2 kwietnia 2020

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego programu “Posiłek w szkole i w domu” w 2020 roku – terminy składania wniosków

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 lutego 2019r. w sprawie realizacji modułu 3 programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania …

30 marca 2020

PILNE!!! Z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej Podkarpacki Kurator Oświaty zobowiązuje dyrektorów szkół specjalnych przysposobiających do pracy oraz szkół podstawowych specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do bezzwłocznego przekazania informacji za pomocą systemu RSIO, dotyczących realizacji kształcenia na odległość w nieprzekraczalnym terminie 31-03-2020 godzina 12-00