Autor: Justyna Pałys

7 lipca 2020

Konkurs „Złoty Prym” (IV edycja) Podkarpackiego Kuratora Oświaty – zgłoszenia do 10.07.2020 r.

„Złoty Prym” zwany dalej nagrodą przyznawany jest szkołom lub placówkom oświatowym w celu promowania i upowszechniania działań tworzących optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniających każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszących jakość pracy szkoły lub placówki i jej rozwój organizacyjny.

5 czerwca 2020

UWAGA!!! ODBIÓR DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z UZNAWANIEM WYKSZTAŁCENIA (nostryfikacją).
IMPORTANT: COLLECTING DOCUMENTS CONCERNING THE RECOGNITION OF FOREIGN DEGREES (NOSTRIFICATION)

Od 22.06.2020 r. dokumenty związane z uznawaniem wykształcenia (nostryfikacją) można będzie odebrać w Kuratorium Oświaty przy ul. Miedzianej 4a w Rzeszowie (budynek Archiwum Zakładowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego).
From 22 June 2020 onwards, all documents concerning the official recognition of foreign higher education degrees (nostrification) can be collected at the following address: Miedziana 4, Rzeszów (Archiwum Zakładowe Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego).

1 czerwca 2020

PILNE!!! Zbieranie informacji na temat zorganizowania konsultacji w szkole dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (klasy 4-8), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia poprzez system RSIO.

W dniu 2 czerwca 2020 r. dane należy podać do godz. 10.00, następnie aktualizować codziennie do godz. 10.00. W przypadku szkół filialnych proszę ująć dane w jednostce macierzystej.

27 maja 2020

Rządowy program “Aktywna tablica” EDYCJA 2019 – składanie sprawozdań merytorycznych

Szanowni Państwo Organy Prowadzące Szkoły Podstawowe Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w terminie do 30 czerwca 2020 roku (obowiązuje data wpływu do […]