Autor: Tomasz Kras

3 października 2018

Materiały z konferencji pt. “Zapobieganie zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży…

Materiały z konferencji pt.”Zapobieganie zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży- w odniesieniu do nowych środków psychoaktywnych i kryzysów emocjonalnych uczniów”, która odbyła się 28.09.18r. są dostępne na Facebooku Fundacji pod nazwą: Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej Pro-Fil. Zapraszamy do zapoznania się.