Autor: Tomasz Kras

15 kwietnia 2024

Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie