Autor: Piotr Prajzner

28 grudnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 2394)

28 grudnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 2301)

21 grudnia 2021

Przekazywanie informacji dyrektora jednostki o realizacji zajęć na miejscu w szkole

Prosimy o przekazywanie informacji w systemie RSIO oraz w razie wystąpienia zmian o aktualizację. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2301) na odległość.

17 grudnia 2021

Wyniki z etapu międzyszkolnego Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”

Załączniki Wyniki etapu międzyszkolnego – Krosno Data: 2021-12-17, rozmiar: 11 KB Wyniki etapu międzyszkolnego – Przemyśl Data: 2021-12-17, rozmiar: 11 KB Wyniki etapu międzyszkolnego – Rzeszów Data: 2021-12-17, rozmiar: 11 KB Wyniki etapu międzyszkolnego – Tarnobrzeg Data: 2021-12-20, rozmiar: 11 KB Pobierz wszystkie pliki