26 kwietnia 2021

Wyniki z etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego Konkursu Historycznego “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego … “.

W załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego Od Cedyni do Orszy. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514”.

23 kwietnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 752)