8 lipca 2021

PILNE!!! Pracownicy młodociani – potrzeby na lata 2022-2025

Rzeszów, 08 lipca 2021 r.

ZBF.3145.18.2021.AK

Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
w województwie

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 07 lipca 2021 roku, znak: DSKKZ-WKPiE.4212.40.2021.AP zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej prognozowanej wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania w podziale na lata 2022 – 2025 według załączonego wzoru.

Z uwagi na bardzo krótki termin przygotowania informacji zbiorczej, wypełnione  tabele proszę przesłać na adres e-mail: akrupa@ko.rzeszow.pl w terminie do dnia 14 lipca br., a następnie potwierdzić w formie tradycyjnej (lub przez e-PUAP z podpisem kwalifikowanym).

Jednocześnie informuję, że należy przekazać również informację negatywną (brak potrzeb).

Załączniki

wzór prognozowanej wysokości środków
Data: 2021-07-08, rozmiar: 14 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter