20 września 2021

Komunikat w sprawie obowiązków dyrektora przedszkola/szkoły/placówki publicznej i niepublicznej w zakresie zawiadomienia organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć na czas oznaczony

Obowiązkiem dyrektora szkoły, na podstawie rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1166 ze zm.  poz. 1386), jest powiadomienie organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć, o których mowa w § 18 ust. 2a