7 grudnia 2021

“Wsparcie placówek publicznych i niepublicznych doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Składanie wniosków do 30 grudnia 2021r.