12 października 2020

Składanie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (sesja zimowa rok 2020)

Rzeszów, 9.10.2020 r.

Informuję, że wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (wraz z dokumentacją) należy składać w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Miedziana 4a (I piętro), w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. 17 856-52-66.

Zgodnie z treścią art. 9b ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215): „Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.” W związku z wyżej cytowanym przepisem ostatnim dniem składania wniosków na „sesję zimową” jest dzień 31 października 2020 r.

Informuję również, że nie istnieje konieczność osobistego składania wniosku. Wniosek można przesłać za pośrednictwem poczty (kuriera) na adres: ul. Miedziana 4a, 35-102 Rzeszów, lub osoby trzeciej (np. jeden nauczyciel składa wnioski kilku nauczycieli).

W związku z pojawiającymi się prośbami o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego w wybranym przez wnioskodawcę terminie informuję także, że stosownie do treści art. 9d ust.7 zd. 2 ustawy  Karta Nauczyciela: nauczyciele mianowani mogą złożyć wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Wobec tak długiego okresu umożliwiającego złożenie stosownego wniosku nauczyciel może złożyć powyższy wniosek w terminie nie kolidującym z wcześniej zaplanowanymi czynnościami. Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną przed Komisją powołaną przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty będzie skutkowało wydaniem decyzji o odmowie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Prosimy o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie do urzędu i przełożenie rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego na inny termin.

Nauczyciele podczas rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązani do:

– zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika Urzędu,

– zachowania dystansu 2 metrów od innych osób.

 Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter