7 listopada 2019

Stypendia MEN za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019

  Rzeszów, 2019-11-07

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów                                                                

WiJ.5750.2.64.2019

Państwo Dyrektorzy Szkół
w których uczniowie otrzymali
stypendium Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania
za wybitne osiągnięcia edukacyjne
w roku szkolnym 2018/2019

 

Zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z  30 października 2019 r., Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie informuje, że zostały przyznane stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019.

Stypendium przyznane zostało 20 uczniom ze szkół:

L.p. Szkoła
1. II Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu
2. Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
3. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
4. Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu
5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
6. II Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie
7. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
8. II Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu
9. Technikum nr 5 w Krośnie
10. IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie
11. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu
12. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu

Państwa Dyrektorów, których uczniowie otrzymali stypendium, proszę o nadesłanie
w terminie do 8 listopada br. do godz. 11.00 informacji niezbędnych do wypłaty stypendium:

  1. Imię i nazwisko Stypendysty,
  2. Imię i nazwisko posiadacza rachunku wraz z adresem,
  3. Pełną nazwę banku,
  4. Pełny numer rachunku bankowego,
  5. Podpisaną klauzulę informacyjną (klauzula plik *.pdf)
L.p. Imię i nazwisko stypendysty Imię i nazwisko posiadacza rachunku wraz z adresem Pełna nazwa banku Numer rachunku bankowego
1.       

Powyższe informacje proszę przekazać także drogą elektroniczną na adres: astawarz@ko.rzeszow.pl