8 września 2020

Stanowisko MEN w sprawie zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19

Rzeszów, 2020-09-08

WiJ.576.22.2020                                                                              

Dyrektorzy
Przedszkoli, szkół i placówek
w województwie podkarpackim

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia informuje o wpływających sygnałach w związku z problemami dotyczącymi wydawania rodzicom zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19.

Rodzice dzieci, u których występują objawy takie jak: kaszel czy kichanie zgłaszają się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu wydania zaświadczenia, które ma służyć dopuszczeniu dziecka do zajęć w żłobku, przedszkolu czy szkole lub poświadczać, że występujące u dziecka objawy nie są wynikiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, lecz przewlekłej choroby układu oddechowego.

W związku z powyższym Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia stwierdzają, że:

  • niezasadnym jest wymaganie potwierdzenia braku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u dzieci bezobjawowych lub z katarem.

Należy pamiętać, że decyzja o skierowaniu danej osoby na badanie w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 pozostaje w kompetencjach lekarzy zlecających badanie, przy uwzględnieniu przesłanek klinicznych oraz aktualnych wytycznych i rekomendacji dotyczących sytuacji, w których wykonanie testu na obecność genomu wirusa SARS-CoV-2 uznaje się za zasadne.  Na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem COVID-19 Główny Inspektor Sanitarny określa definicję przypadku, w której ustala kryteria min. kliniczne i epidemiologiczne wskazujące na potrzebę przeprowadzenia diagnostyki laboratoryjnej;

  • w przypadku, kiedy w szkole/przedszkolu pojawia się dziecko z objawami charakterystycznymi dla alergii w postaci kataru siennego(objawiającego się m.in. kichaniem, wyciekaniem z nosa wodnistej wydzieliny, łzawieniem oczu) należy honorować zaświadczenie lekarskie potwierdzające alergię u dziecka;
  • w przypadku, kiedy w szkole pojawia się dziecko z zaświadczeniem od lekarza, iż jest zdrowe i może uczęszczać na zajęcianależy takie zaświadczenie honorować. Lekarz, na podstawie wywiadu oraz badania przedmiotowego i podmiotowego dziecka, posiada kompetencje, aby dokonać rzetelnej oceny jego stanu zdrowia.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
       
       Małgorzata Rauch

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter