9 czerwca 2021

Rządowy program “Aktywna tablica” EDYCJA 2020 – składanie sprawozdań merytorycznych AKTUALIZACJA

Uwaga: 8 czerwca zostało zmienione sprawozdanie dyrektora szkoły na stronie MEIN z powodu braku punktu trzeciego części czwartej sprawozdania.

Szanowni Państwo
Organy Prowadzące
szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w terminie do 30 czerwca 2021 roku (obowiązuje data wpływu do urzędu) organy prowadzące szkoły, które zostały objęte wsparciem finansowym w roku 2020, mają obowiązek złożenia do Wojewody Podkarpackiego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu (nie należy przesyłać sprawozdań dyrektorów szkół).

Dyrektorzy szkół, które zostały objęte wsparciem finansowym w 2020 roku zobowiązani są
w terminie do 15 czerwca 2021 roku złożyć do organu prowadzącego sprawozdania, o których mowa w § 6 pkt 5 w/w Rozporządzenia.

Wzory sprawozdań dostępne na stronie MEiN

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-za-2020-r

Podpisaną wersję papierową sprawozdania organu prowadzącego wraz z załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

z dopiskiem „Aktywna tablica” 2020

Wersję elektroniczną (edytowalną) sprawozdania organu prowadzącego
(nie należy wysyłać sprawozdania dyrektora szkoły)
wraz z załącznikami (odpowiednio plik w wersji *.docx i *.xlsx) proszę wysłać na adres:

aktywnatablica@ko.rzeszow.pl

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter