Kalendarz imprez

Kalendarz imprez zawiera informacje o imprezach (konkursach, zawodach, przeglą, turniejach ...), o których informacje wpisały podkarpackie szkoły i placówki i pracownicy KO.

Zasady powstawania "Kalendarza imprez"»


: XXIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 pt. Powróćmy do piękna w słowie i muzyce


Organizator: Klub 2012 w Wyszkowie
Zgłoszenia do: 2017-02-25
Mail: info@klub2012.com.pl

strona WWW imprezy


: Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt."Wiosna widziana Twoimi oczami".


Organizator: Zespó³ Szkó³ w ¯yrakowie - Publiczna Szko³a Podstawowa
Zgłoszenia do: 2017-02-28
Termin imprezy: 2017-03-21
Telefon: (14) 6822877
Mail: zszpwz@op.pl

strona WWW imprezy


: IV Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim


Organizator: Gim nr 1 Lublin
Zgłoszenia do: 2017-02-28
Telefon: 081 744-06-07
Mail: poczta@g1.lublin.eu

strona WWW imprezy


: Konkurs: Młody Inowator


Organizator: Naczelna Organizacja Techniczna
Zgłoszenia do: 2017-03-01
Telefon: sekretariatSG@n
Mail: 22 336 12 60

strona WWW imprezy


: Konkurs plastyczno - literacki: Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament


Organizator: Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy
Zgłoszenia do: 2017-03-01
Mail: sgsamuela@wp.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs Ekologiczny "NA RATUNEK ZIEMI"


Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa w Trąbkach, Gimnazjum w Niegowici
Zgłoszenia do: 2017-03-03
Termin imprezy: 2017-03-30
Telefon: 122505055
Mail: psptrabki@wp.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs: III Ogólnopolski Festiwal Piosenki J. Kaczmarskiego


Organizator: I LO w Olsztynku
Zgłoszenia do: 2017-03-03
Telefon: 510-062-012
Mail: festiwalkaczmarskiego@gmail.com

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs Twórczości Artystycznej OKTA


Organizator: Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu
Zgłoszenia do: 2017-03-06
Mail: twojewnuki@amu.edu.pl

strona WWW imprezy


: IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryszta³ów dla M³odzie¿y Szkolnej


Organizator: Pracownia Dydaktyki Fizyki, Instytut Fizyki, Uniwersytet ?l?ski
Zgłoszenia do: 2017-03-06
Termin imprezy: 2017-06-14
Telefon: 32 2588431
Mail: fizyka@us.edu.pl

strona WWW imprezy


: Powiatowy Konkurs Recytatorski ,,Poetyckie oblicza Ojczyzny – od renesansu do wspó³czesnoœci”


Organizator: Gimnazjum Miejskie w Le¿ajsku
Zgłoszenia do: 2017-03-08
Termin imprezy: 2017-03-15
Telefon: (0-17) 242-78-5
Mail: m.polanski@jagiello.edu.pl

strona WWW imprezy


: III Powiatowy Konkurs Jêzyka Angielskiego i Niemieckiego "Poliglota"


Organizator: Gimnazjum nr 2 im. Jana Paw³a II w Stalowej Woli
Zgłoszenia do: 2017-03-10
Termin imprezy: 2017-03-30
Telefon: (015) 842-63-83
Mail: gim2stalowa@poczta.onet.pl

strona WWW imprezy


: Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne 2017


Organizator: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu
Zgłoszenia do: 2017-03-10
Mail: planetarium.grudziadz@gmail.com

strona WWW imprezy


: Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie


Organizator: Centrum Edukacji Prawnej
Zgłoszenia do: 2017-03-11
Telefon: 783-708-707
Mail: koordynator@centrumedukacjiprawnej.pl

strona WWW imprezy


: XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie”.


