14 grudnia 2021

Przyznanie stypendium ministra właściwego ds. oświaty i wychowania

Rzeszów, 2021-12-14

WiJ.5750.1.58.2021

 

Państwo Dyrektorzy Szkół
w których uczniowie otrzymali
stypendium ministra właściwego ds. oświaty i wychowania
za wybitne osiągnięcia edukacyjne

w roku szkolnym 2020/2021

Zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki z  8 grudnia 2021 r. znak DPNP-WIT.4050.5.2021.JDO, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie informuje, że zostały przyznane stypendia ministra właściwego ds. oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021.

Stypendium przyznane zostało 24 uczniom ze szkół:

L.p. Szkoła
1 I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie
2 Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. Janusza Groszkowskiego w Przemyślu
3 Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
4 V Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie
5 II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie
6 Technikum nr 5 w Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie
7 II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie
8 I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
9 Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
10 Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej
11 VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie
12 I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu

 

Państwa Dyrektorów, których uczniowie otrzymali stypendium, proszę o nadesłanie w terminie do 16 grudnia br. informacji niezbędnych do wypłaty stypendium:

 

  1. Imię i nazwisko Stypendysty,
  2. Imię i nazwisko posiadacza rachunku wraz z adresem,
  3. Pełną nazwę banku,
  4. Pełny numer rachunku bankowego,
L.p. Imię i nazwisko stypendysty Imię i nazwisko posiadacza rachunku wraz z adresem Pełna nazwa banku Numer rachunku bankowego
1.               

 

Powyższe informacje proszę przesłać w formie pisemnej do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, a także drogą elektroniczną na adres: stypendia@ko.rzeszow.pl.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

 

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Kurator Oświaty. Administrator dane osobowe przetwarzać będzie w celu realizacji sprawy lub wypełnienia obowiązku zgodnie z delegacją ustawową. Podanie danych służy realizacji ww. celu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie: https://www.ko.rzeszow.pl/rodo-klauzula-pko/

Klauzula informacyjna: https://www.ko.rzeszow.pl/rodo/24.KI-wniosek_o_stypendium_PRM_lub_ministra_wlasciwego_do_spraw_oswiaty_i_wychowania.pdf

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter