Kalendarz imprez

Kalendarz imprez zawiera informacje o imprezach (konkursach, zawodach, przeglą, turniejach ...), o których informacje wpisały podkarpackie szkoły i placówki i pracownicy KO.

Zasady powstawania "Kalendarza imprez"»


: Konkurs teatralny - Tu powstała Polska - 6 wieków Prymasa. Gniezno 1417-2017


Organizator: Powiat Gniezno
Zgłoszenia do: 2017-04-28

strona WWW imprezy


: Konkurs/program: Żyj smacznie i zdrowo


Organizator: Przedsiębiorstwo Winiary
Zgłoszenia do: 2017-04-30
Telefon: (22) 544 05 16

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs na biografie uczniów - wzorów godnych naśladowania


Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Zgłoszenia do: 2017-04-30
Mail: kryschal@kul.lublin.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs: Bądź kumplem nie dokuczaj


Organizator: Firma: Cartoon Network
Zgłoszenia do: 2017-04-30
Mail: PR.Turner.Polska@turner.com

strona WWW imprezy


: II edycja Ogólnopolskiej Akademii - Konkurs Wiedzy o Prawie


Organizator: Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych
Zgłoszenia do: 2017-05-01
Termin imprezy: 2017-05-15
Telefon: 783778702
Mail: biuro@centrumedukacjiprawnej.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs / projekt: Piękna Polska, odkryj ją na nowo


Organizator: Fundacja Rozwój
Zgłoszenia do: 2017-05-01
Mail: j.czajkowska@fundacjarozwoj.org

strona WWW imprezy


: 5 Festiwal Teatrów Szkolnych im. Felicjana Dulskiego


Organizator: Dom Kultury PODGÓRZE, CSW SOLVAY
Zgłoszenia do: 2017-05-05
Telefon: 691-373-288
Mail: festiwalfelicjan@gmail.com

strona WWW imprezy


: XVII Ogólnopolski Konkurs "Z Prymasem Tysi¹clecia w trzecie tysi¹clecie"


Organizator: Zespó³ Szkó³ w G³ogowie Ma³opolskim - Szko³a Podstawowa
Zgłoszenia do: 2017-05-05
Termin imprezy: 2017-05-29
Telefon: (0-17) 851-72-2
Mail: zs_glogow@glogow-mlp.pl

strona WWW imprezy


: XVII Ogólnopolski Konkurs "Z Prymasem Tysi¹clecia w trzecie tysi¹clecie"


Organizator: Zespó³ Szkó³ w G³ogowie Ma³opolskim - Gimnazjum
Zgłoszenia do: 2017-05-05
Termin imprezy: 2017-05-29
Telefon: (0-17) 851-72-2
Mail: zs_glogow@glogow-mlp.pl

strona WWW imprezy


: XXII Wojewódzki Przegl¹d Ma³ych Form Teatralnych "Bajkowisko"


Organizator: Szko³a Podstawowa nr 16 Rzeszów
Zgłoszenia do: 2017-05-08
Termin imprezy: 2017-05-19
Telefon: (0-17) 748-24-6
Mail: sekretariat@sp16.resman.pl

strona WWW imprezy


: Ogólnopolska olimpiada języka angielskiego: Big Ben


Organizator: Wiedza i Edukacja
Zgłoszenia do: 2017-05-11
Mail: info@wie.edu.pl

strona WWW imprezy


: Biathlon dla ka¿dego


Organizator: Zespó³ Szkó³ Publicznych w Króliku Polskim - Gimnazjum
Zgłoszenia do: 2017-05-12
Termin imprezy: 2017-05-18
Telefon: 13 435-74-08
Mail: zspkrolikpolski@rymanow.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs - Wybieram wodę - mój ogródek PET


Organizator: Biuro Polskie Towarzystwo Dietetyki
Zgłoszenia do: 2017-05-15

strona WWW imprezy


: Konkurs plastyczny: Piastowskie pary


Organizator: Muzeum Historii Polski w Warszawie
Zgłoszenia do: 2017-05-17
Mail: beata.wolszczak@muzhp.pl

strona WWW imprezy


: Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Oddziałów i Klas Integracyjnych: Razem


Organizator: Kuratorium
Zgłoszenia do: 2017-05-19
Mail: szkola25@elblag.com.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs plastyczny: Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka


Organizator: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Zgłoszenia do: 2017-05-30
Mail: sekretariat@lpr.com.pl

strona WWW imprezy


: Muzealne Spotkania z Fotografią – Międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży


Organizator: Muzeum w Koszalinie
Zgłoszenia do: 2017-06-14
Mail: mwk@px.pl

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs Artystyczny - KLASA ZE SNÓW


Organizator: Firma prywatna
Zgłoszenia do: 2017-06-15
Mail: azmultimedia@azmultimedia.pl

strona WWW imprezy


: 21. Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej - LIPA 2017


Organizator: SM Złote Łany
Zgłoszenia do: 2017-06-20
Telefon: 33 499-08-33
Mail: lipa@sm-zlotelany.pl

strona WWW imprezy


: Międzynarodowy Konkurs “Kosciuszko Bicentenary” - literacki, muzyczny, plastyczny


Organizator: Fundacja Kościuszki, ...
Zgłoszenia do: 2017-07-01
Mail: office@kosciuszkoheritage.com

strona WWW imprezy