20 kwietnia 2021

W związku z powrotem przedszkoli do pracy stacjonarnej prosimy dyrektorów przedszkoli, punktów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego o codzienne przekazywanie informacji do godziny 10:00 za pomocą systemu RSIO na temat ich funkcjonowania

16 kwietnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 701)