23 listopada 2020

Badanie w szkołach, które kształcą dzieci cudzoziemskie i uczniów będących obywatelami polskimi, którzy wcześniej pobierali naukę w szkołach za granicą, realizacji dodatkowych zajęć z języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych w związku z przejściem na zdalne nauczanie

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Katarzyny Wilczyńskiej-Trawki - długoletniej pracownicy
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W naszej pamięci pozostanie jako dobry, wrażliwy człowiek i koleżanka ciesząca się powszechnym szacunkiem i uznaniem.

Łącząc się w żałobie i smutku, Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
wyrazy żalu i współczucia 
składają

Podkarpacki Kurator Oświaty wraz z Pracownikami

 

Rzeszów, 25.11.2020 r.