Autor: Piotr Prajzner

5 kwietnia 2024

Wykaz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych wskazanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

19 marca 2024

Wyniki z etapu ponadwojewódzkiego XXIX ogólnopolskiego konkursu historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i Naszą”.

Załączniki Wyniki etap ponadwojewódzki Data: 2024-03-19, rozmiar: 13 KB

19 marca 2024

Komunikat Organizacyjny I części finału centralnego XVII ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i Naszą”.

Załączniki Zakwalifikowani uczestnicy Data: 2024-03-19, rozmiar: 12 KB