Autor: Tomasz Kras

30 kwietnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. 2021 poz. 824)

30 marca 2021

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły lub placówki oświatowej w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19