7 marca 2018

Aktualna publikacja przepisów prawa oświatowego

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198)
 • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
 • Ustawa przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
 • Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.)
 • Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 r. (Dz.U.
  z 2017 r. poz. 2203)
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz.U.
  z 2017 r. poz. 1257)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 r. poz. 393)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575)
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter