Autor: Tomasz Kras

17 marca 2023

Kursy kwalifikacyjne – informacja o warunkach koniecznych aby kurs odpowiadał pojęciu “kursu kwalifikacyjnego”

Ze względu na pojawiające się na rynku oferty „kursów kwalifikacyjnych” przypominamy o warunkach, jakie musi spełniać jego organizator, aby kurs odpowiadał pojęciu „kursu kwalifikacyjnego” w rozumieniu przepisów oświatowych.