22 stycznia 2019

Porozumienie w sprawie współpracy przy działaniach związanych z utworzeniem i prowadzeniem podkarpackiego centrum nauki (PCN)

Porozumienie zawarte pomiędzy Wojewódzkim Domem Kultury a Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w celu podwyższania poziomu kompetencji, wiedzy, komunikacji naukowej oraz popularyzacji nauki poprzez m.in. utworzenie i prowadzenie programu „System szkół partnerskich podkarpackiego centrum nauki” (SSPPCN), którego założycielami będą Strony niniejszego Porozumienia.

Porozumienie podpisała 18 stycznia 2019 r. Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Tomasz Michalski, Zastępca Dyrektora WDK ds. Podkarpackiego Centrum Nauki, przy udziale Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

Więcej informacji nt. Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz”: https://www.podkarpackie.pl/index.php/edukacja/6595-video-naukowe-porozumienie

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter