23 listopada 2017

Zatwierdzanie programu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zarządzenie Nr 4/2020
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej zatwierdzania programów
kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Działając na  podstawie § 3 ust. 4 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty z dnia 7 listopada 2017 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się procedurę zatwierdzania programów kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 21/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 23 listopada  2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury zatwierdzania programów kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2020 z dnia 14 stycznia 2020r. Podkarpackiego Kuratora Oświaty


Zarządzenie Nr 21/2017
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 23 listopada  2017 r.

w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej zatwierdzania programów
kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Działając na  podstawie § 3 ust. 4 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty z dnia 7 listopada 2017 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się procedurę zatwierdzania programów kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 1/2014 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury zatwierdzania programów kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2017 z dnia 23.11.2017 r. Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter