26 listopada 2020

Prosimy o uzupełnienie w trybie BARDZO PILNYM do 30.XI arkusza monitorowania na platformie www.seo2.npseo.pl

Państwo Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych
przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,
oraz innych form wychowania przedszkolnego

Prosimy o uzupełnienie w trybie BARDZO PILNYM do 30 listopada arkusza monitorowania:

„Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach”

(Arkusz 100)

Monitorowanie dotyczy wychowania przedszkolnego realizowanego w publicznych przedszkolach, niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnegow okresie październik – listopad 2020 r. (zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego 2020-2021)

Arkusz monitorowania jest dostępny na platformie nadzoru pedagogicznego: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełniają zamieszczony tam formularz. Przed zamknięciem formularza należy sprawdzić, czy została udzielona odpowiedź na każde pytanie. Jest to warunek konieczny, aby ankieta wyświetliła się jako poprawnie wypełniona.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter