Autor: Tomasz Kras

14 kwietnia 2020

Rozporządzenie MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

6 kwietnia 2020

Klasyfikacja uczniów – przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego sprawdzianu wiadomości i umiejętności

Przed nami kolejne zadanie – klasyfikacja i promocja uczniów. Przeprowadzając klasyfikację uczniów, należy pamiętać, że zasady klasyfikowania i promowania określają przepisy rozdziału 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.).