17 marca 2023

Kursy kwalifikacyjne – informacja o warunkach koniecznych aby kurs odpowiadał pojęciu “kursu kwalifikacyjnego”

Ze względu na pojawiające się na rynku oferty „kursów kwalifikacyjnych” przypominamy o warunkach, jakie musi spełniać jego organizator, aby kurs odpowiadał pojęciu „kursu kwalifikacyjnego” w rozumieniu przepisów oświatowych.

9 marca 2023

Przekazanie informacji o liczbie wolnych miejsc w przedszkolach, szkołach, placówkach i centrach

Zgodnie z § 10 ust. 8 a, b Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów z dnia 18 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022r. poz. 2431)