Kalendarz imprez

Kalendarz imprez zawiera informacje o imprezach (konkursach, zawodach, przeglą, turniejach ...), o których informacje wpisały podkarpackie szkoły i placówki i pracownicy KO.

Zasady powstawania "Kalendarza imprez"»


: Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Kolorowe melodie" XII edycja


Organizator: Ogólnokszta³c¹ca Szko³a Muzyczna I st w Zespole Szkó³ Muzycznych nr 2
Zgłoszenia do: 2017-03-31
Telefon: 17-74-829-90
Mail: sekretariat@zsm2.resman.pl

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs Eksperyment Łańcuchowy


Organizator: UJ w Krakowie
Zgłoszenia do: 2017-03-31
Mail: karolina.a.mazur@uj.edu.pl

strona WWW imprezy


: V Miêdzynarodowy Konkurs Plastyczny " Weso³ego Alleluja"


Organizator: Szko³a Podstawowa w Woli Zg³obieñskiej
Zgłoszenia do: 2017-04-07
Termin imprezy: 2017-04-28
Telefon: (0-17) 871-60-2
Mail: sp.wzglob@boguchwala.pl

strona WWW imprezy