Autor: Justyna Pałys

10 stycznia 2020

SEMINARIUM: Przygotowanie szkoły do tematycznego konkursu “Podkarpacki Balti 2020”

Zapraszamy na seminarium Przygotowanie szkoły do tematycznego konkursu Podkarpacki Baltie 2020. Seminarium jest formą wsparcia nauczycieli w związku z realizacją zajęć z programowania zgodnie z podstawą programową w ramach nauczania informatyki i jest przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

17 września 2019

Rządowy program “Aktywna tablica” EDYCJA 2019 – składanie sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w 2019 roku. Wytyczne do rozliczenia dotacji oraz wzór sprawozdania finansowego.

24 czerwca 2019

Rządowy program “Aktywna tablica” edycja 2018 – składanie sprawozdań merytorycznych przez organy prowadzące

Szanowni Państwo, zgodnie z § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w terminie do 30 czerwca 2019 roku organy prowadzące szkoły, które zostały objęte wsparciem finansowym w roku 2018, mają obowiązek złożenia do Wojewody Podkarpackiego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu.