11 lutego 2021

Olimpiada Przedmiotowa “Losy żołnierza i dzieje oręża … ” – komunikat

Rzeszów, 2021–02-10

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych

Komunikat Organizacyjny etapu międzyszkolnego Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego „Od Cedyni do Orszy”. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514.

W związku z komunikatem Komitetu Głównego Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” informuję, że zawody międzyszkolne odbędą się 18 lutego (czwartek) 2021r. Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich uczestników, zdecydowano, że zawody międzyszkolne powinny odbyć się w identyczny sposób, jak zawody szkolne. Będą one zdecentralizowane i odbędą się na terenie szkół. Ich przebieg będzie następujący:

1. Dwa dni przed zawodami Komitet Główny Olimpiady prześle Nauczycielom i Wojewódzkim Komisjom Egzaminacyjnym za pośrednictwem poczty elektronicznej arkusze zadań pisemnych wraz z kluczem odpowiedzi oraz formularz protokołu komisji egzaminacyjnej.

2. Prosimy Nauczycieli o przeprowadzenie Zawodów Międzyszkolnych w szkołach, w których uczą się uczestnicy Olimpiady. W ten sposób wszyscy Nauczyciele sprawdzający prace staną się członkami Międzyszkolnych Komisji Egzaminacyjnych. Unikniemy w ten sposób konieczności przemieszczania się i gromadzenia kilkudziesięciu lub więcej osób w jednym miejscu.

3. Prosimy Nauczycieli o sprawdzenie prac według klucza odpowiedzi i przesłanie wyłącznie podpisanych protokołów do Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej Olimpiady, najpierw w formie skanu, a następnie pocztą tradycyjną do Komitetu Wojewódzkiego Olimpiady na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów z dopiskiem na kopercie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

4. Prace egzaminacyjne, identycznie jak w przypadku zawodów szkolnych, pozostaną u Nauczycieli do końca roku szkolnego, po czym – zgodnie z Regulaminem Olimpiady – powinny zostać zniszczone. Prosimy nie oddawać prac uczestnikom (można je im jedynie pokazać, ale nie kopiować) i nie wysyłać ich pocztą tradycyjną ani elektroniczną do Komitetu Głównego Olimpiady czy Komitetów Okręgowych (Wojewódzkich).

5. Sugerujemy Nauczycielom, by po przeprowadzeniu zawodów i sprawdzeniu prac egzaminacyjnych omówić w formie zdalnej ze swoimi podopiecznymi wyniki zawodów, wyjaśniając uczestnikom wszystkie nieścisłości, niejasności, wątpliwości itp. Dzięki temu zachowany zostanie tryb odwoławczy, a uczniowie będą mieli bezpośrednią możliwość zapoznania się ze swoimi wynikami i omówienia z Nauczycielami swoich prac egzaminacyjnych.

6. Komitety Wojewódzkie Olimpiady zgodnie z Regulaminem Olimpiady dokonują podziału terenów swoich województw na Rejony Międzyszkolne liczące od kilkunastu do dwudziestu kilku uczniów, do których przypisana zostanie każda ze szkół, aby z każdego Rejonu Międzyszkolnego zakwalifikowały do zawodów wojewódzkich pięć osób, które uzyskały najwyższą ilość punktów. Zakwalifikowanie do zawodów okręgowych (wojewódzkich) większej liczby uczestników jest możliwe tylko wyjątkowo, w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub więcej uczestników (Regulamin Olimpiady, rozdz. VI, pkt. 7c).

Dokonuje się podziału terenu Podkarpacia na cztery rejony w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Do komunikatu załącza się listę szkół z przyporządkowaniem do poszczególnych rejonów. Prosimy Dyrektorów Szkół biorących udział w Olimpiadzie o zapoznanie z podziałem.

Bardzo prosimy zwrócić szczególną uwagę podczas przeprowadzania zawodów na obostrzenia sanitarne (obowiązkowe maseczki, dezynfekcja i zachowanie dystansu między uczestnikami).

Załączniki:
1. Podział szkół na rejony.

Załączniki

Olimpiada - podział na rejony
Data: 2021-02-11, rozmiar: 11 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter