Autor: Piotr Prajzner

29 marca 2023

Konkurs „Złoty Prym” (VII edycja) Podkarpackiego Kuratora Oświaty – zgłoszenia do 20 czerwca 2023 r.

„Złoty Prym” zwany dalej nagrodą przyznawany jest szkołom lub placówkom oświatowym w celu promowania i upowszechniania działań tworzących optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniających każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszących jakość pracy szkoły lub placówki i jej rozwój organizacyjny. Załączniki REGULAMIN przyznawania przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty nagrody […]

29 marca 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz. U. 2023 poz. 577)

21 marca 2023

Kampania społeczna pt.: „#RozmawiajReaguj” przygotowanej przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Załączniki Pismo Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 Data: 2023-03-21, rozmiar: 255 KB Rozmawiaj Reaguj – plakat Data: 2023-03-21, rozmiar: 3 MB Pobierz wszystkie pliki

28 lutego 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy