11 maja 2020

Urlopy w przedszkolach

W związku z dochodzącymi do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie sygnałami dotyczącymi zmuszania nauczycieli (przez różne organy, w tym nieuprawnione do podejmowania działań z zakresu prawa pracy) przedszkoli do wykorzystywania urlopów informuję, że jest to praktyka naruszająca prawa pracownicze.

Zasadą jest, że wszelkie urlopy udzielane są na wniosek pracownika.

„Stosownie do art. 163 k.p. urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Jeżeli pracodawca nie sporządza planu urlopu – a jest to możliwe w sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa albo gdy zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę – wówczas pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Ustalając termin wykorzystania urlopu w tym trybie pracodawca, analogicznie jak w przypadku ustalania planu urlopu, obowiązany jest wziąć pod uwagę wniosek pracownika i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.” (wyjaśnienia Państwowej Inspekcji Pracy – https://www.pip.gov.pl/pl/porady-prawne/urlopy/16059,jakie-sa-zasady-wykorzystywania-przez-pracownikow-zaleglego-urlopu-wypoczynkowego-.html)

Wyjątki od powyższej zasady stanowią dwa przypadki:

1)  pracownik jest zobowiązany wykorzystać urlop w okresie wypowiedzenia stosunku pracy (por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2003 r. I PK 403/02),

2)  pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2006 r. I PK 124/05).

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter