19 czerwca 2024

Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym – wyjaśnienia

Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji …

18 czerwca 2024

Forum eksperckie – “Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa”

Wydarzenie odbywać się będzie w formie online 26 czerwca 2024 roku. Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w wydarzeniu.