15 kwietnia 2019

Klasyfikowanie uczniów klas maturalnych – podstawy prawne

w związku ze zbliżającymi się terminami klasyfikacji, promocji i ukończenia szkół przez uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych przypominamy, że szkoła jest szczególną organizacją/zakładem, gdzie realizacja zadań wymaga bezpośredniej relacji nauczycieli z uczniami, a finałem tych oddziaływań jest ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych wszystkim uczniom.