27 czerwca 2023

AKTYWNA TABLICA 2022 – SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Szanowni Państwo,

Organy prowadzące
szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. (Dz.U.2020.1883 i Dz.U.2021.1602) w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”
w terminie do 15 września 2023 r. (obowiązuje data wpływu do urzędu)
organy prowadzące szkoły, które zostały objęte wsparciem finansowym w roku 2022, mają obowiązek złożenia do Wojewody Podkarpackiego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu (nie należy przesyłać sprawozdań dyrektorów szkół).

 

Dyrektorzy szkół, które zostały objęte wsparciem finansowym w 2022 r. zobowiązani są
w terminie do 31 sierpnia 2023 r.
złożyć do organu prowadzącego sprawozdanie, o których mowa w § 6 pkt 5 ww. Rozporządzenia.

 

Wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica za 2022 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-za-2022-r

Wypełnione załączniki muszą być zgodne ze sprawozdaniem finansowym z realizacji Programu.

Podpisaną wersję papierową sprawozdania organu prowadzącego wraz z załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

z dopiskiem „Aktywna tablica” 2022

Wersję elektroniczną (edytowalną) sprawozdania organu prowadzącego
(nie należy wysyłać sprawozdania dyrektora szkoły)
wraz z załącznikami (odpowiednio plik w wersji *.docx i *.xlsx) proszę wysłać na adres:

aktywnatablica@ko.rzeszow.pl

W razie pytań lub wątpliwości
prosimy kontaktować się z Panią Justyną Pałys – St. Wizytatorem Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie, tel. 17 867 11 24 e-mail: jpalys@ko.rzeszow.pl

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter