Autor: Piotr Prajzner

28 kwietnia 2023

EE – EKOPRACOWNIE – Ogłoszenie o naborze wniosków wstępnych (I etap) o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – nabór konkursowy pn. “EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły”

28 kwietnia 2023

Przedszkola Promujące Zdrowie i Szkoły Promujące Zdrowie

XVI konferencja Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie KONFERENCJA Z PROMOCJI ZDROWIA „Zdrowie psychiczne dziecka w przedszkolu promującym zdrowie” Gala wręczenia Krajowych Certyfikatów Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie WNIOSEK O NADANIE KRAJOWEGO CERTYFIKATU PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE WNIOSEK O NADANIE KRAJOWEGO CERTYFIKATU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Konferencja – 9.11.2022 r. Program Konferencji Przyjęcie do Wojewódzkiej Sieci PPZ i […]

20 kwietnia 2023

Zaproszenie do wskazania osób do komisji konkursowych – dotyczy wypoczynku dzieci i młodzieży

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie informuje, że w imieniu Wojewody Podkarpackiego  przystąpił do prac związanych ze zlecaniem zadań państwowym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów  publicznych zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023, poz. 571), w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.