Autor: Piotr Prajzner

20 września 2023

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu

6 września 2023

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

1 sierpnia 2023

Aktualny wykaz placówek wskazany przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie realizujących świadczenia medyczne dla uczniów w roku 2023

Załączniki Wykaz jednostek uczniowie 2023 – kierowcy 28.07.2023 Data: 2023-08-01, rozmiar: 116 KB Wykaz jednostek uczniowie 2023 28.07.23 Data: 2023-08-01, rozmiar: 115 KB Pobierz wszystkie pliki