-mlp.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs literacki - Kresowe Portrety


Organizator: Muzeum Niepodległości
Zgłoszenia do: 2017-05-08
Telefon: (22) 826-90-91
Mail: k.bakala@muzeumniepodleglosci.art.pl

strona WWW imprezy


: XXII Wojewódzki Przegl¹d Ma³ych Form Teatralnych "Bajkowisko"


Organizator: Szko³a Podstawowa nr 16 Rzeszów
Zgłoszenia do: 2017-05-08
Termin imprezy: 2017-05-19
Telefon: (0-17) 748-24-6
Mail: sekretariat@sp16.resman.pl

strona WWW imprezy


: Konkursu na dzieło artystyczne: Ziarnista struktura materii – od Demokryta do Smoluchowskiego


Organizator: UJ w Krakowie
Zgłoszenia do: 2017-05-08

strona WWW imprezy


: "Mathematical Marathon" -Wojewódzki Konkurs Matematyczny po angielsku dla gimnazjalistów


Organizator: Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II w Soko³owie Ma³opolskim - Gimnazjum
Zgłoszenia do: 2017-05-10
Termin imprezy: 2017-05-17
Telefon: (0-17) 772-90-3
Mail: zsjp2sokolowmlp@wp.pl

strona WWW imprezy


: Biathlon dla ka¿dego


Organizator: Zespó³ Szkó³ Publicznych w Króliku Polskim - Gimnazjum
Zgłoszenia do: 2017-05-12
Termin imprezy: 2017-05-18
Telefon: 13 435-74-08
Mail: zspkrolikpolski@rymanow.pl

strona WWW imprezy


: Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Oddziałów i Klas Integracyjnych: Razem


Organizator: Kuratorium
Zgłoszenia do: 2017-05-19
Mail: szkola25@elblag.com.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs: Lokalna aktywność / Aktywna lokalność


Zgłoszenia do: 2017-06-01
Mail: socjoszkola@is.uw.edu.pl

strona WWW imprezy


: Muzealne Spotkania z Fotografią – Międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży


Organizator: Muzeum w Koszalinie
Zgłoszenia do: 2017-06-14
Mail: mwk@px.pl

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs Artystyczny - KLASA ZE SNÓW


Organizator: Firma prywatna
Zgłoszenia do: 2017-06-15
Mail: azmultimedia@azmultimedia.pl

strona WWW imprezy


: 21. Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej - LIPA 2017


Organizator: SM Złote Łany
Zgłoszenia do: 2017-06-20
Telefon: 33 499-08-33
Mail: lipa@sm-zlotelany.pl

strona WWW imprezy


: Międzynarodowy Konkurs “Kosciuszko Bicentenary” - literacki, muzyczny, plastyczny


Organizator: Fundacja Kościuszki, ...
Zgłoszenia do: 2017-07-01
Mail: office@kosciuszkoheritage.com

strona WWW imprezy


: V Ogólnopolski Maraton Matematyczny: Banachiada


Organizator: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Zgłoszenia do: 2017-10-03
Telefon: 16 621 65 24
Mail: szkola@zstiojar.edu.pl

strona WWW imprezy