22 stycznia 2021

Monitorowanie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (bez szkół specjalnych) w zakresie organizacji nauczania zdalnego lub zajęć edukacyjnych na miejscu w szkole. Prosimy nie uwzględniać klas I-III szkół podstawowych.

Prosimy o uzupełnienie monitorowania do 25.01.2021 r.

18 stycznia 2021

PILNE!!! Przesyłanie informacji na temat funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek w województwie podkarpackim w razie zaistnienia zmiany ich funkcjonowania (zawieszenie zajęć na podstawie opinii Sanepidu, czasowe zmodyfikowanie tygodniowego rozkładu zajęć)

Prosimy o codzienne wypełnianie tabel – do odwołania