1 czerwca 2020

Wideokonferencja zorganizowana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo organizatorzy
wypoczynku dzieci i młodzieży

z województwa podkarpackiego

W związku z zapytaniami dotyczącymi organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, serdecznie zapraszam do udziału w wideokonferencji zorganizowanej przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty 3 czerwca 2020 r. (środa) o godzinie: 8.30. 

W spotkaniu uczestniczyć będą pracownicy Kuratorium Oświaty, Policja oraz przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Tematyka spotkania będzie dotyczyła organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w  świetle nowych wytycznych GIS, MZ i MEN. Proszę o wcześniejsze zapoznanie się z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży:

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz

Placówki zainteresowane przyłączeniem się do spotkania prosimy, aby przesłały zgłoszenie do dnia 2 czerwca – do godz. 15.00 na adres: kkwiatanowska@ko.rzeszow.pl.

Z uwagi na wykorzystanie do organizacji konferencji usługi Microsoft Teams, elektroniczne zaproszenie (link do udziału w spotkaniu online) zostanie przekazany drogą mailową w oddzielnej wiadomości 3 czerwca 2020 r. 30 min. przed rozpoczęciem konferencji na wskazany uprzednio przez Państwa adres e-mail. Do zaproszenia załączona będzie instrukcja dołączenia do spotkania.

Ilość miejsc ograniczona.

Podkarpacki Kurator Oświaty

      Małgorzata Rauch