Organizator: ZESPÓ? SZKÓ? ZAWODOWYCH IM. KARDYNA?A STEFANA WYSZY?SKIEGO W DYNOWIE
Zgłoszenia do: 2017-03-17
Termin imprezy: 2017-04-06
Telefon: 16 652 10 45
Mail: dynowzsz@poczta.onet.pl

strona WWW imprezy


: XII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej


Organizator: Centrum Kultury w Lublinie
Zgłoszenia do: 2017-03-17
Telefon: 81 466 61 51
Mail: pracowniaslowa@ck.lublin.pl

strona WWW imprezy


: XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu "Moja miejscowoœæ i region s¹ piêkne


Organizator: Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce - Szko³a Podstawowa Nr 2
Zgłoszenia do: 2017-03-17
Telefon: 17 772-53-41
Mail: zs2_nka@wp.pl

strona WWW imprezy


: Internetowy Konkurs Matematyczny MATMIX.pl


Organizator: XL Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
Zgłoszenia do: 2017-03-20
Mail: konkurs@matmix.pl

strona WWW imprezy


: Europejski Konkurs Kosmiczny


Organizator: program Horizon 2020
Zgłoszenia do: 2017-03-30

strona WWW imprezy


: Międzynarodowy Konkurs Literacki: Słowo i tożsamość


Organizator: III LO we Włocławku
Zgłoszenia do: 2017-03-30

strona WWW imprezy


: Skrzydła rozwoju w widłach Wisły i Sanu. 80-lecie projektu COP E. Kwiatkowskiego


Organizator: Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej
Zgłoszenia do: 2017-03-30

strona WWW imprezy


: II Ogólnopolski Festiwal Piosenki z Czarnego Krążka


Organizator: Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach
Zgłoszenia do: 2017-03-30
Mail: czarnaplyta@cal.pionki.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs plastyczny: Małe dzieła - wielka Sztuka


Organizator: ZSO STO w Kluczborku
Zgłoszenia do: 2017-03-31
Telefon: 22 826 78 64
Mail: biuro@sto.org.pl

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs Eksperyment Łańcuchowy


Organizator: UJ w Krakowie
Zgłoszenia do: 2017-03-31
Mail: karolina.a.mazur@uj.edu.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs na opowiadanie olimpijskie im. Jana Parandowskiego


Organizator: Polski Komitet Olimpijski
Zgłoszenia do: 2017-04-01
Telefon: 22 560 37 00
Mail: pkol@pkol.pl

strona WWW imprezy


: XXIII Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczny pt.: Olimpijski spokój


Organizator: Klub 2012 w Wyszkowie
Zgłoszenia do: 2017-04-08
Mail: info@klub2012.com.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs: Kultura wsi. Moja kultura


Organizator: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
Zgłoszenia do: 2017-04-15
Telefon: 17 22-71-296
Mail: mkl@pro.onet.pl

strona WWW imprezy


: 44. Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2017


Organizator: ZHP Chorągiew Kielecka
Zgłoszenia do: 2017-04-20
Mail: biuro@wiatraczek.pl

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza - I Ty możesz zostać poetą


Organizator: MDK Koszutka
Zgłoszenia do: 2017-04-25
Telefon: 32 258 92 00
Mail: domkultury@mdkkoszutka.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs/program: Żyj smacznie i zdrowo


Organizator: Przedsiębiorstwo Winiary
Zgłoszenia do: 2017-04-30
Telefon: (22) 544 05 16

strona WWW imprezy


: II edycja Ogólnopolskiej Akademii - Konkurs Wiedzy o Prawie


Organizator: Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych
Zgłoszenia do: 2017-05-01
Termin imprezy: 2017-05-15
Telefon: 783778702
Mail: biuro@centrumedukacjiprawnej.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs literacki - Kresowe Portrety


Organizator: Muzeum Niepodległości
Zgłoszenia do: 2017-05-08
Telefon: (22) 826-90-91
Mail: k.bakala@muzeumniepodleglosci.art.pl

strona WWW imprezy


: "Mathematical Marathon" -Wojewódzki Konkurs Matematyczny po angielsku dla gimnazjalistów


Organizator: Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II w Soko³owie Ma³opolskim - Gimnazjum
Zgłoszenia do: 2017-05-10
Termin imprezy: 2017-05-17
Telefon: (0-17) 772-90-3
Mail: zsjp2sokolowmlp@wp.pl

strona WWW imprezy


: 21. Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej - LIPA 2017


Organizator: SM Złote Łany
Zgłoszenia do: 2017-06-20
Telefon: 33 499-08-33
Mail: lipa@sm-zlotelany.pl

strona WWW imprezy