Kalendarz imprez

Kalendarz imprez zawiera informacje o imprezach (konkursach, zawodach, przeglą, turniejach ...), o których informacje wpisały podkarpackie szkoły i placówki i pracownicy KO.

Zasady powstawania "Kalendarza imprez"»


: Konkurs Naukowy E(x)plory dla młodych naukowców


Organizator: Fundacja Zaawansowanych Technologii
Zgłoszenia do: 2017-01-29
Telefon: +48 728 804 557
Mail: d.braziewicz@fzt.org.pl

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów gimnazjów - Świat wokół mnie


Organizator: Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu
Zgłoszenia do: 2017-01-31
Mail: sekretariat@wisnickiplastyk.pl

strona WWW imprezy


: XVI Wojewódzki Przegl¹d Teatrzyków Obcojêzycznych


Organizator: Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie
Zgłoszenia do: 2017-02-02
Termin imprezy: 2017-02-18
Telefon: (17) 7482730
Mail: teatrzykiobc@wp.pl

strona WWW imprezy


: XXV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Obcojęzycznej 2017


Organizator: Gimnazjum nr 34 Wrocław
Zgłoszenia do: 2017-02-03
Telefon: (71) 788 44 33
Mail: fpo.wroclaw@gmail.com

strona WWW imprezy


: Konkurs twórczości literackiej "Gdy słowa dojrzewają"


Organizator: Zespół Szkół w Jeżowem
Zgłoszenia do: 2017-02-13
Termin imprezy: 2017-05-26

strona WWW imprezy


: XIII edycja konkursu: Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego


Organizator: Muzeum Górnośląskie
Zgłoszenia do: 2017-02-15
Mail: edukacja@muzeum.bytom.pl

strona WWW imprezy


: XXIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 pt. Powróćmy do piękna w słowie i muzyce


Organizator: Klub 2012 w Wyszkowie
Zgłoszenia do: 2017-02-25
Mail: info@klub2012.com.pl

strona WWW imprezy


: Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt."Wiosna widziana Twoimi oczami".


Organizator: Zespó³ Szkó³ w ¯yrakowie - Publiczna Szko³a Podstawowa
Zgłoszenia do: 2017-02-28
Termin imprezy: 2017-03-21
Telefon: (14) 6822877
Mail: zszpwz@op.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs: Młody Inowator


Organizator: Naczelna Organizacja Techniczna
Zgłoszenia do: 2017-03-01
Telefon: sekretariatSG@n
Mail: 22 336 12 60

strona WWW imprezy


: Konkurs plastyczno - literacki: Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament


Organizator: Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy
Zgłoszenia do: 2017-03-01
Mail: sgsamuela@wp.pl

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs Twórczości Artystycznej OKTA


Organizator: Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu
Zgłoszenia do: 2017-03-06
Mail: twojewnuki@amu.edu.pl

strona WWW imprezy


: Powiatowy Konkurs Recytatorski ,,Poetyckie oblicza Ojczyzny – od renesansu do wspó³czesnoœci”


Organizator: Gimnazjum Miejskie w Le¿ajsku
Zgłoszenia do: 2017-03-08
Termin imprezy: 2017-03-15
Telefon: (0-17) 242-78-5
Mail: m.polanski@jagiello.edu.pl

strona WWW imprezy


: III Powiatowy Konkurs Jêzyka Angielskiego i Niemieckiego "Poliglota"


Organizator: Gimnazjum nr 2 im. Jana Paw³a II w Stalowej Woli
Zgłoszenia do: 2017-03-10
Termin imprezy: 2017-03-30
Telefon: (015) 842-63-83
Mail: gim2stalowa@poczta.onet.pl

strona WWW imprezy


: Internetowy Konkurs Matematyczny MATMIX.pl


Organizator: XL Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
Zgłoszenia do: 2017-03-20
Mail: konkurs@matmix.pl

strona WWW imprezy


: Europejski Konkurs Kosmiczny


Organizator: program Horizon 2020
Zgłoszenia do: 2017-03-30

strona WWW imprezy


: Konkurs plastyczny: Małe dzieła - wielka Sztuka


Organizator: ZSO STO w Kluczborku
Zgłoszenia do: 2017-03-31
Telefon: 22 826 78 64
Mail: biuro@sto.org.pl

strona WWW imprezy


: XXIII Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczny pt.: Olimpijski spokój


Organizator: Klub 2012 w Wyszkowie
Zgłoszenia do: 2017-04-08
Mail: info@klub2012.com.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs: Kultura wsi. Moja kultura


Organizator: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
Zgłoszenia do: 2017-04-15
Telefon: 17 22-71-296
Mail: mkl@pro.onet.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs/program: Żyj smacznie i zdrowo


Organizator: Przedsiębiorstwo Winiary
Zgłoszenia do: 2017-04-30
Telefon: (22) 544 05 16

strona WWW imprezy


: Konkurs literacki - Kresowe Portrety


Organizator: Muzeum Niepodległości
Zgłoszenia do: 2017-05-08
Telefon: (22) 826-90-91
Mail: k.bakala@muzeumniepodleglosci.art.pl

strona WWW imprezy


: "Mathematical Marathon" -Wojewódzki Konkurs Matematyczny po angielsku dla gimnazjalistów


Organizator: Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II w Soko³owie Ma³opolskim - Gimnazjum
Zgłoszenia do: 2017-05-10
Termin imprezy: 2017-05-17
Telefon: (0-17) 772-90-3
Mail: zsjp2sokolowmlp@wp.pl

strona WWW imprezy