17 listopada 2020

Spotkanie informacyjno- konsultacyjne w formie on-line o edukacji włączającej

WiJ. 0213.31.2020

Rzeszów, 2020-11-17

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu informacyjno- konsultacyjnym w formie on-line o edukacji włączającej, organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wspierania Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej. Spotkanie jest częścią II etapu projektu pn. “Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce” (dalej jako “projekt PWRS”).

Termin: 26 listopada 2020 r.

Grupa docelowa:
Reprezentanci różnych zainteresowanych środowisk: przedszkoli, szkół różnych typów i rodzajów: ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, ośrodków specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, uczelni, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zaangażowanych lokalnie jednostek systemu oświaty w realizację potrzeb dzieci i uczniów oraz ich rodzin. Bardzo nam zależy na udziale rodziców i uczniów.

Ramowy program spotkania konsultacyjno-informacyjnego:
10.00 -11.00 Sesja powitalna i wprowadzająca

  • prezentacja celu spotkania i działań na rzec podnoszenia jakości kształcenia wszystkich uczniów – przedstawiciel MEN;
  • prezentacja celów projektu realizowanego w Polsce w ramach PWRS – przedstawiciel KE;
  • prezentacja projektu założeń – przedstawiciele Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej
  • wyzwania i dobre praktyki w regionie w zakresie edukacji włączającej na Podkarpaciu.

11.00 – 12.30 Warsztaty w trzech grupach po 20 osób.
12.30 – 12.45 Przerwa.
12.45 – 13.15 Prezentacja wyników dyskusji w grupach.
13.15 – 14.00 Podsumowanie spotkania – przedstawiciele MEN, Europejskiej Agencji i KO.

Rejestracja do 20 listopada 2020 r. na adres e-mail: bszymanski@ko.rzeszow.pl w formacie:

Imię nazwisko e-mail  Instytucja/organizacja  funkcja/rola
         

Zapraszamy do udziału w spotkaniu

Podkarpacki Kurator Oświaty
      Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter