5 czerwca 2024

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach w 2024 roku

Podkarpacki Kurator Oświaty informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs …

4 czerwca 2024

Składanie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (sesja letnia 2024 r.)

Informuję, że wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (wraz z dokumentacją) należy składać w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Miedziana 4a (pok. 22), w godzinach od 8.00 do 15.00,  tel. 17 856-52-66.